Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Badania procesów akumulacji depolaryzatora na elektrodach stałych wykonanych z ceramiki węglikowej
2
  • Dedykowana falka macierzysta w przetwarzaniu sygnału podczas oznaczania antymonu w obecności miedzi
3
  • Węglik tytanu – nowy materiał elektrodowy, zastosowanie w konstrukcji czujników woltamperometrycznych
4
  • Woltamperometryczne oznaczanie uranu w środowisku wodnym Zbiornika Dobczyckiego
5
  • Zastosowanie elektrody błonkowej ${Hg(Cu)}$FE w oznaczaniu siarki elementarnej ${(S^{0})}$
6
  • Zastosowanie rtęciowej elektrody błonkowej ${Hg(Ag)}$FE w oznaczaniu śladów uranu(VI)