Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Marcinkowska, dr inż.

poprzednio: Tomczyk

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kfr


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1953-9199 orcid iD

ResearcherID: FKS-5966-2022

Scopus: 57219928429

PBN: 5e70923a878c28a047392072

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
2
3
 • Cele i metody inwentaryzacji[Goals and methods of a stocktaking] / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2003 nr 9, s. 16–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Concept of transaction costs and its influence on the development of offshore outsourcing / Elżbieta MARCINKOWSKA // China-USA Business Review ; ISSN 1537-1514. — 2015 vol. 14 no. 3, s. 117–128. — Bibliogr. s. 128

 • keywords: Poland, effectiveness, outsourcing, offshore outsourcing, transaction cost

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17265/1537-1514/2015.03.001

5
 • Controlling w zarządzaniu ryzykiem[Controlling in management of risk] / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : II [druga] konferencja naukowa : 25–27 czerwca 2001 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne. [1] / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — Opis częśc. wg. okł. — S. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Corporate social responsibility as a factor influencing purchasing decisions of consumers in Central and Eastern Europe / MARCINKOWSKA Elżbieta, SAWICKA Joanna // European Research Studies Journal ; ISSN 1108-2976. — 2023 vol. 26 iss. 4, s. 281–299. — Bibliogr. s. 296–299, Abstr.. — tekst: https://s.agh.edu.pl/2YaAb

  orcid iD
 • keywords: Poland, Ukraine, CSR, consumer, purchasing decision factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.35808/ersj/3285

7
 • Corporate Social Responsibility with the local community as assessed by employees in the SME sector: an empirical study / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Proceedings of the 40\textsuperscript{th} International Business Information Management Association conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 23-24 November 2022, Seville, Spain : business success and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global crisis / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 979-8-9867719-0-8. — S. 1716–1724. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=ckWctalK#folder=15575881776&tpl=publicfoldergrid [2023-01-05]. — Bibliogr. s. 1723–1724, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: CSR, employees, local community, SME companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Crowdsourcing w sektorze publicznym – model partycypacji społecznejCrowdsourcing in the public sector – a model of social participation / Elżbieta MARCINKOWSKA // Zarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 2084-3968. — 2018 nr 2, s. 217–228. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 227–228, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-05. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/11952/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: crowdsourcing, zarządzanie publiczne, krytyczne czynniki sukcesu, partycypacja społeczna

  keywords: social participation, crowdsourcing, public management, key success factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20843968ZP.18.017.8455

9
10
 • Czynniki kształtujące przebieg procesu crowdsourcingu / Elżbieta MARCINKOWSKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 359, s. 310–320. — Bibliogr. s. 319–320, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/361421/edition/341625/content?ref=desc

  orcid iD
 • słowa kluczowe: crowdsourcing, proces crowdsourcingu, mądrość tłumu, Bank Zachodni WBK

  keywords: crowdsourcing, crowdsourcing process, Bank Zachodni WBK, wisdom of crowd

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Decyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzykaThe outsourcing decisions incorporation in companies decision making model, with highlighted associated risks / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności[Recording and accounting for operating costs] / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 197–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Faktoring – ocena kosztu jego wykorzystania w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa[Factoring – a cost evaluation of its usage in financing the activities of the enterprise] / Elżbieta TOMCZYK // W: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 1999 : materiały konferencyjne, Cz. 2 / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, cop. 1999. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; ISSN 1428-1597 ; 2). — S. 318–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Impact of CSR on consumers' purchasing decisions compared to selected decision-making criteria / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 794–802. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 801–802, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: Poland, Ukraine, CSR, consumer, factors of purchase decisions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Institutional approach in the assessment of competitiveness of the offshoring service locations in Poland / Elżbieta MARCINKOWSKA // Optimum : Studia Ekonomiczne ; ISSN 1506-7637. — 2017 nr 5, s. 210-220. — Bibliogr. s. 219–220, Summ.

  orcid iD
 • keywords: Poland, offshoring, business service centers, New Institutional Economics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15290/ose.2017.05.89.15

17
 • Istota i znaczenie kosztów agencji w procesie kształtowania struktury kapitałowej firmyAgency costs influence on an enterprise capital structure modeling / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1211–1218. — Bibliogr. s. 1217–1218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 117–125. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Klastry i ich wpływ na innowacyjność MałopolskiClusters and their impact on innovation in Malopolska region / Elżbieta MARCINKOWSKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 134–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_15.pdf

 • słowa kluczowe: klastry, Małopolska, innowacyjność, strategia rozwoju

  keywords: Malopolska, cluster, innovation, development strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Komercjalizacja szpitali w Polsce[Commercialization of hospitals in Poland] / Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • KSP Polonia Warszawa's financial problems – analysis of liquidity and debt / Elżbieta MARCINKOWSKA // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ; ISSN 2299-7075. — Tytuł poprz.: Nowy Sącz Academic Review ; ISSN: 1734-1590. — 2013 vol. 19 iss. 1: Entrepreneurship in tourism and sport, s. 135–155. — Bibliogr. s. 154–155, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol9/issue1/JEMI_Vol_9_Issue_1_2013_Article_8.pdf

 • słowa kluczowe: klub sportowy, problemy finansowe, liga piłkarska, płynność, zadłużenie, KSP Polonia Warszawa

  keywords: sports club, KSP Polonia Warszawa, football division, liquidity, debt, financial problems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7341/2013918

24
 • Kultura organizacyjna zagranicznych centrów usług biznesowych w PolsceThe organizational culture of foreign business service centers in Poland / Elżbieta MARCINKOWSKA // Studia Oeconomica Posnaniensia ; ISSN 2300-5254. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN: 1689-7374. — 2018 vol. 6 no. 4, s. 49–62. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/03_marcinkowska.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Polska, kultura organizacyjna, outsourcing, offshoring, centra usług biznesowych, przedsiębiorstwa międzynarodowe

  keywords: organizational culture, outsourcing, business services, offshoring, international enterprise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18559/SOEP.2018.4.3

25
 • Materiały, towary i produkty pracy[Materials, goods and products work] / Anna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 169–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: