Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza dokładności przybliżenia pochodnej przestrzennej w równaniu Fouriera-Kirchhoffa uzyskanego metodami różnic skończonych oraz kwadratur różniczkowych[Accuracy analysis of spatial derivative approximation in Fourier-Kirchhoff equation: results obtained with finite differences and differential quadrature methods] / Paweł ŻAK, Janusz LELITO, Michał SZUCKI, Józef S. SUCHY // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91 / Janusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Paweł ŻAK, Stanisław RZADKOSZ, Halina KRAWIEC // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Color etching of AZ91/SiC composite / Paweł ŻAK, Janusz LELITO, Peter Schumacher, Katharina Haberl, Witold KRAJEWSKI, Józef S. SUCHY, A. Lindsay Greer, Amir Shirzadi // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computed tomography – a new tool in structural examinations of castingsTomografia komputerowa – nowe narzędzie do strukturalnych badań odlewów / W. K. KRAJEWSKI, J. LELITO, J. S. SUCHY, P. Schumacher // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 335–338. — Bibliogr. s. 338. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • keywords: porosity, modelling, computed tomography, Mg-Al alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Finite difference model of short-pulse laser interactions with thin metal filmModel różnicowy oddziaływań termicznych lasera o krótkim impulsie na warstewkę metalową / Ewa Majchrzak, Bohdan Mochnacki, Józef S. SUCHY // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 2, s. 316–321. — Bibliogr. s. 320–321, Abstr., Streszcz.. — KomPlasTech 2009 : 16th conference : Computer methods in materials technology : Krynica-Zdrój, January 11–14, 2009 / eds. Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Funkcja gęstości ziaren fazy pierwotnej magnezu dla stopu AZ91[Grains density function of magnesium primary phase for AZ91 alloy] / Janusz LELITO, Paweł ŻAK, Józef Szczepan SUCHY, Witold KRAJEWSKI, [et al.], Beata GRACZ, Halina KRAWIEC, Michał SZUCKI // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Interaction: ceramic mould – metal in nickel superalloy castings / Rafał Cygan, Natalia Sobczak, Józef S. SUCHY // Giessereiforschung ; ISSN 0046-5933. — Tyt. ang. International Foundry Research. — 2009 no. 3, s. 16–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Interaktywny system bazodanowy „SimulationDB” – innowacja w przemyśle odlewniczymInteractive database system „SimulationDB” – innovation in foundry industry / Paweł MALINOWSKI, Józef SUCHY // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 127–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Microstructure analysis of the AZ91/SiC composite / Janusz LELITO, Paweł ŻAK, Józef Szczepan SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Lindsay Greer, Peter Schumacher, Amir Shirzadi, Beata GRACZ // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Model of thermal interactions between laser pulse and thin metal film / Ewa Majchrzak, Bohdan Mochnacki, Józef SUCHY // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 332. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2009 z. 95, s. 79–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.. — XXIV międzynarodowe sympozjum : metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów : Ostrava 14–16 X 2009 / pod red. Mariusza Prażmowskiego. — Opole : Politechnika Opolska, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie zarodkowania ziaren fazy pierwotnej magnezu dla kompozytu AZ91/SiC[Modeling of magnesium primary phase nucleation for the AZ91/SiC composite] / Beata GRACZ, Janusz LELITO, Paweł ŻAK, Józef S. SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Lindsay Greer, Peter Schumacher, Amir Shirzadi, Paweł Darłak // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Numerical modelling of short-pulse laser interactions with multi-layered thin metal films / E. Majchrzak, B. Mochnacki, A. L. Greer, J. S. SUCHY // CMES Computer Modeling in Engineering & Sciences ; ISSN 1526-1492. — 2009 vol. 41 no. 2, s. 131–146. — Bibliogr. s. 145–146, Abstr.

 • keywords: microscale heat transfer, multi-layered metal films, laser pulse, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numerical simulation of thermal processes proceeding in a multi-layered film subjected to ultrafast laser heatingSymulacja numeryczna procesów cieplnych zachodzących w wielowarstwowych mikroobszarach poddanych działaniu ultrakrótkiego impulsu laserowego / Ewa Majchrzak, Bohdan Mochnacki, Jósef S. SUCHY // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2009 vol. 47 no. 2, s. 383–396. — Bibliogr. s. 394–395, Streszcz.

 • keywords: thin films, numerical modelling, microscale heat transfer, laser pulse

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odwzorowanie powierzchni swobodnej przy modelowaniu procesu wypełniania formy odlewniczej Metodą Siatkową Boltzmana[Free surface reconstruction during modeling of mould filling process with Lattice Boltzman method] / Michał SZUCKI, Józef S. SUCHY, Daniel GURGUL // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Symulacja numeryczna procesu krystalizacji odlewów łopatek turbinowych z weryfikacją doświadczalnąNumerical simulation of the crystallization process of cast turbine blades with experience verification / D. Szeliga, J. S. SUCHY, J. Sieniawski // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 392–396. — Bibliogr. s. 396, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The grain nucleation rate of the AZ91/SiC composite based on Maxwell-Hellawell modelSzybkość zarodkowania ziaren dla kompozytu AZ91/SiC w oparciu o model Maxwella-Hellawella / J. LELITO, P. ŻAK, J. Sz. SUCHY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 347–350. — Bibliogr. s. 350. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • keywords: Maxwell-Hellawell model, grain nucleation rate, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The use of micro-capillary techniques to study the corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy at the micro-scaleZastosowanie techniki elektrochemicznego mikroogniwa do badania odporności korozyjnej stopu magnezu AZ91 w mikroskali / Halina KRAWIEC, Sławomir Stanek, Vincenty Vignal, Janusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11, s. 458–460. — Bibliogr. s. 460. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, korozja, stopy magnezu, techniki kapilarne

  keywords: microstructure, corrosion, magnesium alloy, capillary techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu: