Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

PBN: 900687

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • Computed tomography – a new tool in structural examinations of castings / J. LELITO, W. K. KRAJEWSKI, J. S. SUCHY, P. Schumacher // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 239–242. — Bibliogr. s. 242, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Estimation of boundary heat flux between casting and mould using the global function specification methodOszacowanie brzegowego strumienia ciepła między odlewem a formą z wykorzystaniem globalnej metody specyfikacji funkcji / E. Majchrzak, B. Mochnacki, J. S. SUCHY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 1, s. 193–198. — Bibliogr. s. 198, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/uK4pcY

 • keywords: inverse problem, application of information technology to the foundry industry, solidification process, numerical techniques, global function specification method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Heat transfer in domain of casting superficial layer subjected to external heat flux / Ewa Majchrzak, Bohdan Mochnacki, Józef S. SUCHY // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 327. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2008 z. 92, s. 31–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — XXIII Międzynarodowe sympozjum = XXIII Mezinárodní sympozium: Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów = Metody hodnocení struktury a vlasností materiálů / pod red. Mariusza Prażmowskiego. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Heat transfer in domain of metal superficial layer subjected to a strong external heat flux / Ewa Majchrzak, Bohdan Mochnacki, Józef S. SUCHY // Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1731-5417. — 2008 [nr] 1, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127–128, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identification of boundary heat flux on the external surface of casting / E. Majchrzak, B. Mochnacki, J. S. SUCHY // W: Selected topics of contemporary solid mechanics : 36th SolMech 2008 : proceedings of the 36th Solid Mechanics conference : Gdańsk, Poland, September 9–12, 2008 / eds. Zbigniew Kotulski, Piotr Kowalczyk, Włodzimierz Sosnowski. — Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2008. — (Prace IPPT = IFTR Reports ; ISSN 0208-5658 ; 2). — ISBN: 978-83-89687-35-7. — S. 422–423. — Bibliogr. s. 423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Identification of substitute thermal capacity of solidifying alloyIdentyfikacja zastępczej pojemności cieplnej krzepnącego stopu / Ewa Majchrzak, Bohdan Mochnacki, Józef S. SUCHY // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2008 vol. 46 no. 2, s. 257–268. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz.

 • keywords: inverse problem, numerical methods, casting solidification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rola narzędzi CAx w rozwoju przemysłu odlewniczegoContribution of CAx tools to development of foundry engineering / Józef Szczepan SUCHY // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2008 R. 81 nr 12, s. 1068. — Bibliogr. s. 1068. — Techniki szybkiego prototypowania w cyklu życia produktu : seminarium / Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”. — Warszawa : Redakcja MECHANIK ; Agenda Wydawnicza SIMP, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Symulacja przepływu ciekłego żeliwa w układzie wlewowym z filtrem[The simulation of a liquid cast iron flow through the gating system with filter] / Roman Hawranek, Janusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Paweł ŻAK // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Szybkość zarodkowania ziaren dla kompozytu AZ91/${SiC}$ w oparciu o model Maxwella-Hellawella[The grain nucleation rate of the AZ91/${SiC}$ composite based on Maxwell-Hellawell model] / Janusz LELITO, Paweł ŻAK, Józef Szczepan SUCHY // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 151–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: