Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

PBN: 900687

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza statystyczna wpływu SiC na zarodkowanie fazy pierwotnej $\alpha$-Mg w kompozycie AZ91/SiC : [streszczenie][Statistical analysis of SiC addition effects on heterogeneous nucleation of $\alpha$-Mg primary phase in the AZ91/SiC composite] / B. GRACZ, J. LELITO, P. ŻAK, W. KRAJEWSKI, J. Sz. SUCHY, M. SZUCKI // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Database for foundry engineers – simulationDB – a modern database storing simulation results / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2010 vol. 43 iss. 1, s. 349–352. — Bibliogr. s. 352, Abstr.. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol43_1/43138.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Extended free surface flow model based on the lattice Boltzmann approach / Michał SZUCKI, Józef S. SUCHY, Paweł ŻAK, Janusz LELITO, Beata GRACZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2010 vol. 36 no. 2, s. 113–121. — Bibliogr. s. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Micro-macro modelling of the AZ91/SiC composide solidification / Janusz LELITO, Józef S. SUCHY, Paweł ŻAK, Witold KRAJEWSKI, Lindsay Greer, Peter Schumacher, Halina KRAWIEC // W: Polish metallurgy 2006–2010 in time of the worldwide economic crisis / ed. K. Świątkowski ; co-eds. L. Blacha, [et al.] ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-59-9. — S. 123–143. — Bibliogr. s. 142–143, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Model wzrostu dendrytu w stopach : [streszczenie][Model of dendrite growth in metallic alloys] / P. ŻAK, J. LELITO, W. K. KRAJEWSKI, J. S. SUCHY, B. GRACZ, M. SZUCKI // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Model zarodkowania fazy pierwotnej magnezu w kompozycie AZ91/SiC : [streszczenie][Nucleation model of magnesium primary phase in the AZ91/SiC composite] / J. LELITO, P. ŻAK, J. SUCHY, W. KRAJEWSKI, B. GRACZ, M. SZUCKI // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelling the effect of ${SiC}$ mass fraction on crystallization of magnesium metal matrix composite; ${AZ91/SiC}$Mikro-makro model krystalizacji kompozytu AZ91/SiC: gęstość ziaren zależna od udziału masowego SiC / Janusz LELITO, Paweł ŻAK, Józef SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Halina KRAWIEC, Lindsay Greer, Peter Schumacher, Amir Shirzadi, Katharina Haberl, Paweł Darłak // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 703–707. — Bibliogr. s. 707

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelling the effect of ${SiC}$ particle size on crystallization of magnesium metal matrix composite; ${AZ91/SiC}$Modelowanie wpływu wielkości cząstki węglika krzemu na przebieg krystalizacji kompozytów o osnowie magnezowej ${AZ91/SiC}$ / Paweł ŻAK, Janusz LELITO, Józef S. SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Halina KRAWIEC, Katharina Haberl, Peter Schumacher, Lindsay Greer, Amir Shirzadi, Beata GRACZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 699–702. — Bibliogr. s. 702

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optymalizacja procesu przygotowania produkcji z wykorzystaniem interaktywnej bazy danych[Optimization of the production process using an interactive database] / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Poprawa dokładności przybliżonego rozwiązania problemu transportu ciepła poprzez zastosowanie metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu[Improving the heat transfer numerical solution accuracy with application of Rank Controlled Differential Quadrature Method] / Paweł ŻAK, Janusz LELITO, Józef S. SUCHY, Witold KRAJEWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 278–285. — Bibliogr. s. 285, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rozszerzony model przepływów z powierzchnią swobodną oparty o metodę siatkową Boltzmanna : [streszczenie][Extended free surface flow model based on the lattice Boltzmann approach] / M. SZUCKI, J. S. SUCHY, P. ŻAK, J. LELITO, B. GRACZ // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Statistical analysis of SiC addition on heterogeneous nucleation of $\alpha$-Mg primary in the AZ91/SiC composite / Beata GRACZ, Janusz LELITO, Paweł ŻAK, Witold K. KRAJEWSKI, Józef S. SUCHY, Michał SZUCKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2010 vol. 36 no. 2, s. 123–130. — Bibliogr. s. 130. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2010-02/metalur06.pdf

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, kompozyt AZ91/SiC, gęstość ziaren, faza pierwotna alpha-Mg, stop magnezu

  keywords: modelling, dendrite growth, free growth model, crystalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ konstrukcji układu wlewowego z filtrami na przepływ ciekłego metalu i efektywność filtracjiInfluence of the gating system (with filters) construction on the liquid metal flow and the filtration efficiency / Roman Hawranek, Janusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Stanisław RZADKOSZ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 nr 11–12, s. 514–519. — Bibliogr. s. 518–519

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: