Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Foundry Engineering
WO-kip


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of rank controlled differential quadrature method for solving an infinite steel plate cooling problem / Paweł Leszek ŻAK, Józef Szczepan SUCHY // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • keywords: simulation, heat transfer, numerical model, rank controlled differential quadrature, exact solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of rank controlled differential quadrature method for solving an infinite steel plate cooling problem / P. L. ŻAK, J. S. SUCHY, J. LELITO, B. GRACZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Abstr.

 • keywords: numerical modelling, application of information technology to the foundry industry, solidification process, rank controlled differential quadrature, exact solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Baza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB[Database of technologies in cast iron and steel foundries using SimulationDB system] / Paweł MALINOWSKI, Józef S. SUCHY // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą technologiczną, baza danych wyników symulacji komputerowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Baza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDBDatabase to technologies in cast iron and steel foundries using SimulationDB system / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz.

 • słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie produkcji odlewniczej, zarządzanie jakością odlewów, technologiczna baza wiedzy, system zarządzania odlewnią

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywne zarządzanie wiedzą technologiczną odlewni kluczem zwiększonej wydajności i konkurencyjności[Effective management of technological knowledge of foundry it's a clue of the increased productivity and competitiveness] / Paweł MALINOWSKI, Józef Szczepan SYCHY // W: Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : [11–13.12.2013 Zakopane] : [monografia pokonferencyjna] / Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, ITBIB, SIMP, NOT, STOP. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7789-248-0. — S. 104–110. — Bibliogr. s. 109–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • MasterDB – sistem za upravljanje s tehnološkim znanjemMasterDB – technological knowledge management system / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // Livarski Vestnik ; ISSN 0024-5135. — 2013 [vol.] 60 št. 4, s. 190–200. — Bibliogr. s. 200. — Tekst słow.-ang.. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology, Kraków

 • keywords: knowledge base, database for simulation results, production process management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Numerical analysis of solid particles flow in liquid metal / Michał SZUCKI, Tomasz GORAJ, Janusz LELITO, Józef S. SUCHY // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • keywords: solid particles, particle flow, Metal Matrix Composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Numerical analysis of solid particles flow in liquid metal / M. SZUCKI, T. GORAJ, J. LELITO, J. S. SUCHY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 161–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • keywords: numerical analysis, solid particles, particle flow, Metal Matrix Composite, FLOW-3D

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Proučevanje podatkov z DB simulacijoSimulation process & data management system – simulation DB / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // W: 53. Mednarodnega livarskega posvetovanja Portorož 2013 : 11.–13. September 2013, Portorož : zbornik referatov = 53\textsuperscript{rd} International foundry conference Portorož 2013 : conference proceedings / Društvo Livarjev Slovenije = Slovenian Foundry Society, Faculty of Natural Sciences and engineering. University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering. University of Maribor. — Ljubljana : Društvo Livarjev Slovenije, 2013 + CD. — S. 27. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [7], Abstr. — Tytuł i tekst na CD podany w języku angielskim.

 • keywords: project management, productivity and performance management, database for simulation results, advanced data analysis, simulation data management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą BridgmanaTemperature distribution in single crystal cast made of CMSX-4 nickel superalloy manufactured by Bridgman method / Dariusz Szeliga, Krzysztof Kubiak, Józef Szczepan SUCHY, Georg Jarczyk, Jan Sieniawski // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 1, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Simulation data management system / Paweł MALINOWSKI, Józef S. SUCHY // W: spdm : Simulation Process & Data Management : international conference : [9–12 June 2013, Salzburg] : summary of proceedings / NAFEMS. — [Austria] : NAFEMS, cop. 2013 + CD. — ISBN: 978-1-874376-92-7. — S. 18–19. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie s. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [17]

 • keywords: project management, simulation data management system, industrial management and organization, productivity and performance management, database for simulation results, advanced data analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób odlewania z użyciem symulacji procesu odlewania, system odlewania wykorzystujący symulację procesu odlewania i baza danych[Casting method using the process simulation, casting system using] / Paweł MALINOWSKI, Józef Szczepan SUCHY // W: XX Giełda polskich wynalazków nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2012 roku : Centrum Nauki Kopernik : Warszawa, 05–07 lutego 2013, T. 1. — [Warszawa : s. n.], [2013]. — Na okł.: XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków 2013. — S. 42. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Technological knowledge management system for foundry industrySystem zarządzania wiedzą technologiczną dla odlewnictwa / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY, J. JAKUBSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 965–968. — Bibliogr. s. 968. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: simulation process and data management system, technological knowledge base

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0111

14
 • The control of solidification kinetics of the vacuum-cast thin-wall nickel-based superalloys by changing the geometrical characteristics of the ceramic mold / R. Cygan, D. Szeliga, P. Rokicki, J. Sieniawski, J. S. SUCHY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 4, s. 21–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

 • keywords: thin-walled castings, ceramic mold, investment casting, nickel-based superalloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Thermal degradation behavior of cellulose-based material for gating systems in iron casting productionDegradacja termiczna materiału na bazie celulozy stosowanego do budowy układów wlewowych do odlewów żeliwnych / Beata GRABOWSKA, Michał SZUCKI, Józef SZCZEPAN-SUCHY, Sonja Eichholz, Krzysztof Hodor // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2013 t. 58 nr 1, s. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Summ., Streszcz.

 • keywords: thermal analysis, thermal degradation, cellulose, EG Runner, gating system, large casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: