Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Pyka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3470-5733 orcid iD

ResearcherID: S-4160-2017

Scopus: 56520086200

PBN: 5e709208878c28a04738edfd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 82, z ogólnej liczby 85 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułA simple way to reduce 3D model deformation in smartphone photogrammetry
  AutorzyAleksandra JASIŃSKA, Krystian PYKA, Elżbieta Pastucha, Henrik Skov Midtiby
  ŹródłoSensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 23 iss. 2 art. no. 728, s. 1–15. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/2/728/pdf?version=1673242505
2
 • [referat, 2000]
 • TytułAccessibility of the digital atlas of Kraków province, Poland as a GIS data through Intranet and Internet
  AutorzyRyszard FLOREK, Beata HEJMANOWSKA, Krystian PYKA
  ŹródłoISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIXtextsuperscript{th} congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 1. — The Netherlands : GITC, 2000. — S. 834–839
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAirborne laser scanning data for railway line survey
  AutorzyKrystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Martyna PORĘBA, Małgorzata SŁOTA, Tomasz Kundzierewicz
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2012 vol. 58 nr 3, s. 260–263
4
 • [referat, 2011]
 • TytułAirborne laser scanning data for railway lines survey
  AutorzyKrystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Tomasz Kundzierewicz, Martyna PORĘBA, Małgorzata Słota
  Źródło7textsuperscript{th} MMT : 7textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — S. 69–70
5
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków zgodnego ze specyfikacją INSPIRE
  AutorzyUrszula CISŁO, Natalia BOROWIEC, Krystian PYKA
  Źródło„Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — S. 12
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspire
  AutorzyUrszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2014 vol. 26, s. 39–52
7
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the usefulness of LiDAR DEM to update the river network in the topographic database
  AutorzySylwia SZLAPIŃSKA, Radosław PISKORSKI, Krystian PYKA
  ŹródłoBGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — S. 22–27
8
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the usefulness of LIDAR DEM to update the river network in the topographic database
  AutorzySylwia SZLAPIŃSKA, Radosław PISKORSKI, Krystian PYKA
  ŹródłoGeomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — S. 20–21
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowego
  AutorzyKrystian PYKA, Antoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2006 vol. 16, s. 515–526
10
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBaza zdjęć lotniczych województwa małopolskiego
  AutorzyMałgorzata Błaszczyk, Krystian PYKA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2000 vol. 10, s. 27-1–27-4
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBibliografia prac na temat teledetekcyjnych metod kontroli środowiska opublikowanych przez autorów w latach 1977–2005
  AutorzyTadeusz Zbigniew DWORAK, Beata HEJMANOWSKA, Krystian PYKA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 89–97. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_03.pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułCalibration of industrial cameras for aerial photogrammetric mapping
  AutorzyJakub KOLECKI, Przemysław KURAS, Elżbieta Pastucha, Krystian PYKA, Maciej Sierka
  ŹródłoRemote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 19 art. no. 3130, s. 1–21. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/19/3130/pdf
13
 • [referat, 2017]
 • TytułComparison of quality of metric photos relative orientation in Micmac and PhotoScan
  AutorzyKrystian PYKA
  ŹródłoGeomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — S. 71
14
 • [referat, 2017]
 • TytułComparison of quality of metric photos relative orientation in Micmac and PhotoScan
  AutorzyKrystian PYKA
  ŹródłoBGC Geomatics 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : 22–25 June 2017, Gdansk, Poland : proceedings. — Piscataway : IEEE, cop. 2017. — S. 126–131
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułCyfrowa fotogrametria i teledetekcja w Polsce
  AutorzyJózef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Stanisław MULARZ, Krystian PYKA
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 1999 [nr] 1, s. 11–36
16
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDetection of orthoimage mosaicking seamlines by means of wavelet transform
  AutorzyK. PYKA
  ŹródłoThe International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. — 2016 vol. 41-B4, commission IV, WG IV/1, s. 45–50. — tekst: https://goo.gl/lH4cwj
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDopasowanie radiometryczne ortoobrazów z wykorzystaniem modelu barw LAB
  AutorzyKrystian PYKA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2010 vol. 21, s. 341–351
18
 • [referat, 2018]
 • TytułDSM based on ALS data for needs of urban space analysis
  AutorzyRadosław PISKORSKI, Krystian PYKA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 60–61
19
 • [referat, 2018]
 • TytułDSM based on ALS data for needs of urban space analysis
  AutorzyKrystian PYKA, Radosław PISKORSKI
  ŹródłoBGC-Geomatics 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — S. 164–168
20
 • [monografia, 2005]
 • TytułFalkowe wskaźniki zmian radiometrycznych zachodzących w procesie opracowania ortofotomapy
  AutorzyKrystian PYKA
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 94, [1] s.
21
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGeoinformation in spatial planning
  AutorzyJerzy Gaździcki, Krystian PYKA
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2008 t. 6 z. 3 spec., s. 7–12, [1] k. złoż., 13–18
22
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułImpact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundaries
  AutorzyKrystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — S. 61–77
23
 • [referat, 2017]
 • TytułImproving of tie points detection using wavelet-based image pre-processing: the 10 cm aerial images case study
  AutorzyKrystian PYKA
  ŹródłoGeomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — S. 108–109
24
 • [referat, 1999]
 • TytułIntegracja danych – wyzwanie dla WODGK?
  AutorzyKrystian PYKA
  ŹródłoSystemy informacji przestrzennej : IX konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 14–15 września 1999 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”, 1999. — S. 100–106
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułJak ocenić jakość fotometryczną ortofotomapy?
  AutorzyKrystian PYKA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 19, s. 363–372