Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Wszołek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920a878c28a04738ef8e

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułAll-weather microphones - characteristics, calibration and uncertainty assessment methods
  AutorzyGrażyna WSZOŁEK
  ŹródłoKraSyNT 2015 : 2textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAll-weather microphones in monitoring systems
  AutorzyWSZOŁEK Grażyna, WSZOŁEK Wiesław
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2007 vol. 32 no. 1, s. 195, [abstr. 15]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza przydatności mikrofonów typu MEMS w pomiarach środowiskowych
  AutorzyTomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Grażyna WSZOŁEK, Robert BARAŃSKI, Jędrzej BLAUT
  ŹródłoMWK'2014 : „Metrologia Wspomagana Komputerowo” : X szkoła-konferencja : Waplewo, 27–30 maja 2014 : streszczenia referatów / Wojskowa Akademia Techniczna. — Warszawa : WAT, cop. 2014. — S. 72–73
 • słowa kluczowe: pomiary środowiskowe, hałas na stanowisku pracy, mikrofony MEMS, dozymetria akustyczna

  keywords: environmental measurements, noise in the workplace, MEMS microphones, acoustic dosimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza wątpliwości dotyczących metodologii wyznaczania wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku DL$alpha$
  AutorzyA. Chrobak, G. WSZOŁEK
  ŹródłoXX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków – Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 157–161
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnalysis of uncertainty in the investigation of sound level meters
  AutorzyGrażyna WSZOŁEK, Zbigniew ENGEL
  ŹródłoRevista de Acústica e Vibrações Sociedade Brasileira de Acústica-Sobrac. — 2005 no. 35, s. 72, PO1
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAutomatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field
  AutorzyG. WSZOŁEK, W. Barwicz, S. Duminov
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2006 vol. 31 no. 4 suppl., s. 397–402
 • keywords: sound level meters, free-field investigation, frequency responses, directional responses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAutomatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field
  AutorzyWSZOŁEK Grażyna, Barwicz W., Duminov S.
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 393
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2006]
 • TytułAutomatyczny system pomiarowy do wzorcowania przyrządów akustycznych w warunkach pola swobodnego
  AutorzyG. WSZOŁEK, W. Barwicz, S. Duminov
  ŹródłoOSA 2006 : LIII Otwarte Seminarium z Akustyki : Kraków – Zakopane, 11 – 15 września 2006 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie. — [Kraków : PTA. Oddział w Krakowie], [2006]. — S. 411–416
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2016]
 • TytułAutomatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenie
  AutorzyRobert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK
  ŹródłoXXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — S. 6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 1998]
 • TytułBadania akustyczne ekranu komunikacyjnego typu „Łabędź”
  AutorzyJerzy MICHALCZYK, Grażyna WSZOŁEK
  ŹródłoNoise control'98 : 11th international conference on Noise control : Krynica, June 2–4, 1998 : proceedings / eds. Zbigniew Engel, Danuta Augustyńska ; Central Institute for Labour Protection ; Department of Mechanics and Vibroacoustics of the University of Mining and Metallurgy. — Warsaw : [s. n.], 1998. — S. 447–452
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania kontrolne przyrządów do pomiarów akustycznych
  AutorzyZbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK
  ŹródłoPrzegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2002 R. 61 nr 3, s. 23–26
 • słowa kluczowe: pomiar akustyczny, przyrząd pomiarowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym
  AutorzyZbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK
  ŹródłoKM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9.09.2004 : materiały kongresowe, T. 2 / pod red. Janusza Mroczki. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. 683–686
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadanie mikrofonów i mierników poziomu dźwięku
  AutorzyZbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK
  ŹródłoMechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2000 t. 19 z. 3, s. 285–298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie poziomu ciśnienia akustycznego i poziomu dźwięku a wywołanego działaniem systemu wentylacji i klimatyzacji
  AutorzyTomasz Odrzywołek, Grażyna WSZOŁEK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2016 nr 33, s. 181–187
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCiemna strona ekranów akustycznych
  AutorzyAgnieszka Chrobak, Grażyna WSZOŁEK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2013 nr 28, s. 55–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułComparative calibrations – in a free field – of measuring microphones
  AutorzyWSZOŁEK Grażyna, Barwicz Wiesław
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 793, [poz.] 83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2007]
 • TytułComparative calibrations – in a free field – of measuring microphones
  AutorzyGrażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz
  ŹródłoOSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminatium z Akustyki : Rzeszów–Przemyśl, Poland, September 10–14. 2007 : materiały. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział etc.], [2007]. — S. [1–8]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułComparative calibrations of measuring microphones performed in a free field
  AutorzyGrażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2007 vol. 32 no. 4 Suppl., s. 305–312
 • keywords: Inter-Laboratory Comparisons, microphone frequency responses, free-field calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2009]
 • TytułDiagnostyka hałasu instalacji grzewczej w pomieszczeniach mieszkalnych
  AutorzyT. Turoń, G. WSZOŁEK
  ŹródłoXVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — S. 161–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2009]
 • TytułDobór elementów instalacji wentylacyjnej przy zachowaniu odpowiednich parametrów akustycznych
  AutorzyP. Zaranek, G. WSZOŁEK
  ŹródłoXVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — S. 167–174
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2008]
 • TytułDrgania mechaniczne wywołane maszynami wiertniczymi podczas robót inżynierskich, jako czynnik szkodliwy dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
  AutorzyA. Pęksa, G. WSZOŁEK
  ŹródłoXV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 106–107
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEducational implementation of a sound level meter in the LabView environment : [abstract]
  AutorzyBARAŃSKI Robert, WSZOŁEK Grażyna
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 645
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEducational implementation of a sound level meter in the LabVIEW environment
  AutorzyRobert BARAŃSKI, Grażyna WSZOŁEK
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2013 vol. 38 no. 1, s. 19–26
 • keywords: LabView, sound level meters, microphones, free-field investigation, frequency responses, acoustics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aoa-2013-0003

25
 • [referat, 1999]
 • TytułEkran akustyczny do zabudowy w terenie otwartym
  AutorzyJerzy MICHALCZYK, Grażyna WSZOŁEK
  ŹródłoAkustyka w technice medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1996-1999 : seminarium Kraków, 13–14 styczeń 1999 / red. Zbigniew Engel, Jerzy Ranachowski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : IPPT PAN, 1999. — S. 267–272
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: