Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • All-solid-state potassium-selective electrode using platinum nanoparticles for clinical use
2
 • Application of hanging copper amalgam drop electrode for voltammetric determination of selenium content in fruiting bodies of selected mushrooms
3
 • Carbon black supporting platinum nanoparticles as an intermediate layer in potassium selective electrodes
4
 • Catalytic voltammetric determination of codeine using multiwalled carbon nanotubes/Nafion composite film electrode
5
 • Czujniki potencjometryczne modyfikowane nanocząstkami platyny osadzonymi w sadzy
6
 • Czujniki potencjometryczne modyfikowane sadzą do oznaczania jonów azotanowych
7
 • Elektroda z węgla szklistego modyfikowana warstwą Nafion/MWCNT jako woltamperometryczny sensor paroksetyny
8
 • Flow injection analysis with amperometric detection for drugs determination using thin-layer cell with glassy carbon/CNT electrode
9
 • High sensitive voltammetric determination of paroxetine on glassy carbon electrode modified with nafion/MWCNTs
10
 • New adsorptive stripping determination of ATP with thorium(IV) on renewable silver amalgam film electrode
11
 • New nafion/pedot receptor for voltammetric determination of sodium metamizole
12
 • Nitrate-selective potentiometric sensors with polymer-CB composites
13
 • Nowy receptor Nafion/PEDOT w oznaczeniach metamizolu sodu metodą liniowej woltamperometrii stripingowej
14
 • Potentiometric sensor platform
15
 • Potentiometric sensor platform based on a carbon black modified electrodes
16
 • Soluble inorganic contaminats occurring in fish, omega-3 fatty acids formulations
17
 • Thiomersal determination by cathodic stripping voltammetry on refreshable mercury film silver based electrode Hg(Ag)Fe
18
 • Voltammetric and amperometric – flow injection system for sensitive paroxetine analysis using a MWNTS/Nafion modified glassy carbon electrode
19
 • Wysokoczułe oznaczanie tiomersalu metodą katodowej woltamperometrii stripingowej na błonkowej elektrodzie rtęciowej