Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • All-solid-state nitrate-selective potentiometric electrode with carbon black
2
 • All-solid-state potassium-selective electrodes with the interlayer made of modified graphene
3
 • Analytical parameters of potassium selective carbon black modified electrodes
4
 • Anodowa, katodowa i adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w wysokoczułym oznaczaniu Mn(II), Se(IV) i U(VI) na błonkowej elektrodzie rtęciowej
5
 • Application of glassy carbon electrode modified with Nafion/MWCNTs for sensitive voltammetric determination of thymol
6
 • Application of nanostructured TCNQ to potentiometric ion-selective $K^{+}$ and $Na^{+}$ electrodes
7
 • Carbon-supported platinum nanoparticle solid-state ion selective electrodes for the determination of potassium
8
 • Carbon nanomaterials as high sensitive receptor layers in voltammetric electrodes
9
 • Electrochemical properties of solid contact ion selective electrodes modified with several nanomaterials
10
 • Electrochemical studies of solid-contact layers used in ion-selective electrodes
11
 • Elektrody jonoselektywne czułe na jony potasu modyfikowane nanomateriałami
12
 • Elektrody jonoselektywne typu solid-contact czułe na jony potasu
13
 • Fast and high sensitive prednisolone determination on mercury film silver based electrode (Hg(Ag)FE)
14
 • Fast and sensitive voltammetric determination of bisphenol a using glassy carbon electrode modyfied with carbon black
15
 • High sensitive determination of hydrocortisone by adsorptive stripping voltammetry
16
 • High sensitive voltammetric determination of metamizole sodium on glassy carbon electrode decorated with SWCNT/Nafion mixture
17
 • Improved nitrate sensing using solid contact ion selective electrodes based on TTF and its radical salt
18
 • Jednoczesne oznaczanie jonów $K^{+}, Na^{+},Cl^{-}, NO_{3}^{-}$ metodą potencjometryczną
19
 • Multi-electrode potentiometric sensor
20
21
 • Parametry metrologiczne jonoselektywnych elektrod azotanowych typu solid contact z warstwą nanocząstek platyny osadzonych na sadzy
22
 • Potentiomeric response of solid contact ion selective electrodes (SC-ISE's) using carbon black supporting platinum nanoparticles
23
 • Stripping voltammetry for fast and high sensitive selected elements determination on mercury film silver based electrode (Hg(Ag)FE)
24
 • TCNQ-modified potentiometric solid-state sodium selective electrodes
25
 • Voltammetric determination of codeine on glassy carbon electrode modified with Nafion/MWCNTs