Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

PBN: 900687

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza statystyczna wpływu SiC na zarodkowanie fazy pierwotnej $\alpha$-Mg w kompozycie AZ91/SiC : [streszczenie][Statistical analysis of SiC addition effects on heterogeneous nucleation of $\alpha$-Mg primary phase in the AZ91/SiC composite] / B. GRACZ, J. LELITO, P. ŻAK, W. KRAJEWSKI, J. Sz. SUCHY, M. SZUCKI // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Experimental determination of grain density function dependence on particles size and under cooling in AZ91/SiC composites nucleation model / P. ŻAK, J. LELITO, J. S. SUCHY, W. KRAJEWSKI, K. Haberl, P. Shumacher // W: WFC 2010 : proceedings of 69th World Foundry Congress : October 16–20, Hangzhou China. — [S. l. : s. n.], [2010] + CD. — S. 462–466. — Bibliogr. s. 466, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Experimental determination of grain density function depends on mass fraction of SiC and undercooling AZ91/SiC composite heterogeneous nuclation model / J. LELITO, P. ŻAK, J. S. SUCHY, W. KRAJEWSKI, A. L. Greer, P. Darlak // W: WFC 2010 : proceedings of 69th World Foundry Congress : October 16–20, Hangzhou China. — [S. l. : s. n.], [2010] + CD. — S. 456–461. — Bibliogr. s. 461, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Impact of simulation analysis for improving technological process / Paweł MALINOWSKI, Józef S. SUCHY // W: WFC 2010 : proceedings of 69th World Foundry Congress : October 16–20, Hangzhou China. — [S. l. : s. n.], [2010] + CD. — S. 817. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 945–948. — Bibliogr. s. 948, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of mass fraction of SiC and undercooling on grain density function during heterogeneous nucleation primary phase in the AZ91/SiC composite / Janusz LELITO, Paweł ŻAK, Józef SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Halina KRAWIEC, Lindsay Greer, Amir Shirzadi, Paweł Darlak // W: ICCE-18 [Dokument elektroniczny] : the eighteenth annual international conference on Composites or Nano Engineering : July 4–10, 2010, Anchorage, Alaska / ed. David Hui. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Anchorage : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of SiC particles size and undercooling on AZ91 based composite heterogeneous nucleation model parameters / Paweł ŻAK, Janusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Witold KRAJEWSKI, Katharina Haberl, Peter Schumacher // W: ICCE-18 [Dokument elektroniczny] : the eighteenth annual international conference on Composites or Nano Engineering : July 4–10, 2010, Anchorage, Alaska / ed. David Hui. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Anchorage : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Model wzrostu dendrytu w stopach : [streszczenie][Model of dendrite growth in metallic alloys] / P. ŻAK, J. LELITO, W. K. KRAJEWSKI, J. S. SUCHY, B. GRACZ, M. SZUCKI // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Model zarodkowania fazy pierwotnej magnezu w kompozycie AZ91/SiC : [streszczenie][Nucleation model of magnesium primary phase in the AZ91/SiC composite] / J. LELITO, P. ŻAK, J. SUCHY, W. KRAJEWSKI, B. GRACZ, M. SZUCKI // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Optymalizacja procesu przygotowania produkcji z wykorzystaniem interaktywnej bazy danych[Optimization of the production process using an interactive database] / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Poprawa dokładności przybliżonego rozwiązania problemu transportu ciepła poprzez zastosowanie metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu[Improving the heat transfer numerical solution accuracy with application of Rank Controlled Differential Quadrature Method] / Paweł ŻAK, Janusz LELITO, Józef S. SUCHY, Witold KRAJEWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 278–285. — Bibliogr. s. 285, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rozszerzony model przepływów z powierzchnią swobodną oparty o metodę siatkową Boltzmanna : [streszczenie][Extended free surface flow model based on the lattice Boltzmann approach] / M. SZUCKI, J. S. SUCHY, P. ŻAK, J. LELITO, B. GRACZ // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Thermal lattice Boltzmann method accuracy analysis for AZ91 alloy and AZ91/SiC composite / SZUCKI M., ŻAK P., LELITO J., SUCHY J. S. // W: 47. Slévárenské dny® s doprovodnou výstavou a 7. mezinárodní PhD konferencí : 23.–24. Června 2010 : sborník = 47\textsuperscript{th} foundry days with accompanying exhibition and 7\textsuperscript{th} international PhD foundry conference : 23\textsuperscript{rd} and 24\textsuperscript{th} June 2010 : Czech Republic : proceedings. — [Czech Republic : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-80-904020-6-5. — S. 55. — Pełny tekst W: 47. Slévárenské dny® s doprovodnou výstavou a 7. mezinárodní PhD konferencí = 47th foundry days with accompanying exhibition and 7th international PhD foundry conference [Dokument elektroniczny] : 23.–24, Června 2010/23rd and 24th June 2010 : Czech Republic : přednášky/lectures. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n., 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: