Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Klisowski, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Centrum Transferu Technologii AGH
CTT, Centrum Transferu Technologii AGH


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennego
  AutorzyRobert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2006 nr 6, s. 44–46
2
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennego
  AutorzyRobert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI
  ŹródłoWarsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 511–522
3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCzynnik sprzężenia zwrotnego systemu sterowania maszyną wytrzymałościową a wyniki badań charakterystyk pozniszczeniowych próbek betonu
  AutorzyRobert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 251–258. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_23.pdf
4
 • [referat, 2010]
 • TytułExperimental studies of the Lvovsko-Volynskii rock postfailure behaviour
  AutorzyD. Babets, O. Ivanov, A. SZUMIŃSKI, R. KLISOWSKI
  ŹródłoMechanical characteristics of rock : [2textsuperscript{nd} International Protodyakonov-Colloquium : 2textsuperscript{nd} and 3textsuperscript{rd} December 2009] / ed. Carsten Drebenstedt ; TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. — Freiberg : Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, [2010]. — S. 65–70
5
 • [referat, 2002]
 • TytułMetodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacji
  AutorzyDanuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 179–184
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOkreślenie skłonności skał do tąpań na podstawie badań próbek skalnych z kopalń Peru w sztywnej maszynie wytrzymałościowej
  AutorzyDanuta KRZYSZTOŃ, Ryszard WOSZ, Jerzy CIEŚLIK, Robert KLISOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2008 R. 32 z. 4, s. 23–39. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-04/GG_2008_4_02.pdf
7
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułPropozycja wskaźnika dla oceny skłonności do tąpań układu warstwy stropowe-pokład
  AutorzyAntoni TAJDUŚ, Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI
  ŹródłoGeotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 254–263
8
 • [zgłoszenie patentowe, 2021]
 • TytułPrzesiewacz wibracyjny, zwłaszcza z sitem szczelinowym oraz sposób sterowania pracą przesiewacza, zwłaszcza z sitem szczelinowym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr, KLISOWSKI Robert, GAWENDA Tomasz
  DetailsInt.Cl.: B65G 27/32textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 432369 A1 ; Opubl. 2021-06-28. — Zgłosz. nr P.432369 z dn. 2019-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2021  nr 13, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL432369A1.pdf
9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2022]
 • TytułPrzesiewacz wibracyjny, zwłaszcza z sitem szczelinowym oraz sposób sterowania pracą przesiewacza, zwłaszcza z sitem szczelinowym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZUBAK, Robert KLISOWSKI, Tomasz GAWENDA
  DetailsInt.Cl.: B65G 27/32textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 241072 B1 ; Udziel. 2022-05-18 ; Opubl. 2022-08-01. — Zgłosz. nr P.432369 z dn. 2019-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL241072B1.pdf
10
 • [skrypt, 2010]
 • TytułStatyka i stereomechanika w zadaniach
  AutorzyZdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 213, [1] s.
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułThe influence of material age on the post-failure characteristics of cement mortar specimens
  AutorzyAndrzej SZUMIŃSKI, Robert KLISOWSKI
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2010 R. 16 nr 3, s. 62–72
12
 • [referat, 2002]
 • TytułUwagi na temat sposobu prowadzenia testu jednoosiowego ściskania w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowej
  AutorzyRobert KLISOWSKI, Danuta FLISIAK, Andrzej SZUMIŃSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 303–313
13
 • [zgłoszenie patentowe, 2021]
 • TytułVibrating screen, especially with slotted sieve, and method for controlling the operation of the screen, especially with slotted sieve
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr, KLISOWSKI Robert, GAWENDA Tomasz
  Details
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ wieku próbek zaprawy cementowej na ich właściwości pozniszczeniowe
  AutorzyAndrzej SZUMIŃSKI, Robert KLISOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 383–394. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_31.pdf
15
 • [referat, 2004]
 • TytułWstępna ocena własności deformacyjnych soli kamiennej z wysadu Dębiny
  AutorzyDanuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 63–72
16
 • [referat, 2005]
 • TytułWybrane właściwości mechaniczne piaskowców z KWK Bogdanka
  AutorzyRobert KLISOWSKI, Antoni TAJDUŚ
  ŹródłoGeotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — S. 299–306
17
 • [skrypt, 2009]
 • TytułWyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami
  AutorzyZdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI
  DetailsWyd. 2 popr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 209, [1] s.
18
 • [skrypt, 2010]
 • TytułWyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami
  AutorzyZdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI
  DetailsWyd. 3. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 209, [1] s.