Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Klisowski, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Centrum Transferu Technologii AGH
CTT, Centrum Transferu Technologii AGH


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Badania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennego
2
 • Badania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennego
3
 • Czynnik sprzężenia zwrotnego systemu sterowania maszyną wytrzymałościową a wyniki badań charakterystyk pozniszczeniowych próbek betonu
4
 • Experimental studies of the Lvovsko-Volynskii rock postfailure behaviour
5
 • Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacji
6
 • Określenie skłonności skał do tąpań na podstawie badań próbek skalnych z kopalń Peru w sztywnej maszynie wytrzymałościowej
7
 • Propozycja wskaźnika dla oceny skłonności do tąpań układu warstwy stropowe-pokład
8
 • Przesiewacz wibracyjny, zwłaszcza z sitem szczelinowym oraz sposób sterowania pracą przesiewacza, zwłaszcza z sitem szczelinowym
9
 • Przesiewacz wibracyjny, zwłaszcza z sitem szczelinowym oraz sposób sterowania pracą przesiewacza, zwłaszcza z sitem szczelinowym
10
 • Statyka i stereomechanika w zadaniach
11
 • The influence of material age on the post-failure characteristics of cement mortar specimens
12
 • Uwagi na temat sposobu prowadzenia testu jednoosiowego ściskania w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowej
13
 • Vibrating screen, especially with slotted sieve, and method for controlling the operation of the screen, especially with slotted sieve
14
 • Wpływ wieku próbek zaprawy cementowej na ich właściwości pozniszczeniowe
15
 • Wstępna ocena własności deformacyjnych soli kamiennej z wysadu Dębiny
16
 • Wybrane właściwości mechaniczne piaskowców z KWK Bogdanka
17
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach
18
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach