Wykaz publikacji wybranego autora

Daniel Wałach, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5124-0333

ResearcherID: C-2137-2018

Scopus: 55946802500

PBN: 909550

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego – studium przypadkuAnalysis of disturbances in logistic system of historic building's repair and reconstruction / CZAJA Joanna, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna, WAŁACH Daniel // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14084–14093. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14093, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Diagnostyka konstrukcji budownictwa transportowego wykonanych z betonów wysokowartościowychDiagnosis of transport building structures made of high-performance concrete / WAŁACH Daniel, DYBEŁ Piotr, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10802–10810. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 10810, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji[Diagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation] / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacjiDiagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23

 • słowa kluczowe: zbiornik podziemny , materiał podsadzkowy, bezpieczna ekspolatacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Evaluation of the suitability of sclerometric methods in diagnostics of wooden constructionsOcena przydatności metod sklerometrycznych w diagnostyce konstrukcji drewnianych / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology ; ISSN 1898-5912. — 2014 no. 87, s. 79–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr., Streszcz.

 • keywords: non-destructive testing, wooden constructions, sclerometric methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Możliwości powtórnego wykorzystania kruszywa pochodzącego z recyklingu betonów wysokowartościowychPossibilities of re-use secondary aggregates coming from recycled high-performance concrete / WAŁACH Daniel // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14855–14864. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14863–14864, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych zabytkowego pałacu w Gorzanowie[Assessment technical state of the construction elements in the historic palace in Gorzanow] / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // W: In arce grafenortum : pałac w Gorzanowie – historia, kultura, rewitalizacja : Gorzanów, 27–28.09.2014 : sesja naukowa. — Gorzanów : Fundacja Pałac Gorzanów, [2014]. — S. 25–27. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Repair process in the pithead building and its infrastructure as an example of repair works in industrial facilitiesProcesy remontowe w budynku nadszybia oraz jego infrastruktury jako przykład realizacji robót remontowych w obiektach przemysłowych / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 147-156. — Bibliogr. s. 156, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, prace naprawcze, jet grouting

  keywords: diagnostics, jet grouting, repairs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Selected issues concerning reconstruction of the palace complex in GorzanowWybrane zagadnienia rekonstrukcji zespołu pałacowego w Gorzanowie / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH, Alicja SIATKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 101–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: diagnostyka konstrukcji budowlanych, remont obiektu zabytkowego, ocena stanu technicznego, problemy remontowe

  keywords: assessment of technical condition, assessment of building structures, repairing of a historic building

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie : wybrane metody i modele w budownictwie drogowym[Supply chains management in construction : choose of methods and models in civil engineering] / pod red. Anny SOBOTKI ; aut. Anna SOBOTKA, Piotr Jaśkowski, Agata Czarnigowska, Dorota PAWLUŚ, Daniel WAŁACH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 252, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0582). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-731-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: