Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Pyka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3470-5733 orcid iD

ResearcherID: S-4160-2017

Scopus: 56520086200

PBN: 5e709208878c28a04738edfd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem815221521
2023211
202211
202022
201911
201833
2017431
2016624
2015624
2014321
20133111
201288
201141111
201022
200944
2008413
20076222
2006514
2005413
200433
200311
2001312
2000312
19993111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8151273
2023211
202211
2020211
201911
2018321
201744
2016624
2015642
2014321
201333
2012844
2011431
201022
200944
20084121
200766
2006541
200544
2004321
200311
200133
2000321
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem816417
2023211
202211
2020211
201911
2018321
2017422
2016642
2015651
2014321
201333
2012853
201144
201022
200944
2008431
200766
200655
200544
2004321
200311
200133
2000321
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem81576
2023211
202211
2020211
201911
201833
2017413
2016615
201566
201433
201333
201288
201144
201022
200944
200844
200766
200655
200544
200433
200311
200133
200033
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem813843
2023211
202211
202022
201911
2018312
2017422
2016651
2015624
2014321
2013321
201288
2011431
2010211
2009431
2008422
2007624
200655
200544
200433
200311
200133
200033
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem815229
2023211
202211
202022
201911
2018312
2017422
2016651
2015624
2014321
201333
2012871
2011431
201022
200944
2008422
2007624
2006523
2005422
2004321
200311
2001321
2000321
19993121
 • A simple way to reduce 3D model deformation in smartphone photogrammetry / Aleksandra JASIŃSKA, Krystian PYKA, Elżbieta Pastucha, Henrik Skov Midtiby // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2023 vol. 23 iss. 2 art. no. 728, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/2/728/pdf?version=1673242505

  orcid iD
 • keywords: photogrammetry, smartphone, camera calibration, structure from motion, 3D reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s23020728

2
 • Accessibility of the digital atlas of Kraków province, Poland as a GIS data through Intranet and Internet / Ryszard FLOREK, Beata HEJMANOWSKA, Krystian PYKA // W: ISPRS 2000 [Dokument elektroniczny] : Geoinformation for all : XIX\textsuperscript{th} congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings, CD 1. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : GITC, 2000. — S. 834–839. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 839, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Airborne laser scanning data for railway line surveyWykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do pomiaru torów kolejowych / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Martyna PORĘBA, Małgorzata SŁOTA, Tomasz Kundzierewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 3, s. 260–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Airborne laser scanning data for railway lines survey / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Tomasz Kundzierewicz, Martyna PORĘBA, Małgorzata Słota // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków zgodnego ze specyfikacją INSPIRE[Analysis of the suitability of airborne laser scanning to model buildings compliant with the specifications of the INSPIRE] / Urszula CISŁO, Natalia BOROWIEC, Krystian PYKA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 12. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspireAnalysis of usefulness of airborne laser scanning for preparation of 3D buildings model consistent with inspire specification / Urszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2014 vol. 26, s. 39–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: INSPIRE, model 3D, ALS, budynki, GIS 3D

  keywords: INSPIRE, 3D model, ALS, 3D GIS, buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2014.003

7
 • Analysis of the usefulness of LiDAR DEM to update the river network in the topographic database / Sylwia SZLAPIŃSKA, Radosław PISKORSKI, Krystian PYKA // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 22–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/XstIdG

 • keywords: digital elevation model, ALS data, measurement by laser beam, hydrology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.13

8
 • Analysis of the usefulness of LIDAR DEM to update the river network in the topographic database / Sylwia SZLAPIŃSKA, Radosław PISKORSKI, Krystian PYKA // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 20–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]. — Bibliogr. s. 21

 • keywords: LiDAR, flow direction, river networks, regular grid DEM, ALS data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowegoAnalysis of the radiometric quality of orthophotograms generated by the integration of close range photogrammetry and laser scanning / Krystian PYKA, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 515–526. — Bibliogr. s. 525, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, integracja, transformacja falkowa, ortofotogram, jakość radiometryczna

  keywords: laser scanning, data integration, wavelet transformation, orthophotogram, radiometric quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Baza zdjęć lotniczych województwa małopolskiegoThe aerial photographs base for the Kraków province / Małgorzata Błaszczyk, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 27-1–27-4. — Bibliogr. s. 27-4. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bibliografia prac na temat teledetekcyjnych metod kontroli środowiska opublikowanych przez autorów w latach 1977–2005A bibliography of papers on the subject remote sensing methods for the environmental control published by the authors during the years 1977–2005 / Tadeusz Zbigniew DWORAK, Beata HEJMANOWSKA, Krystian PYKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, GIS, teledetekcja, zanieczyszczenie powietrza

  keywords: monitoring, remote sensing, GIS, air pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Calibration of industrial cameras for aerial photogrammetric mapping / Jakub KOLECKI, Przemysław KURAS, Elżbieta Pastucha, Krystian PYKA, Maciej Sierka // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2020 vol. 12 iss. 19 art. no. 3130, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-23. — E. Pastucha - afiliacja: University of Southern Denmark, Odense, Denmark. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/19/3130/pdf

  orcid iD
 • keywords: test field, camera calibration, bundle adjustment, precise survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs12193130

13
 • Comparison of quality of metric photos relative orientation in Micmac and PhotoScan / Krystian PYKA // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 71. — Bibliogr. s. 71. — Toż na: {http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf}

 • keywords: object detection, stereo image processing, image filtering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Comparison of quality of metric photos relative orientation in Micmac and PhotoScan / Krystian PYKA // W: BGC Geomatics 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : 22–25 June 2017, Gdansk, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5090-6040-5. — S. 126–131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 131, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://goo.gl/yG8t3C

  orcid iD
 • keywords: object detection, stereo image processing, image filtering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2017.23

15
 • Cyfrowa fotogrametria i teledetekcja w PolsceDigital photogrammetry and remote sensing in Poland / Józef JACHIMSKI, Władysław MIERZWA, Stanisław MULARZ, Krystian PYKA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 1999 [nr] 1, s. 11–36. — Bibliogr. s. 25–35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Detection of orthoimage mosaicking seamlines by means of wavelet transform / K. PYKA // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2016 vol. 41-B4, commission IV, WG IV/1, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.. — XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/lH4cwj

 • keywords: wavelet transform, orthoimage, cost analysis, undecimated DWT, orthomosaic, seamline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5194/isprsarchives-XLI-B4-45-2016

17
 • Dopasowanie radiometryczne ortoobrazów z wykorzystaniem modelu barw LABRadiometric adjustment of orthoimages using the LAB colour model / Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 341–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6. — ISBN 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • DSM based on ALS data for needs of urban space analysis / Radosław PISKORSKI, Krystian PYKA // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 60–61. — Bibliogr. s. 61

 • keywords: urban areas, geospatial analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Falkowe wskaźniki zmian radiometrycznych zachodzących w procesie opracowania ortofotomapyThe wavelets indicators of radiometric changes taking place in orthophoto-map generation process / Krystian PYKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005 + CD. — 94, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 152). — Bibliogr. s. 91–[95], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Geoinformation in spatial planningGeoinformacja w kształtowaniu przestrzeni / Jerzy Gaździcki, Krystian PYKA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2008 t. 6 z. 3 spec., s. 7–12, [1] k. złoż., 13–18. — Tekst ang.-pol.. — Krakowskie Spotkania z Inspire na temat Geoinformacja w kształtowaniu przestrzeni : IV Ogólnopolskie Sympozjum : Kraków 29–31 maja 2008 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Impact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundariesWpływ kompresji JPEG na wiarygodność identyfikacji granic użytków rolnych na podstawie obrazów wielospektralnych / Krystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 61–77. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Improving of tie points detection using wavelet-based image pre-processing: the 10 cm aerial images case study / Krystian PYKA // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 108–109. — Bibliogr. s. 108–109. — Toż na: {http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf}

 • keywords: open source software, wavelet transforms, image matching, stereo image processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Integracja danych – wyzwanie dla WODGK?[Integration of data – WODGK challenge?] / Krystian PYKA // W: Systemy informacji przestrzennej : IX konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 14–15 września 1999 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”, 1999. — ISBN10: 83-87660-86-8. — S. 100–106. — Bibliogr s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Jak ocenić jakość fotometryczną ortofotomapy?How to assess the photometric quality of the orthophotomap? / Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 363–372. — Bibliogr. s. 371, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: