Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Radomiński, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2321164
200611
200511
2004413
2003422
2002211
200188
2000211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2323
200611
200511
200444
200344
200222
200188
200022
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2323
200611
200511
200444
200344
200222
200188
200022
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2323
200611
200511
200444
200344
200222
200188
200022
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem2323
200611
200511
200444
200344
200222
200188
200022
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem23221
200611
200511
200444
2003413
200222
200188
200022
1999111
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
2
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
3
 • Badania geofizyczne wykonane w Czeladzi i Chorzowie w celu wykrycia wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię
4
 • Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych
5
 • Bezinwazyjna lokalizacja i kontrola pustek podziemnych z zastosowaniem metody mikrograwimetrycznej i mikrokamery otworowej – wybrany przykład
6
 • Geofizyczne poszukiwania form antropogenicznych, w tym starych wyrobisk górniczych, w Złotym Stoku
7
 • Historyczne kopalnictwo złota i rud srebra przyczyną wielu problemów miast Dolnego Śląska
8
 • Lokalizacja i inwentaryzacja wyrobisk związanych z dawną eksploatacją złota w rejonie miasta i gminy Głuchołazy
9
 • Mikrograwimetria w inżynierii środowiska
10
 • Mikrograwimetryczna ocena stopnia zagrożenia powierzchni terenu wokół szybów górniczych w różnych warunkach geologiczno-górniczych
11
 • Mikrograwimetryczna ocena zagrożenia powierzchni terenu nie zlikwidowanymi szybami górniczymi
12
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych
13
 • Przyczynek do badań mikrograwimetrycznych naruszeń powierzchni szlaków komunikacyjnych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej
14
 • Przykłady zastosowania metod geofizycznych do lokalizacji historycznych wyrobisk podziemnych
15
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
16
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
17
 • Własności fizyczne górotworu w sąsiedztwie pustek i ich grawimetryczne rozpoznawanie
18
 • Współdziałanie badań mikrograwimetrycznych i geotechnicznych w rozwiązywaniu problemów budownictwa drogowego
19
 • Wstępne wyniki badań uwarunkowań i skutków nowopowstałego zapadliska w Inowrocławiu
20
 • Wyniki eksperymentalnych badań mikrograwimetrycznych dla określenia morfologii stropu podłoża serii węglowej i występowania skał trudnourabialnych w KWB „Bełchatów”
21
 • Zapadliska terenu spowodowane średniowieczną eksploatacją złota na pograniczu polsko-czeskim w rejonie Głuchołaz
22
 • Zastosowanie mikrograwimetrii do eliminacji zagrożeń wynikających z dokonanej eksploatacji górniczej w budowie obwodnic Bytomia i Piekar Śląskich
23
 • Zastosowanie otworowych profilowań geofizycznych do badania stanu górotworu w rejonie Szopienic