Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

PBN: 900687

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • A method for taking into account local viscosity changes in single relaxation time the lattice Boltzmann model
2
 • A system and a method for an intelligent transportation system
3
 • A voxelization based mesh generation algorithm for numerical models used in foundry engineering
4
 • Accuracy analysis of Rank Controlled Differential Quadrature method against exact solution of AlZn cooling model
5
 • Adaptative product manufacturing technique for foundry industry using IoT technology: an industry 4.0 initiative
6
 • An numerical model for dendrite growth – application of the rank controlled differential quadrature method
7
 • Analiza dokładności przybliżenia pochodnej przestrzennej w równaniu Fouriera-Kirchhoffa uzyskanego metodami różnic skończonych oraz kwadratur różniczkowych
8
 • Analiza statystyczna wpływu SiC na zarodkowanie fazy pierwotnej $\alpha$-Mg w kompozycie AZ91/SiC
9
 • Analysis of computer simulation data application for steel casting design in order to reduce its weight
10
 • Analysis of segregation process in the solidifying casting
11
12
 • Analysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91
13
 • Application of differential quadrature method to solving Fourier – Kirchhoff equation
14
 • Application of rank controlled differential quadrature method for solving an infinite steel plate cooling problem
15
 • Application of rank controlled differential quadrature method for solving an infinite steel plate cooling problem
16
 • Badania rozkładu błędu metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu z wykorzystaniem wybranych funkcji
17
 • Badania ultradźwiękowe połączeń spawanych elementów cienkościennych
18
 • Badanie ultradźwiękowe połączeń spawanych elementów cienkościennych
19
 • Baza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB
20
 • Baza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB
21
 • Characterization of thermo-physical properties of selected foundry sands
22
 • Color etching of AZ91/SiC composite
23
 • Comparison of numerical solutions for infinite plate model obtained with finite differences and differential quadrature methods
24
 • Computed tomography – a new tool in structural examinations of castings
25
 • Control volume method in numerical modelling of macrosegregation