Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Lewicki, dr inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem18189
201511
201411
201311
2010211
200711
2004817
200311
200222
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1818
201511
201411
201311
201022
200711
200488
200311
200222
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18171
201511
201411
201311
201022
200711
200488
200311
200222
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1818
201511
201411
201311
201022
200711
200488
200311
200222
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18216
201511
201411
201311
2010211
200711
200488
200311
200222
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18810
201511
201411
201311
2010211
200711
2004871
200311
200222
2001111
 • Krakowska szkoła strzelań wyburzeniowychCracow school of demolition shooting / Józef LEWICKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 369–378. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Metoda wybuchowego obalania stalowych obiektów górniczychOverthrowing steel mining construction by blasting / Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 323–329. — Bibliogr. s. 329, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metody wybuchowej likwidacji obiektów wielkoprzestrzennychDemolition of spacious costructions by blasting / Józef LEWICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 231–249. — Bibliogr s. 249, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metodyka likwidacji koparek wielkogabarytowych technikami wybuchowymiThe methodology of liquidation of the large-size excavators using blasting techniques / Stanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł KRZYWORĄCZKA // W: Trhacia technika 2003 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 22. – 23. 05. 2003 = Blasting techniques 2003 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce SSTVP. — [Slovakia : s. n.], [2003]. — S. 72–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nietypowe sposoby wybuchowej likwidacji wysokich obiektów żelbetowychRare methods of blasting demolition of tall reinforced concrete structures / Józef LEWICKI, Paweł BATKO, Paweł Krzyworączka // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 295–311. — Bibliogr. s. 311, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Problematyka ochrony otoczenia przed skutkami strzelań wyburzeniowychThe problems of surroundings' protection in demolition works using blasting technique / Józef LEWICKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 45–51. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Problematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowychThe issue explosive overthrowing reinforced concrete chimneys / Józef LEWICKI, Krzysztof BARAŃSKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 143–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obalanie kominów, technika strzelnicza, kominy żelbetowe

  keywords: overthrow chimneys, reinforced concrete chimneys, blasting technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problematyka wybuchowej likwidacji kominów żelbetowychThe issue of explosive demolition of reinforced concrete chimneys / Krzysztof BRODA, Józef LEWICKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 35–52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty wyburzeniowe, materiał wybuchowy, wyburzanie kominów żelbetowych

  keywords: explosives, reinforced concrete chimneys, explosive demolition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prognozowanie wielkości zagrożeń powstałych przy prowadzeniu robót strzałowych w budownictwieEstimating severity of threats encountered in blasting operations in constructions / Józef LEWICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 251–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ryzyko zawodowe w odkrywkowych zakładach górniczych : metoda oceny dla zagrożeń ogólnokopalnianych i stanowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych robotami strzałowymi[Safe management in opencast mines] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej HEBDA, Józef LEWICKI, Paweł KAWALEC ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : AWK GEO ; AGH, 2004. — 118 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 22). — Bibliogr. s. 117–118. — ISBN10: 83-914945-7-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposoby zwiększania pewności kierunkowego obalania kominówIncreasing reliability in directional collapsing chimney stalks / Józef LEWICKI, Paweł Krzyworączka, Paweł BATKO, Ryszard MORAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 313–321. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obalanie kominów, kominy

  keywords: chimney, collapsing chimney

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Strzelanie kaskadowe – bezpieczna metoda likwidacji wielkoprzestrzennych obiektów górniczychCascade shooting – the safe method of large cubature mining objects' liquidation / Józef LEWICKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 379–398. — Bibliogr. s. 398, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane problemy likwidacji kopalnianych obiektów budowlanychSelected problems in liquidation of building structures in mines / Józef LEWICKI, Paweł BATKO // W: Technika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — S. 513–531. — Bibliogr. s. 529–531

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybuchowa likwidacja wysokich obiektów w elektrowniach[Liquidation of high objects in power plants using explosives] / Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Zbigniew KASZTELEWICZ, Błażej Nowakowski // W: Energia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 60–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybuchowe odcinanie głównych elementów koparki kołowej dla jej likwidacjiDemolition of bucket-whell excavator by cutting off its major parts by blasting / Stanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł Krzyworączka // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 137–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, koparki kołowe

  keywords: bucket wheel excavators, blasting techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wyburzanie żelbetowych kominów elektrowni „Konin” i oddziaływanie upadku ich masy na sąsiednie obiektyThe blast demolition of RC-chimneys of “Konin” power station and the action of falling their masses on the neightbouring structures / Edward Maciąg, Józef LEWICKI, Jan WINZER // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2010 R. 107 3–B z. 11, s. 119–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zasady i metody bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w budownictwieSafety principles and methods in blasting works applied to civil construction / Józef LEWICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 269–293. — Bibliogr. s. 292–293, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, budownictwo, wyburzanie

  keywords: constructions, demolition, blasting techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie technologii mikrowybuchów do zagęszczania gruntów zwałowych[Practical application of microblasting for dump soil densification] / Marek CAŁA, Józef LEWICKI, Józef PYRA // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18–19 września 2014 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autorów: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Katedra Górnictwa Odkrywkowego. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: