Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

PBN: 900687

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza statystyczna wpływu SiC na zarodkowanie fazy pierwotnej $alpha$-Mg w kompozycie AZ91/SiC : [streszczenie]
  AutorzyB. GRACZ, J. LELITO, P. ŻAK, W. KRAJEWSKI, J. Sz. SUCHY, M. SZUCKI
  ŹródłoXXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. [1–2]
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDatabase for foundry engineers – simulationDB – a modern database storing simulation results
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2010 vol. 43 iss. 1, s. 349–352. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol43_1/43138.pdf
3
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDetermining thermal properties of insulating sleeves
  AutorzyW. K. KRAJEWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2010 vol. 649, s. 487–491. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.649.487
4
 • [referat, 2010]
 • TytułExperimental determination of grain density function dependence on particles size and under cooling in AZ91/SiC composites nucleation model
  AutorzyP. ŻAK, J. LELITO, J. S. SUCHY, W. KRAJEWSKI, K. Haberl, P. Shumacher
  ŹródłoWFC 2010 : proceedings of 69th World Foundry Congress : October 16–20, Hangzhou China. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 462–466
5
 • [referat, 2010]
 • TytułExperimental determination of grain density function depends on mass fraction of SiC and undercooling AZ91/SiC composite heterogeneous nuclation model
  AutorzyJ. LELITO, P. ŻAK, J. S. SUCHY, W. KRAJEWSKI, A. L. Greer, P. Darlak
  ŹródłoWFC 2010 : proceedings of 69th World Foundry Congress : October 16–20, Hangzhou China. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 456–461
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułExtended free surface flow model based on the lattice Boltzmann approach
  AutorzyMichał SZUCKI, Józef S. SUCHY, Paweł ŻAK, Janusz LELITO, Beata GRACZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2010 vol. 36 no. 2, s. 113–121
7
 • [referat, 2010]
 • TytułImpact of simulation analysis for improving technological process
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef S. SUCHY
  ŹródłoWFC 2010 : proceedings of 69th World Foundry Congress : October 16–20, Hangzhou China. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 817
8
 • [referat, 2010]
 • TytułInfluence of mass fraction of SiC and undercooling on grain density function during heterogeneous nucleation primary phase in the AZ91/SiC composite
  AutorzyJanusz LELITO, Paweł ŻAK, Józef SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Halina KRAWIEC, Lindsay Greer, Amir Shirzadi, Paweł Darlak
  ŹródłoICCE-18 [Dokument elektroniczny] : the eighteenth annual international conference on Composites or Nano Engineering : July 4–10, 2010, Anchorage, Alaska / ed. David Hui. — [Anchorage : s. n.], [2010]. — S. [1–3]
9
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułInfluence of mass fraction of $SiC$ and undercooling on grain density function during heterogeneous nucleation primary phase in the $AZ91/SiC$ composite
  AutorzyJanusz LELITO, Paweł ŻAK, Józef SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Halina KRAWIEC, Lindsay Greer, Amir Shirzadi, Paweł Darlak
  ŹródłoWorld Journal of Engineering. — 2010 vol. 7 Suppl. 2, s. [1–3]
10
 • [referat, 2010]
 • TytułInfluence of SiC particles size and undercooling on AZ91 based composite heterogeneous nucleation model parameters
  AutorzyPaweł ŻAK, Janusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Katharina Haberl, Peter Schumacher
  ŹródłoICCE-18 [Dokument elektroniczny] : the eighteenth annual international conference on Composites or Nano Engineering : July 4–10, 2010, Anchorage, Alaska / ed. David Hui. — [Anchorage : s. n.], [2010]. — S. [1–2]
11
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMicro-macro modelling of the AZ91/SiC composide solidification
  AutorzyJanusz LELITO, Józef S. SUCHY, Paweł ŻAK, Witold KRAJEWSKI, Lindsay Greer, Peter Schumacher, Halina KRAWIEC
