Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 268, z ogólnej liczby 268 publikacji Autora


1
 • Adsorptive stripping determination of scandium (III) with mordant blue 9 on silver amalgam film electrode
2
3
 • Algorytm oceny działania procedur filtracji cyfrowej i jego zastosowanie w woltamperometrii
4
 • All-solid-state selective electrode using platinum nanoparticles for potassium determination
5
 • All-solid-state $Ca^{2+}$ – selective electrodes with TCNQ and KTCNQ crystals as internal layer
6
 • All-solid-state nitrate-selective electrode using carbon black
7
 • All-solid-state nitrate-selective potentiometric electrode with carbon black
8
 • All-solid-state nitrate selective electrode with graphene/tetrathiafulvalene nanocomposite as high redox and double layer capacitance solid contact
9
 • All-solid-state potassium-selective electrodes with the interlayer made of modified graphene
10
 • All-solid-state potassium-selective electrode using carbon black
11
 • All-solid-state potassium-selective electrode using platinum nanoparticles for clinical use
12
 • Analiza specjacyjna antymonu metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem zatężania adsorpcyjnego
13
 • Analiza zawartości potasu, sodu, magnezu i wapnia we krwi oznaczanych potencjometrycznie i spektrofotometrycznie
14
 • Analytical parameters of potassium selective carbon black modified electrodes
15
 • Anodowa, katodowa i adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w wysokoczułym oznaczaniu Mn(II), Se(IV) i U(VI) na błonkowej elektrodzie rtęciowej
16
 • An intelligent system for the noise reduction in voltammetric determinations of toxic heavy metals
17
 • Application of a glassy carbon electrode modified with carbon black nanoparticles for highly sensitive voltammetric determination of quetiapine
18
 • Application of a partial least squares regression for the determination of nanomolar concentrations of scandium in the presence of nickel by adsorptive stripping voltammetry
19
 • Application of copper amalgam electrode for voltammetric determination of selenium content in fruiting bodies of selected edible mushrooms
20
 • Application of fumed silica for voltammetric determinations of heavy metals in pharmaceutical preparations
21
 • Application of glassy carbon electrode modified with Nafion/MWCNTs for sensitive voltammetric determination of thymol
22
 • Application of graphene supporting platinum nanoparticles layer in electrochemical sensors with potentiometric and voltammetric detection
23
 • Application of hanging copper amalgam drop electrode for voltammetric determination of selenium content in fruiting bodies of selected mushrooms
24
 • Application of nanostructured TCNQ to potentiometric ion-selective $K^{+}$ and $Na^{+}$ electrodes
25
 • Application of the electrode type Hg(Ag)FE in the determination of molybdenum, manganese and selenium