Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

PBN: 900687

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Determination of fitting parameters in composite nucleation model: ${AZ91/SiC}$
2
 • Experimental determination of grain density function depends on mass fraction of SiC and undercooling in AZ91/SiC composite heterogeneous nuclation model
3
 • Funkcja gęstości ziaren dla kompozytu AZ91/SiC
4
 • Identification of ${Mg_{2}Si}$ phase in ${AZ91/SiC}$ composites
5
 • Influence of SiC particles size and undercooling on AZ91 based composite heterogeneous nucleation model parameters
6
 • Method for casting using simulation of casting process, system for casting using simulation of casting process and data base
7
 • Method for casting using simulation of casting process, system for casting using simulation of casting process and data base
8
 • Model numeryczny oparty na metodzie siatkowej Boltzmanna dla przepływów o zmiennej lokalnej lepkości kinematycznej
9
 • Numeryczna analiza przepływów dwufazowych w charakterystycznych fragmentach układów wlewowych stosowanych przy wytwarzaniu wielkogabarytowych odlewów żeliwnych i staliwnych
10
 • Numeryczna analiza przepływów jednofazowych w charakterystycznych fragmentach układów wlewowych stosowanych przy wytwarzaniu wielkogabarytowych odlewów żeliwnych i staliwnych
11
 • Opracowanie algorytmu odtwarzania rozkładu wielkości podłoża zarodkowania heterogenicznego
12
 • QualityControlDB – dedykowany moduł dla systemu kontroli jakości w odlewni
13
 • Sposób odlewania z użyciem symulacji procesu odlewania, system odlewania wykorzystujący symulację procesu odlewania i baza danych
14
 • Statistical analysis of ${SiC}$ addition on $\alpha$-${Mg}$ phase in the ${AZ91/SiC}$ composite
15
 • Zastosowanie metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu (KRSR) do symulacji wzrostu dendrytu w stopach