Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Analiza specjacyjna antymonu metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem zatężania adsorpcyjnego
3
 • Application of copper amalgam electrode for voltammetric determination of selenium content in fruiting bodies of selected edible mushrooms
4
 • Application of the electrode type Hg(Ag)FE in the determination of molybdenum, manganese and selenium
5
 • Badania własności transportowych membran elektrod jonoselektywnych czułych na jony sodu i chloru
6
 • Copper amalgam electrodes in the determination of arsenic, selenium and elemental sulfur
7
 • Determination of Mo(VI) traces by adsorptive stripping voltammetry at renewable mercury film silver based electrode
8
 • Determination of trace antimony by adsorptive stripping voltammetry using cylindrical mercury film electrode
9
 • Influence of PVC membrane composition on ion transport
10
 • Jednoczesne oznaczanie galu i germanu metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem elektrody błonkowej
11
 • Novel sensitive voltammetric detection of trace gallium(III) with presence of catechol using mercury film silver based electrode
12
 • Novel sensitive voltammetric determination of trace gallium(III) with presence of catechol on mercury film electrode
13
 • Oznaczanie molibdenu w wodach mineralnych metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej
14
 • Oznaczanie śladowych ilości manganu(II) w wodach mineralnych metodą anodowej woltamperometrii stripingowej
15
 • Oznaczanie śladów galu metodą anodowej woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem elektrody błonkowej o podłożu srebrnym
16
 • Potential-time response of biomimetic membranes in presence of zinc and magnesium ions
17
 • Renewable ceramic (TiN) ring electrode in stripping voltammetry
18
 • Study the influence of ISM composition change during condtoning time on potentiometric response
19
 • The correlation of sodium, potassium, calcium and magnesium ions in human organism studied by potentiometric and spectrofotometric methods
20
 • Ultrasensitive voltammetric detection of ultra trace vanadium(V) using mercury film electrode
21
 • Voltammetric determination of $B_{1}$, $B_{2}$ and C vitamins in pharmaceutical products
22
 • Wykorzystanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej w ocenie zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych
23
 • Wykorzystanie katodowej woltamperometrii stripingowej w badaniach zmiany składu membran jonoselektywnych w czasie