Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Marcinkowska, dr inż.

poprzednio: Tomczyk

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kfr


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1953-9199 orcid iD

ResearcherID: FKS-5966-2022

Scopus: 57219928429

PBN: 5e70923a878c28a047392072

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
 • [article, 2016]
 • TytułAnswer from entities of the public finance sector to the idea of new public governance – the bsc in the public sector
  AutorzyAnna STRONCZEK, Elżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoEuropean Scientific Journal. — 2016 Aug. spec. ed., s. 412–422. — tekst: http://eujournal.org/index.php/esj/article/download/7850/7567
2
3
 • [article, 2003]
 • TytułCele i metody inwentaryzacji
  AutorzyJoanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoMonitor Rachunkowości i Finansów. — 2003 nr 9, s. 16–19
4
 • [article, 2015]
 • TytułConcept of transaction costs and its influence on the development of offshore outsourcing
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoChina-USA Business Review. — 2015 vol. 14 no. 3, s. 117–128
5
 • [proceedings, 2001]
 • TytułControlling w zarządzaniu ryzykiem
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA
  ŹródłoBudżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : II [druga] konferencja naukowa : 25–27 czerwca 2001 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne. [1] / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — S. 137–140
6
 • [article, 2023]
 • TytułCorporate social responsibility as a factor influencing purchasing decisions of consumers in Central and Eastern Europe
  AutorzyMARCINKOWSKA Elżbieta, SAWICKA Joanna
  ŹródłoEuropean Research Studies Journal. — 2023 vol. 26 iss. 4, s. 281–299. — tekst: https://s.agh.edu.pl/2YaAb
7
 • [proceedings, 2022]
 • TytułCorporate Social Responsibility with the local community as assessed by employees in the SME sector: an empirical study
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA
  ŹródłoProceedings of the 40textsuperscript{th} International Business Information Management Association conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 23-24 November 2022, Seville, Spain : business success and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global crisis / ed. Khalid S. Soliman. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — S. 1716–1724
8
 • [article, 2018]
 • TytułCrowdsourcing w sektorze publicznym – model partycypacji społecznej
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoZarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. — 2018 nr 2, s. 217–228. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/11952/
9
10
11
 • [proceedings, 2013]
 • TytułDecyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzyka
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA, Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]
12
 • [article, 2023]
 • TytułEnvironmental CSR and the purchase declarations of generation Z consumers
  AutorzyJoanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 15 iss. 17 art. no. 12759, s. 1–14. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/17/12759/pdf?version=1692786606
13
 • [chapter, 2011]
 • TytułEwidencja i rozliczanie kosztów działalności
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC
  ŹródłoRachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — S. 197–233
14
 • [proceedings, 1999]
 • TytułFaktoring – ocena kosztu jego wykorzystania w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
  AutorzyElżbieta TOMCZYK
  ŹródłoZarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 1999 : materiały konferencyjne, Cz. 2 / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, cop. 1999. — S. 318–323
15
 • [proceedings, 2021]
 • TytułImpact of CSR on consumers' purchasing decisions compared to selected decision-making criteria
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA
  ŹródłoProceedings of the 37textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — S. 794–802
16
 • [article, 2017]
 • TytułInstitutional approach in the assessment of competitiveness of the offshoring service locations in Poland
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoOptimum : Studia Ekonomiczne. — 2017 nr 5, s. 210-220
17
 • [article, 2003]
 • TytułIstota i znaczenie kosztów agencji w procesie kształtowania struktury kapitałowej firmy
  AutorzyJoanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1211–1218
18
 • [proceedings, 2008]
 • TytułKalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego
  AutorzyJoanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — S. [1–9]
19
 • [chapter, 2009]
 • TytułKalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego
  AutorzyJoanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoFinansowanie rozwoju gospodarczego / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 117–125
20
21
 • [proceedings, 2012]
 • TytułKomercjalizacja szpitali w Polsce
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–12]
22
23
24
25
 • [chapter, 2011]
 • TytułMateriały, towary i produkty pracy
  AutorzyAnna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoRachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — S. 169–195