  ŹródłoPolish metallurgy 2006–2010 in time of the worldwide economic crisis / ed. K. Świątkowski ; co-eds. L. Blacha, [et al.] ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 123–143
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułModel of dendrite growth in metallic alloys
  AutorzyPaweł ŻAK, Janusz LELITO, Witold K. KRAJEWSKI, Józef S. SUCHY, Beata GRACZ, Michał SZUCKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2010 vol. 36 no. 2, s. 131–136. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2010-02/metalur07.pdf
13
 • [referat, 2010]
 • TytułModel wzrostu dendrytu w stopach : [streszczenie]
  AutorzyP. ŻAK, J. LELITO, W. K. KRAJEWSKI, J. S. SUCHY, B. GRACZ, M. SZUCKI
  ŹródłoXXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. [1–2]
14
 • [referat, 2010]
 • TytułModel zarodkowania fazy pierwotnej magnezu w kompozycie AZ91/SiC : [streszczenie]
  AutorzyJ. LELITO, P. ŻAK, J. SUCHY, W. KRAJEWSKI, B. GRACZ, M. SZUCKI
  ŹródłoXXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. [1–2]
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułModelling the effect of ${SiC}$ mass fraction on crystallization of magnesium metal matrix composite; ${AZ91/SiC}$
  AutorzyJanusz LELITO, Paweł ŻAK, Józef SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Halina KRAWIEC, Lindsay Greer, Peter Schumacher, Amir Shirzadi, Katharina Haberl, Paweł Darłak
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2010 R. 31 nr 3, s. 703–707
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułModelling the effect of ${SiC}$ particle size on crystallization of magnesium metal matrix composite; ${AZ91/SiC}$
  AutorzyPaweł ŻAK, Janusz LELITO, Józef S. SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Halina KRAWIEC, Katharina Haberl, Peter Schumacher, Lindsay Greer, Amir Shirzadi, Beata GRACZ
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2010 R. 31 nr 3, s. 699–702
17
 • [referat, 2010]
 • TytułOptymalizacja procesu przygotowania produkcji z wykorzystaniem interaktywnej bazy danych
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoXXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. [1–2]
18
 • [referat, 2010]
 • TytułPoprawa dokładności przybliżonego rozwiązania problemu transportu ciepła poprzez zastosowanie metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu
  AutorzyPaweł ŻAK, Janusz LELITO, Józef S. SUCHY, Witold KRAJEWSKI
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 278–285
19
 • [referat, 2010]
 • TytułRozszerzony model przepływów z powierzchnią swobodną oparty o metodę siatkową Boltzmanna : [streszczenie]
  AutorzyM. SZUCKI, J. S. SUCHY, P. ŻAK, J. LELITO, B. GRACZ
  ŹródłoXXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. [1–2]
20
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułSimulationDB – advanced, intelligent database system for casting simulation results
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoInternational Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences online version [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2010 vol. 15 no. 1, s. 27–35.
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułStatistical analysis of SiC addition on heterogeneous nucleation of $alpha$-Mg primary in the AZ91/SiC composite
  AutorzyBeata GRACZ, Janusz LELITO, Paweł ŻAK, Witold K. KRAJEWSKI, Józef S. SUCHY, Michał SZUCKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2010 vol. 36 no. 2, s. 123–130. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2010-02/metalur06.pdf
22
 • [referat, 2010]
 • TytułThermal lattice Boltzmann method accuracy analysis for AZ91 alloy and AZ91/SiC composite
  AutorzySZUCKI M., ŻAK P., LELITO J., SUCHY J. S.
  Źródło47. Slévárenské dny® s doprovodnou výstavou a 7. mezinárodní PhD konferencí : 23.–24. Června 2010 : sborník. — [Czech Republic : s. n.], [2010]. — S. 55
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWpływ konstrukcji układu wlewowego z filtrami na przepływ ciekłego metalu i efektywność filtracji
  AutorzyRoman Hawranek, Janusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2010 nr 11–12, s. 514–519