Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

PBN: 900687

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza statystyczna wpływu SiC na zarodkowanie fazy pierwotnej $\alpha$-Mg w kompozycie AZ91/SiC
2
 • Database for foundry engineers – simulationDB – a modern database storing simulation results
3
 • Determining thermal properties of insulating sleeves
4
 • Experimental determination of grain density function dependence on particles size and under cooling in AZ91/SiC composites nucleation model
5
 • Experimental determination of grain density function depends on mass fraction of SiC and undercooling AZ91/SiC composite heterogeneous nuclation model
6
 • Extended free surface flow model based on the lattice Boltzmann approach
7
 • Impact of simulation analysis for improving technological process
8
 • Influence of mass fraction of SiC and undercooling on grain density function during heterogeneous nucleation primary phase in the AZ91/SiC composite
9
 • Influence of mass fraction of $SiC$ and undercooling on grain density function during heterogeneous nucleation primary phase in the $AZ91/SiC$ composite
10
 • Influence of SiC particles size and undercooling on AZ91 based composite heterogeneous nucleation model parameters
11
 • Micro-macro modelling of the AZ91/SiC composide solidification
12
 • Model of dendrite growth in metallic alloys
13
 • Model wzrostu dendrytu w stopach
14
 • Model zarodkowania fazy pierwotnej magnezu w kompozycie AZ91/SiC
15
 • Modelling the effect of ${SiC}$ mass fraction on crystallization of magnesium metal matrix composite; ${AZ91/SiC}$
16
 • Modelling the effect of ${SiC}$ particle size on crystallization of magnesium metal matrix composite; ${AZ91/SiC}$
17
 • Optymalizacja procesu przygotowania produkcji z wykorzystaniem interaktywnej bazy danych
18
 • Poprawa dokładności przybliżonego rozwiązania problemu transportu ciepła poprzez zastosowanie metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu
19
 • Rozszerzony model przepływów z powierzchnią swobodną oparty o metodę siatkową Boltzmanna
20
 • SimulationDB – advanced, intelligent database system for casting simulation results
21
 • Statistical analysis of SiC addition on heterogeneous nucleation of $\alpha$-Mg primary in the AZ91/SiC composite
22
 • Thermal lattice Boltzmann method accuracy analysis for AZ91 alloy and AZ91/SiC composite
23
 • Wpływ konstrukcji układu wlewowego z filtrami na przepływ ciekłego metalu i efektywność filtracji