Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Wszołek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920a878c28a04738ef8e

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem6613926
201711
2016312
20153111
2014541
2013853
201222
2011312
2010321
2009532
2008541
2007844
2006743
2005211
2004321
200311
200222
2000321
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem6631305
201711
20163111
2015312
2014532
20138431
201222
201133
2010312
20095311
2008541
2007826
2006743
200522
2004312
200311
200222
200033
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem66633
201711
201633
201533
201455
201388
201222
201133
201033
200955
200855
200788
200677
200522
200433
200311
200222
200033
1999211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem661155
201711
2016312
2015312
2014514
2013826
201222
2011321
2010312
2009514
2008514
200788
200677
200522
200433
200311
200222
200033
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem661254
201711
201633
2015321
2014514
2013826
201222
2011312
2010312
2009523
2008514
2007817
200677
200522
200433
200311
200222
200033
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem662145
201711
2016321
2015321
2014523
2013835
201222
2011321
2010312
2009523
2008514
2007835
200677
200522
2004312
200311
200222
2000312
1999221
 • All-weather microphones - characteristics, calibration and uncertainty assessment methods / Grażyna WSZOŁEK // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • All-weather microphones – calibration and uncertainty evaluation methods / G. WSZOŁEK // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2011 vol. 119 no. 6–A: Acoustic and biomedical engineering, s. 1081–1085. — Bibliogr. s. 1085. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/119/a119z6Ap36.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • All-weather microphones in monitoring systems / WSZOŁEK Grażyna, WSZOŁEK Wiesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 1, s. 195, [abstr. 15]. — 35th Winter School on Vibroacoustical Hazards Suppressions : Wisła, Poland, February 26 – March 02, 2007 : [abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przydatności mikrofonów typu MEMS w pomiarach środowiskowychThe analysis of suitability of the MEMS microphones in environmental measurements / Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Grażyna WSZOŁEK, Robert BARAŃSKI, Jędrzej BLAUT // W: MWK'2014 : „Metrologia Wspomagana Komputerowo” : X szkoła-konferencja : Waplewo, 27–30 maja 2014 : streszczenia referatów / Wojskowa Akademia Techniczna. — Warszawa : WAT, cop. 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7938-021-3. — S. 72–73. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiary środowiskowe, hałas na stanowisku pracy, mikrofony MEMS, dozymetria akustyczna

  keywords: environmental measurements, noise in the workplace, MEMS microphones, acoustic dosimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wątpliwości dotyczących metodologii wyznaczania wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku DL$\alpha$[Analysis of uncertain factors regarding the measurement methodology for determination of sound absorption evaluation coefficient] / A. Chrobak, G. WSZOŁEK // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków – Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 157–161. — Bibliogr. s. 160–161, Streszcz.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of uncertainty in the investigation of sound level meters / Grażyna WSZOŁEK, Zbigniew ENGEL // Revista de Acústica e Vibrações Sociedade Brasileira de Acústica-Sobrac. — 2005 no. 35, s. 72, PO1. — RIO 2005 : internoise : the 2005 international congress and exposition on Noise control engineering : Rio de Janeiro, Brazil 07–10 August 2005 : congress programme and abstracts / The International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), The Brazilian Acoustical Society (SOBRAC), Iberoamerican Federation of Acoustics (FIA). — Brazil : Published by SOBRAC, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field / G. WSZOŁEK, W. Barwicz, S. Duminov // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 4 suppl., s. 397–402. — Bibliogr. s. 402. — 53rd Open Seminar on Acoustics OSA'06 : Zakopane, Spetember 11–15, 2006

 • keywords: sound level meters, free-field investigation, frequency responses, directional responses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Automatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field / WSZOŁEK Grażyna, Barwicz W., Duminov S. // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 393. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Automatyczny system pomiarowy do wzorcowania przyrządów akustycznych w warunkach pola swobodnegoAutomatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field / G. WSZOŁEK, W. Barwicz, S. Duminov // W: OSA 2006 : LIII Otwarte Seminarium z Akustyki : Kraków – Zakopane, 11 – 15 września 2006 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie. — [Kraków : PTA. Oddział w Krakowie], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 411–416. — Bibliogr. s. 416

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenieAutomation in the process of testing the acoustic dosimeter : abstract / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania kontrolne przyrządów do pomiarów akustycznych[Routine and specific tests of acoustic measurement devices] / Zbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2002 R. 61 nr 3, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: pomiar akustyczny, przyrząd pomiarowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym[Free-field testing of sound level meters] / Zbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK // W: KM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9.09.2004 : materiały kongresowe, T. 2 / pod red. Janusza Mroczki. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. 683–686. — Bibliogr. s. 686, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie mikrofonów i mierników poziomu dźwiękuExamination of microphones and sound level meters / Zbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 3, s. 285–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie poziomu ciśnienia akustycznego i poziomu dźwięku a wywołanego działaniem systemu wentylacji i klimatyzacjiExamination of sound pressure level and sound level a caused by ventilation and air conditioning systems / Tomasz Odrzywołek, Grażyna WSZOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2016 nr 33, s. 181–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.. — G. Wszołek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. — Artykuły laureatów 53. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ciemna strona ekranów akustycznychThe dark side of acoustic screens / Agnieszka Chrobak, Grażyna WSZOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 55–61. — Bibliogr. 61, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparative calibrations – in a free field – of measuring microphones / WSZOŁEK Grażyna, Barwicz Wiesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 793, [poz.] 83. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemyśl, 10–14 września 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Comparative calibrations – in a free field – of measuring microphones / Grażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz // W: OSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminatium z Akustyki : Rzeszów–Przemyśl, Poland, September 10–14. 2007 : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział etc.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Comparative calibrations of measuring microphones performed in a free field / Grażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 4 Suppl., s. 305–312. — Bibliogr. s. 312. — 54th Open Seminar on Acoustics – OSA 2007 : September 10–14, 2007 Przemyśl, Poland. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics : Polish Acoustical Society, 2007

 • keywords: Inter-Laboratory Comparisons, microphone frequency responses, free-field calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Diagnostyka hałasu instalacji grzewczej w pomieszczeniach mieszkalnych[Noise diagnostic of heating installations in the living space] / T. Turoń, G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dobór elementów instalacji wentylacyjnej przy zachowaniu odpowiednich parametrów akustycznych[Matching ventilation system elements with proper acoustic parameters] / P. Zaranek, G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 167–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Drgania mechaniczne wywołane maszynami wiertniczymi podczas robót inżynierskich, jako czynnik szkodliwy dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego[Influence of mechanical vibrations caused by drilling machines for human health and environment] / A. Pęksa, G. WSZOŁEK // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. 106–107. — Bibliogr. s. 106–107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabView environment : [abstract] / BARAŃSKI Robert, WSZOŁEK Grażyna // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 645. — W publikacji podano błędne imię autora: Krystian. — 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics : 13–16 September 2011, Jurata

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabVIEW environment / Robert BARAŃSKI, Grażyna WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 1, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • keywords: LabView, sound level meters, microphones, free-field investigation, frequency responses, acoustics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aoa-2013-0003

24
 • Ekran akustyczny do zabudowy w terenie otwartym[Acoustic screen for open area] / Jerzy MICHALCZYK, Grażyna WSZOŁEK // W: Akustyka w technice medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1996-1999 : seminarium Kraków, 13–14 styczeń 1999 / red. Zbigniew Engel, Jerzy Ranachowski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : IPPT PAN, 1999. — ISBN10: 83-910387-3-4. — S. 267–272. — Bibliogr. s. 272, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Estimation of sound level measurement uncertainty in environment, in aspect of all-weather microphones characteristics : [abstract] / WSZOŁEK Grażyna, BATKO Wojciech // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 2, s. 304. — [XV international confererence Noise Control 2010 : 6–9 June 2010 Książ, Wałbrzych]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: