Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Pyka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3470-5733 orcid iD

ResearcherID: S-4160-2017

Scopus: 56520086200

PBN: 5e709208878c28a04738edfd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 84 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułSystem i sposób dynamicznego pomiaru elementów infrastruktury kolejowej
  InventorPKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, Warszawa ; wynalazca: Świniarska Ewa, Leszczewicz Zbigniew, Warda Agnieszka, UHL Tadeusz, MIKRUT Sławomir, PYKA Krystian, TOKARCZYK Regina, BARSZCZ Tomasz, KOHUT Piotr, SZWEDO Mariusz
  DetailsInt.Cl.: B61K 9/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406246 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406246 z dn. 2013-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 12, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406246A1.pdf
2
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułSystem i sposób pomiaru oraz analizy elementów skrajni linii kolejowej
  InventorPKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, Warszawa ; wynalazca: Świniarska Ewa, Leszczewicz Zbigniew, Warda Agnieszka, UHL Tadeusz, MIKRUT Sławomir, PYKA Krystian, TOKARCZYK Regina, BARSZCZ Tomasz, KOHUT Piotr, SITKOWSKI Tomasz
  DetailsInt.Cl.: B61K 9/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406247 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406247 z dn. 2013-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 12, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406247A1.pdf
3
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułSystem i sposób pomiaru oraz analizy elementów skrajni linii kolejowej
  InventorPKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, Warszawa ; wynalazca: Ewa Świniarska, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda, Tadeusz UHL, Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Tomasz BARSZCZ, Piotr KOHUT, Tomasz SITKOWSKI
  DetailsInt.Cl.: B61K 9/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225590 B1 ; Udziel. 2016-11-22 ; Opubl. 2017-04-28. — Zgłosz. nr P.406247 z dn. 2013-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225590B1.pdf