Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Marcinkowska, dr inż.

poprzednio: Tomczyk

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1953-9199 orcid iD

ResearcherID: FKS-5966-2022

Scopus: 57219928429

PBN: 5e70923a878c28a047392072

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8510171939
2023413
2022211
2021211
2020312
20187115
20179126
20166114
20156114
20143111
20136123
20123111
201122
20104211
2009422
20084121
200711
2005211
2004844
20035113
200211
200122
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8570141
2023413
202222
2021211
2020312
201877
2017981
2016651
2015651
2014321
20136321
201233
201122
201044
200944
200844
200711
200522
200488
200355
200211
200122
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem857510
2023413
202222
2021211
2020321
201877
201799
2016651
201566
2014321
2013651
201233
201122
201044
200944
200844
200711
200522
200488
200355
200211
200122
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem85382
2023413
2022211
202122
2020312
201877
201799
201666
201566
201433
201366
201233
201122
201044
200944
200844
200711
200522
200488
200355
200211
200122
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem855233
2023431
202222
202122
202033
2018761
2017972
2016642
2015651
201433
2013633
201233
201122
2010431
200944
2008422
200711
200522
200488
200355
200211
200122
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem855530
202344
202222
202122
202033
2018761
2017972
2016642
2015651
2014321
2013633
2012321
201122
2010431
200944
2008422
200711
2005211
200488
2003523
200211
200122
1999111
 • Answer from entities of the public finance sector to the idea of new public governance – the bsc in the public sector / Anna STRONCZEK, Elżbieta MARCINKOWSKA // European Scientific Journal ; ISSN 1857-7431. — 2016 Aug. spec. ed., s. 412–422. — Bibliogr. s. 421–422, Abstr.. — tekst: http://eujournal.org/index.php/esj/article/download/7850/7567

 • keywords: Balanced Scorecard, New Public Management, public sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Cele i metody inwentaryzacji[Goals and methods of a stocktaking] / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2003 nr 9, s. 16–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Concept of transaction costs and its influence on the development of offshore outsourcing / Elżbieta MARCINKOWSKA // China-USA Business Review ; ISSN 1537-1514. — 2015 vol. 14 no. 3, s. 117–128. — Bibliogr. s. 128

 • keywords: Poland, effectiveness, outsourcing, offshore outsourcing, transaction cost

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17265/1537-1514/2015.03.001

5
 • Controlling w zarządzaniu ryzykiem[Controlling in management of risk] / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : II [druga] konferencja naukowa : 25–27 czerwca 2001 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne. [1] / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — Opis częśc. wg. okł. — S. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Corporate social responsibility as a factor influencing purchasing decisions of consumers in Central and Eastern Europe / MARCINKOWSKA Elżbieta, SAWICKA Joanna // European Research Studies Journal ; ISSN 1108-2976. — 2023 vol. 26 iss. 4, s. 281–299. — Bibliogr. s. 296–299, Abstr.. — tekst: https://s.agh.edu.pl/2YaAb

  orcid iD
 • keywords: Poland, Ukraine, CSR, consumer, purchasing decision factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.35808/ersj/3285

7
 • Corporate Social Responsibility with the local community as assessed by employees in the SME sector: an empirical study / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Proceedings of the 40\textsuperscript{th} International Business Information Management Association conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 23-24 November 2022, Seville, Spain : business success and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global crisis / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 979-8-9867719-0-8. — S. 1716–1724. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=ckWctalK#folder=15575881776&tpl=publicfoldergrid [2023-01-05]. — Bibliogr. s. 1723–1724, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: CSR, employees, local community, SME companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Crowdsourcing w sektorze publicznym – model partycypacji społecznejCrowdsourcing in the public sector – a model of social participation / Elżbieta MARCINKOWSKA // Zarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 2084-3968. — 2018 nr 2, s. 217–228. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 227–228, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-05. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/11952/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: crowdsourcing, zarządzanie publiczne, krytyczne czynniki sukcesu, partycypacja społeczna

  keywords: social participation, crowdsourcing, public management, key success factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20843968ZP.18.017.8455

9
10
 • Czynniki kształtujące przebieg procesu crowdsourcingu / Elżbieta MARCINKOWSKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 359, s. 310–320. — Bibliogr. s. 319–320, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361421/edition/341625/content?ref=desc

  orcid iD
 • słowa kluczowe: crowdsourcing, proces crowdsourcingu, mądrość tłumu, Bank Zachodni WBK

  keywords: crowdsourcing, crowdsourcing process, Bank Zachodni WBK, wisdom of crowd

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Decyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzykaThe outsourcing decisions incorporation in companies decision making model, with highlighted associated risks / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Environmental CSR and the purchase declarations of generation Z consumers / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2023 vol. 15 iss. 17 art. no. 12759, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-08-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/17/12759/pdf?version=1692786606

  orcid iD
 • keywords: sustainability, CSR, consumer, generation Z, environmental initiatives

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su151712759

13
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności[Recording and accounting for operating costs] / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 197–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Faktoring – ocena kosztu jego wykorzystania w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa[Factoring – a cost evaluation of its usage in financing the activities of the enterprise] / Elżbieta TOMCZYK // W: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 1999 : materiały konferencyjne, Cz. 2 / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, cop. 1999. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; ISSN 1428-1597 ; 2). — S. 318–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Impact of CSR on consumers' purchasing decisions compared to selected decision-making criteria / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 794–802. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 801–802, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: Poland, Ukraine, CSR, consumer, factors of purchase decisions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Institutional approach in the assessment of competitiveness of the offshoring service locations in Poland / Elżbieta MARCINKOWSKA // Optimum : Studia Ekonomiczne ; ISSN 1506-7637. — 2017 nr 5, s. 210-220. — Bibliogr. s. 219–220, Summ.

  orcid iD
 • keywords: Poland, offshoring, business service centers, New Institutional Economics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15290/ose.2017.05.89.15

17
 • Istota i znaczenie kosztów agencji w procesie kształtowania struktury kapitałowej firmyAgency costs influence on an enterprise capital structure modeling / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1211–1218. — Bibliogr. s. 1217–1218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 117–125. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Klastry i ich wpływ na innowacyjność MałopolskiClusters and their impact on innovation in Malopolska region / Elżbieta MARCINKOWSKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 134–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_15.pdf

 • słowa kluczowe: klastry, Małopolska, innowacyjność, strategia rozwoju

  keywords: Malopolska, cluster, innovation, development strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Komercjalizacja szpitali w Polsce[Commercialization of hospitals in Poland] / Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koszty w procesie outsourcinguCosts in outsourcing process / Elżbieta MARCINKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. — 2018 nr 514 Zarządzanie kosztami i dokonaniami, s. 227–236. — Bibliogr. s. 235–236, Strezcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/74157/edition/47488/content?ref=desc

  orcid iD
 • słowa kluczowe: koszt, outsourcing, koszty transakcyjne, organizacje publiczne

  keywords: cost, outsourcing, transaction costs, public organisations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2018.514.22

23
 • KSP Polonia Warszawa's financial problems – analysis of liquidity and debt / Elżbieta MARCINKOWSKA // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ; ISSN 2299-7075. — Tytuł poprz.: Nowy Sącz Academic Review ; ISSN: 1734-1590. — 2013 vol. 19 iss. 1: Entrepreneurship in tourism and sport, s. 135–155. — Bibliogr. s. 154–155, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol9/issue1/JEMI_Vol_9_Issue_1_2013_Article_8.pdf

 • słowa kluczowe: klub sportowy, problemy finansowe, liga piłkarska, płynność, zadłużenie, KSP Polonia Warszawa

  keywords: sports club, KSP Polonia Warszawa, football division, liquidity, debt, financial problems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7341/2013918

24
 • Kultura organizacyjna zagranicznych centrów usług biznesowych w PolsceThe organizational culture of foreign business service centers in Poland / Elżbieta MARCINKOWSKA // Studia Oeconomica Posnaniensia ; ISSN 2300-5254. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN: 1689-7374. — 2018 vol. 6 no. 4, s. 49–62. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/03_marcinkowska.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Polska, kultura organizacyjna, outsourcing, offshoring, centra usług biznesowych, przedsiębiorstwa międzynarodowe

  keywords: organizational culture, outsourcing, business services, offshoring, international enterprise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18559/SOEP.2018.4.3

25
 • Materiały, towary i produkty pracy[Materials, goods and products work] / Anna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 169–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: