Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Radomiński, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
2
 • Badania geofizyczne wykonane w Czeladzi i Chorzowie w celu wykrycia wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię
3
 • Bezinwazyjna lokalizacja i kontrola pustek podziemnych z zastosowaniem metody mikrograwimetrycznej i mikrokamery otworowej – wybrany przykład
4
 • Geofizyczne poszukiwania form antropogenicznych, w tym starych wyrobisk górniczych, w Złotym Stoku
5
 • Historyczne kopalnictwo złota i rud srebra przyczyną wielu problemów miast Dolnego Śląska
6
 • Lokalizacja i inwentaryzacja wyrobisk związanych z dawną eksploatacją złota w rejonie miasta i gminy Głuchołazy
7
 • Mikrograwimetria w inżynierii środowiska
8
 • Mikrograwimetryczna ocena stopnia zagrożenia powierzchni terenu wokół szybów górniczych w różnych warunkach geologiczno-górniczych
9
 • Przyczynek do badań mikrograwimetrycznych naruszeń powierzchni szlaków komunikacyjnych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej
10
 • Przykłady zastosowania metod geofizycznych do lokalizacji historycznych wyrobisk podziemnych
11
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
12
 • Własności fizyczne górotworu w sąsiedztwie pustek i ich grawimetryczne rozpoznawanie
13
 • Wstępne wyniki badań uwarunkowań i skutków nowopowstałego zapadliska w Inowrocławiu
14
 • Wyniki eksperymentalnych badań mikrograwimetrycznych dla określenia morfologii stropu podłoża serii węglowej i występowania skał trudnourabialnych w KWB „Bełchatów”
15
 • Zapadliska terenu spowodowane średniowieczną eksploatacją złota na pograniczu polsko-czeskim w rejonie Głuchołaz
16
 • Zastosowanie mikrograwimetrii do eliminacji zagrożeń wynikających z dokonanej eksploatacji górniczej w budowie obwodnic Bytomia i Piekar Śląskich