Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Szczepan Suchy, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003810364

PBN: 900687

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Experimental determination of grain density function depends on mass fraction of SiC and undercooling in AZ91/SiC composite heterogeneous nuclation model / J. LELITO, P. ŻAK, J. S. SUCHY, K. KRAJEWSKI, A. L. Greer, P. Darlak // Zhuzao = Foundry ; ISSN 1001-4977. — 2011 vol. 60 no. 3, s. 224–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.. — Tekst w j. chińskim

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Master DB – sistem upravljanja s tehnološkim znanjem : povzetekMaster DB – technological knowledge management system : summary / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // W: Zbornik referatov 52. mednarodnega livarskega posvetovanja Portorož 2012 : 12.–14. September 2012 = Conference proceedings 52\textsuperscript{nd} international foundry conference Portorož 2012 / ed. Križman Alojz, [et al.] ; Društvo livarjev Slovenije = Slovenian Foundrymen Society, Faculty of Natural Sciences and engineering. University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering. University of Maribor. — Ljubljana : Društvo livarjev Slovenije, 2012. — ISBN: 978-961-90130-7-6. — S. 40–41. — Tekst: sloweń.-ang. — Pełny tekst W: 52. mednarodno livarsko posvetovanje Portorož 2012 = 52nd International foundry conference, Portorož 2012 [Dokument elektroniczny] : 12.–14.9.2012, Portorož, Slovenija : zbornik referatov = conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ljubljana : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. – Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [10], Abstr.. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • MasterDB – sistem za upravljanje s tehnološkim znanjemMasterDB – technological knowledge management system / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // Livarski Vestnik ; ISSN 0024-5135. — 2013 [vol.] 60 št. 4, s. 190–200. — Bibliogr. s. 200. — Tekst słow.-ang.. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology, Kraków

 • keywords: knowledge base, database for simulation results, production process management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Méthode de moulage avec l'emploi de la simulation du processus de moulage, systéme de moulage utilisant la simulation du processus de moulage et base de donnéesMethod for casting using simulation of casting process, system for casting using simulation of casting process and data base / Paweł MALINOWSKI, Józef Szczepan SUCHY // W: 61 Brussels INNOVA 2012 : Brussels Expo : Pologne = Poland : Heysel 15–17.11.2012. — [Brussels : s. n.], [2012]. — S. 27. — Tekst franc.-ang.. — Afiliacja autorów : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modelowanie procesów odlewniczychModelling of foundry processes / Józef Szczepan SUCHY // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 12, s. 420–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Motory rozwojuDriving powers of development / Józef S. SUCHY // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 11–12, s. 399. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Proučevanje podatkov z DB simulacijoSimulation process & data management system – simulation DB / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // W: 53. Mednarodnega livarskega posvetovanja Portorož 2013 : 11.–13. September 2013, Portorož : zbornik referatov = 53\textsuperscript{rd} International foundry conference Portorož 2013 : conference proceedings / Društvo Livarjev Slovenije = Slovenian Foundry Society, Faculty of Natural Sciences and engineering. University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering. University of Maribor. — Ljubljana : Društvo Livarjev Slovenije, 2013 + CD. — S. 27. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [7], Abstr. — Tytuł i tekst na CD podany w języku angielskim.

 • keywords: project management, productivity and performance management, database for simulation results, advanced data analysis, simulation data management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sistem proces simulacije in upravljanje s podatki – SimulationDBSimulation process & data management system – SimulationDB / P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY // Livarski Vestnik ; ISSN 0024-5135. — 2014 [vol.] 61 št. 1, s. 16–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.. — Tekst slow.-ang.. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology

 • keywords: project management, productivity and performance management, database for simulation results, advanced data analysis, simulation data management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wirtualne modelowanie jako metoda rozwoju produkcjiVirtual prototyping as a way to product development / Józef Szczepan SUCHY, Bogdan Mochnacki, Ewa Majchrzak, Janusz LELITO, Mariusz Urbanowicz // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 9, s. 752–755. — Bibliogr. s. 755. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, modelowanie wirtualne

  keywords: foundry practice, virtual prototyping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wspomaganie komputerowe przygotowania produkcji odlewówComputer aided casting production preparation / Józef Szczepan SUCHY // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 3, s. 96–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: