Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Florek-Paszkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
  • Accessibility of the digital atlas of Kraków province, Poland as a GIS data through Intranet and Internet
2
  • Geoinformacja pozyskana fotogrametrycznie wsparciem dla potrzeb katastru i gospodarki nieruchomościami
3
  • Geomatyka w projektach dotyczących kompleksowego rozwiązywania problemów nieformalnego osadnictwa na przykładzie Afryki – ocena stanu i naprawa
4
  • Katastralne ortofotomapy dla zarządzania, ewidencji, obrotu ziemią i nieruchomościami w gospodarkach rozwijających się i będących w transformacji
5
  • Tendencje w kształceniu w zakresie geomatyki – wybrane przykłady uniwersyteckie