Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Klisowski, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Centrum Transferu Technologii AGH
CTT, Centrum Transferu Technologii AGH


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1831653
202211
202122
20104211
2009211
200811
200711
2006211
200511
200411
200311
200222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem181521
202211
2021211
20104211
200922
200811
200711
200622
200511
200411
200311
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18162
202211
2021211
2010431
200922
200811
200711
200622
200511
200411
200311
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1818
202211
202122
201044
200922
200811
200711
200622
200511
200411
200311
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18513
202211
202122
2010413
2009211
200811
200711
200622
200511
200411
200311
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18810
202211
202122
2010431
200922
200811
200711
2006211
200511
200411
200311
2002221
 • Badania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennegoTesting of coal in pre- and postfailure stages / Robert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 6, s. 44–46. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennegoTesting of coal in pre- and postfailure stages / Robert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 511–522. — Bibliogr. s. 522, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czynnik sprzężenia zwrotnego systemu sterowania maszyną wytrzymałościową a wyniki badań charakterystyk pozniszczeniowych próbek betonuThe feedback factor of the testing machine control system and the results of the research of post-failure properties of concrete specimens / Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 251–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_23.pdf

 • słowa kluczowe: własności pozniszczeniowe, czynniki sprzężenia zwrotnego

  keywords: feedback signals, post failure properties of materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Experimental studies of the Lvovsko-Volynskii rock postfailure behaviour / D. Babets, O. Ivanov, A. SZUMIŃSKI, R. KLISOWSKI // W: Mechanical characteristics of rock : [2\textsuperscript{nd} International Protodyakonov-Colloquium : 2\textsuperscript{nd} and 3\textsuperscript{rd} December 2009] / ed. Carsten Drebenstedt ; TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. — Freiberg : Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, [2010]. — (Scientific Reports on Resource Issues ; ISSN 2190-555X ; Vol. 2). — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacjiMethodology of experiments and post failure characteristics – remarks about the necessity for standardization / Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Określenie skłonności skał do tąpań na podstawie badań próbek skalnych z kopalń Peru w sztywnej maszynie wytrzymałościowejDetermining the rock susceptibility to bumps on the basis of investigation of rock samples from Peru mines in a stiff testing machine / Danuta KRZYSZTOŃ, Ryszard WOSZ, Jerzy CIEŚLIK, Robert KLISOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 4, s. 23–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-04/GG_2008_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: energie właściwe w poszczególnych zakresach niszczenia próbki, wskaźniki skłonności skał do tąpań, przedkrytyczne i pokrytyczne własności skał

  keywords: pre-critical and post-critical properties of rocks, specific energies in particular ranges of sample failure, indexes of rock susceptibility to bumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Propozycja wskaźnika dla oceny skłonności do tąpań układu warstwy stropowe-pokład[The proposition of rockburst proneness coefficient taking under consideration system of roof and seam strata] / Antoni TAJDUŚ, Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 254–263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przesiewacz wibracyjny, zwłaszcza z sitem szczelinowym oraz sposób sterowania pracą przesiewacza, zwłaszcza z sitem szczelinowym[Vibrating screen, especially with slotted sieve, and method for controlling the operation of the screen, especially with slotted sieve] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr, KLISOWSKI Robert, GAWENDA Tomasz. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 432369 A1 ; Opubl. 2021-06-28. — Zgłosz. nr P.432369 z dn. 2019-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 13, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL432369A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przesiewacz wibracyjny, zwłaszcza z sitem szczelinowym oraz sposób sterowania pracą przesiewacza, zwłaszcza z sitem szczelinowym[Vibrating screen, especially with slotted sieve, and method for controlling the operation of the screen, especially with slotted sieve] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZUBAK, Robert KLISOWSKI, Tomasz GAWENDA. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 241072 B1 ; Udziel. 2022-05-18 ; Opubl. 2022-08-01. — Zgłosz. nr P.432369 z dn. 2019-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL241072B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Statyka i stereomechanika w zadaniach[Statics and stereomechanics in exercises] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 213, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1714). — Bibliogr. s. 213–[214]. — ISBN: 978-83-7464-292-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The influence of material age on the post-failure characteristics of cement mortar specimensWpływ wieku próbek zaprawy cementowej na ich właściwości pozniszczeniowe / Andrzej SZUMIŃSKI, Robert KLISOWSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 62–72. — Bibliogr. s. 72. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Uwagi na temat sposobu prowadzenia testu jednoosiowego ściskania w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowejRemarks about uniaxial compression test in servocontroled stiff machine / Robert KLISOWSKI, Danuta FLISIAK, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 303–313. — Bibliogr. s. 312–313, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Vibrating screen, especially with slotted sieve, and method for controlling the operation of the screen, especially with slotted sieve / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZUBAK Piotr, KLISOWSKI Robert, GAWENDA Tomasz. — Int.Cl.: B07B 1/42\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3842158 A1 ; Opubl. 2021-06-30. — Zgłosz. nr EP20214707 z dn. 2020-12-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3842158A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ wieku próbek zaprawy cementowej na ich właściwości pozniszczenioweMaterial age effect on the post-failure characteristics of cement mortar specimens / Andrzej SZUMIŃSKI, Robert KLISOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 383–394. — Bibliogr. s. 393–394, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_31.pdf

 • słowa kluczowe: własności pozniszczeniowe, badania laboratoryjne, beton, zaprawa

  keywords: post failure properties, laboratory tests, concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wstępna ocena własności deformacyjnych soli kamiennej z wysadu DębinyPreliminary estimation of deformational behaviour of rock salt from Dębiny dome / Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wybrane właściwości mechaniczne piaskowców z KWK BogdankaSelected mechanical properties of sandstones from “Bogdanka” Coal Mine / Robert KLISOWSKI, Antoni TAJDUŚ // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 75. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 41). — S. 299–306. — Bibliogr. s. 306

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami[Calculation of shear forces and bending moments in beams : problems and solutions] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1709). — Bibliogr. s. 209–[210]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami[Calculation of shear forces and bending moments in beams : problems and solutions] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1721). — Bibliogr. s. 209–[210]. — ISBN: 978-83-7464-352-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: