Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 284, z ogólnej liczby 284 publikacji Autora


1
 • A novel method of high sensitive determination of prednisolone on renewable mercury film silver based electrode
2
 • A potentiometric sensor based on platinum nanoparticles deposited on carbon black as the transducer layer
3
 • A simple way to modify selectivity of sodium sensitive electrodes by using organic conductive crystals
4
 • Adsorptive stripping determination of scandium (III) with mordant blue 9 on silver amalgam film electrode
5
6
 • Algorytm oceny działania procedur filtracji cyfrowej i jego zastosowanie w woltamperometrii
7
 • All-solid-state selective electrode using platinum nanoparticles for potassium determination
8
 • All-solid-state $Ca^{2+}$ – selective electrodes with TCNQ and KTCNQ crystals as internal layer
9
 • All-solid-state nitrate selective electrode with graphene/tetrathiafulvalene nanocomposite as high redox and double layer capacitance solid contact
10
 • All-solid-state nitrate-selective electrode using carbon black
11
 • All-solid-state nitrate-selective potentiometric electrode with carbon black
12
 • All-solid-state potassium-selective electrode using carbon black
13
 • All-solid-state potassium-selective electrode using platinum nanoparticles for clinical use
14
 • All-solid-state potassium-selective electrodes with the interlayer made of modified graphene
15
 • An intelligent system for the noise reduction in voltammetric determinations of toxic heavy metals
16
 • Analiza specjacyjna antymonu metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem zatężania adsorpcyjnego
17
 • Analiza zawartości potasu, sodu, magnezu i wapnia we krwi oznaczanych potencjometrycznie i spektrofotometrycznie
18
 • Analytical parameters of potassium selective carbon black modified electrodes
19
 • Anodowa, katodowa i adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w wysokoczułym oznaczaniu Mn(II), Se(IV) i U(VI) na błonkowej elektrodzie rtęciowej
20
 • Application of a glassy carbon electrode modified with carbon black nanoparticles for highly sensitive voltammetric determination of quetiapine
21
 • Application of a partial least squares regression for the determination of nanomolar concentrations of scandium in the presence of nickel by adsorptive stripping voltammetry
22
 • Application of copper amalgam electrode for voltammetric determination of selenium content in fruiting bodies of selected edible mushrooms
23
 • Application of fumed silica for voltammetric determinations of heavy metals in pharmaceutical preparations
24
 • Application of glassy carbon electrode modified with Nafion/MWCNTs for sensitive voltammetric determination of thymol
25
 • Application of graphene supporting platinum nanoparticles layer in electrochemical sensors with potentiometric and voltammetric detection