Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Radomiński, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
2
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
3
 • Badania geofizyczne wykonane w Czeladzi i Chorzowie w celu wykrycia wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię
4
 • Badania mikrograwimetryczne w filarze szybu „Lompa” KWK „Rozbark” i ich praktyczna przydatność dla ograniczenia jednocześnie występujących zagrożeń
5
 • Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych
6
 • Bezinwazyjna lokalizacja i kontrola pustek podziemnych z zastosowaniem metody mikrograwimetrycznej i mikrokamery otworowej – wybrany przykład
7
 • Geofizyczne poszukiwania form antropogenicznych, w tym starych wyrobisk górniczych, w Złotym Stoku
8
 • Historyczne kopalnictwo złota i rud srebra przyczyną wielu problemów miast Dolnego Śląska
9
 • Lokalizacja i inwentaryzacja wyrobisk związanych z dawną eksploatacją złota w rejonie miasta i gminy Głuchołazy
10
 • Mikrograwimetria w inżynierii środowiska
11
 • Mikrograwimetryczna ocena stopnia zagrożenia powierzchni terenu wokół szybów górniczych w różnych warunkach geologiczno-górniczych
12
 • Mikrograwimetryczna ocena zagrożenia powierzchni terenu nie zlikwidowanymi szybami górniczymi
13
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych
14
 • Przyczynek do badań mikrograwimetrycznych naruszeń powierzchni szlaków komunikacyjnych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej
15
 • Przykłady zastosowania metod geofizycznych do lokalizacji historycznych wyrobisk podziemnych
16
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
17
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
18
 • Własności fizyczne górotworu w sąsiedztwie pustek i ich grawimetryczne rozpoznawanie
19
 • Współdziałanie badań mikrograwimetrycznych i geotechnicznych w rozwiązywaniu problemów budownictwa drogowego
20
 • Wstępne wyniki badań uwarunkowań i skutków nowopowstałego zapadliska w Inowrocławiu
21
 • Wyniki eksperymentalnych badań mikrograwimetrycznych dla określenia morfologii stropu podłoża serii węglowej i występowania skał trudnourabialnych w KWB „Bełchatów”
22
 • Zapadliska terenu spowodowane średniowieczną eksploatacją złota na pograniczu polsko-czeskim w rejonie Głuchołaz
23
 • Zastosowanie mikrograwimetrii do eliminacji zagrożeń wynikających z dokonanej eksploatacji górniczej w budowie obwodnic Bytomia i Piekar Śląskich
24
 • Zastosowanie otworowych profilowań geofizycznych do badania stanu górotworu w rejonie Szopienic