Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wypartowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603556897

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem48111531
201122
201033
200911
2008211
200722
2006111136
2005532
20041349
2003431
2002312
200122
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4822242
201122
2010321
200911
2008211
200722
200611452
2005541
20041349
2003431
200233
2001211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem48408
201122
201033
200911
200822
2007211
20061111
2005541
20041385
200344
200233
2001211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem48939
201122
2010312
200911
2008211
200722
20061138
2005514
20041313
200344
200233
200122
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem48741
201122
201033
200911
2008211
200722
20061111
200555
20041313
200344
200233
200122
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem482127
201122
201033
200911
2008211
200722
20061147
2005523
20041358
2003413
2002312
20012111
 • Behaviour of non-metallic particles during solidification of silicon steelChování nekovových částic během tuhnutí křemíkových ocelí / PODORSKA Dorota, WYPARTOWICZ Jan // W: Metal 2004 : 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí, Česká repuplika : sborník přednášek = Metal 2004 : 13th international metallurgical & materials conference : proceedings / Tanger, spol. s r. o., Ostrava [etc.]. — Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2004. — S. 37. — Pełny tekst W: e a materiálů = 13th international metallurgical & materials conference : 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí, Česká repuplika : sborník přednášek = proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Tanger, spol. s r. o., Ostrava [etc.]. — Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Calculations of oxide inclusions composition in the steel deoxidized with $Mn, Si$ and $Ti$ / Dorota PODORSKA, Paweł DROŻDŻ, Jan FALKUS, Jan WYPARTOWICZ // W: E-MRS 2006 fall meeting : Warsaw (Poland), 4th – 8th September, 2006 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 206, Poster I-26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Calculations of oxide inclusions composition in the steel deoxidized with Mn, Si and TiObliczanie składu wydzieleń tlenkowych w tali odtlenianej przy pomocy Mn, Si i Ti / D. PODORSKA, P. DROŻDŻ, J. FALKUS, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 4, s. 581–586. — Bibliogr. s. 586. — Symposium on Phase Diagrams, Phase Stability, Theory and Applications held at the E-MRS Fall Meeting : Warsaw, Poland, September 06–10, 2004

 • keywords: solidification, steel, thermodynamic equilibrium, oxide inclusions, acicular ferrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemical composition of inclusions in 3\% silicon steel / PODORSKA D., WYPARTOWICZ J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 174–177. — Bibliogr. s. 177, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15.10.2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Contribution of surface convection in melting of iron containing oxygenUdział konwekcji powierzchniowej w topieniu żelaza zawierającego tlen / Rafał REJSZEK, Jan WYPARTOWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 31–41. — Bibliogr. s. 41, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dissolution of nitrogen in liquid iron with the contribution of surface convection / REJSZEK R., WYPARTOWICZ J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 163–169. — Bibliogr. s. 169, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15.10.2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Efekt Marangoniego w kropli stali zanurzonej w żużlu, wywołany transportem siarki przez granicę fazMarangoni effect in steel droplet immersed in slag caused by sulphur transport across the phase boundary / Jan WYPARTOWICZ, Rafał REJSZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 136–141. — Bibliogr. s. 141

 • słowa kluczowe: kąt zwilżania, pole stężenia, pierwiastki powierzchniowo aktywne, równowaga mechaniczna kropli, napięcie międzyfazowe, konwekcja powierzchniowa

  keywords: concentration field, surface active elements, wetting angle, mechanical equilibrium of droplet, interfacial tension, surface convection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Filtration of nonmetallic inclusions in steelFiltracja wtrąceń niemetalicznych w stali / E. KAWECKA-CEBULA, Z. KALICKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 261–268. — Bibliogr. s. 268

 • keywords: adhesion, liquid steel, filtration, nonmetallic inclusions, wetting angle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Harmful and useful inclusions in steel / Jan WYPARTOWICZ // W: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — XIV Reporting Conference “Metallurgy 2006”. — S. 51–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kinetics of arsenic removal from liquid copper by means of titaniumKinetyka usuwania arsenu z ciekłej miedzi przy pomocy tytanu / P. Romanowski, G. Wnuk, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 725–731. — Bibliogr. s. 731

 • keywords: copper, titanium, refining, kinetics, arsenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kontrola wydzielania azotku tytanu w stali mikrostopowejThe control of titanium nitride precipitation in microalloyed steel / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kontrola wydzieleń siarczkowych i azotkowych w produkcji blachy transformatorowej o zorientowanym ziarnieControl of sulphide and nitride precipitations in production of grain oriented silicon transformer steel / Jan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 6, s. 259–264. — Bibliogr. s. 264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kształtowanie składu chemicznego wydzieleń tlenkowo-siarczkowych przy odtlenianiu stali manganem, krzemem i tytanemControl of chemical composition of oxide-sulphide inclusions during deoxidation of steel with manganese, silicon and titanium / Jan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr. s. 95–96

 • słowa kluczowe: ferryt iglasty, równowaga termodynamiczna, układ MnO-SiO2-TiO2, ciekłe wydzielenia, odtlenianie stali

  keywords: thermodynamic equilibrium, acicular ferrite, MnO-SiO2 -TiO2 system, liquid precipitates, deoxidation of steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mathematical modelling of solidification of iron containing oxygen with the contribution of surface convectionModel matematyczny krzepnięcia żelaza zawierającego tlen z uwzględnieniem konwekcji powierzchniowej / R. REJSZEK, P. MACIOŁ, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 963–975. — Bibliogr. s. 974–975. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2005/art13.str.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Model calculations of interfacial tension for liquid ${Fe-C/SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO}$ systemModel obliczeń napięcia międzyfazowego pomiędzy fazami ${Fe-C/SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO}$ / Magdalena KOSTOŁOWSKA, Krzysztof A. PYTEL, Jan WYPARTOWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 21–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, żużel, stal, napięcie międzyfazowe, napięcie powierzchniowe

  keywords: modelling, slag, surface tension, steel, interfacial tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modeling of oxide precipitates chemical composition during steel deoxidizationModelowanie składu chemicznego wydzieleń tlenkowych podczas odtleniania stali / J. IWANCIW, D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 4, s. 999–1005. — Bibliogr. s. 1005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0110-0

17
 • Modelling of interactions between oxide inclusion particles at the slag-metal interfaceModelowanie oddziaływań między cząstkami wydzieleń tlenkowych na powierzchni międzyfazowej żużel-metal / Z. KALICKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 119–125. — Bibliogr. s. 125. — MicroCEM : workshop on “Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy” : 30 September – 2 October 2005, Zakopane, Poland / eds.: Ewa Bełtowska, Marek Faryna, Krzysztof Sztwiertnia ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Kraków, Poland. — Warszawa, Kraków : PAS, 2006

 • keywords: slag, steel, surface capillary effect, attractive force, oxide inclusions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych dla stali odtlenianych $Mn, Si, Ti, Al$ : [streszczenie]Modelling of formation of oxide non-metallic inclusions in the steels deoxidized with $Mn, Si, Ti, Al$ : [abstract] / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ, Jerzy GAWĄD // W: Ciągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne = III International conference on Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 45–46. — Toż na CD-ROMie. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych w krystalizatorzeModelling the process of oxide inclusions precipitation in the continuous casting mould / Dorota PODORSKA, Jerzy GAWĄD, Jan WYPARTOWICZ // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 485–490. — Bibliogr. s. 490, Streszcz.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych w stalach odtlenianych $Mn, Si, Ti, Al$Modelling of formation of oxide non-metallic inclusions in the steels deoxidized with $Mn, Si, Ti, Al$ / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ, Jerzy GAWĄD // W: Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — ISBN10: 8391828468. — S. 21–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie wieloskalowe procesu krzepnięcia żelaza zawierającego tlen z uwzględnieniem konwekcji powierzchniowej[Multiscale modelling of solidification of iron containing oxygen with the contribution of surface convection] / R. REJSZEK, P. MACIOŁ, J. WYPARTOWICZ // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwości obniżenia zawartości domieszek w procesie chlorowania krzemu technicznie czystegoThe possibilities of lowering admixtures concentration in chlorination of metallurgical grade silicon / Jan WYPARTOWICZ, Józef GŁADYSZ // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza = Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 4 dod.: dok. elektron., s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4. — Iron and steelmaking [Dokument elektroniczny] : Szczyrk, 04–06. 10. 2006 : [materiały konferencyjne]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska. Katowice, Uniwersytet Techniczny. Koszyce, Wysoka Szkoła Bańska. Ostrawa. — [Gliwice : IMŻ, 2006]. — 1 dysk optyczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Oddziaływanie wtrąceń niemetalicznych w stali z postępującym frontem krzepnięciaInteraction of non-metallic inclusions in steel with advencing solidification front / Jan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 1, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6

 • słowa kluczowe: wtrącenia niemetaliczne, front krzepnięcia, pochłanianie, odpychanie

  keywords: solidification front, non metallics inclusions, engulfment, repulsion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Optimization of the composition of oxide inclusions in production of microalloyed steelOptimalizácia zloženia oxidických vtrúsenín pri výrobe mikrolegovanej ocele / PODORSKA D., WYPARTOWICZ J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Perspektywy polskiej nauki w dziedzinie wytwarzania metali i materiałów funkcjonalnych nowej generacji[Perspectives of Polish research in production of metals and functional materials of new generation] / Zbigniew Moser, Jan WYPARTOWICZ // Nauka / Polska Akademia Nauk ; ISSN 1231-8515. — 2002 nr 2, s. 183–194. — Bibliogr. s. 193–194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: