Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
 • Fast and sensitive metronidazole determination by means of voltammetry on renewable amalgam silver-based electrode without the preconcentration step / Robert PIECH, Joanna SMAJDOR, Beata PACZOSA-BATOR, Martyna RUMIN // Journal of the Serbian Chemical Society ; ISSN 0352-5139. — 2017 vol. 82 iss. 7–8, s. 879–890. — Bibliogr. s. 889–890, Abstr., Rez.

 • keywords: drugs, voltammetry, amalgam film electrodes, metronidazole

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2298/JSC160529052P

4
 • High selective potentiometric sensor for determination of nanomolar con-centration of Cu(II) using a polymeric electrode modified by a graphene/7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane nanoparticles / Magdalena PIĘK, Katarzyna FENDRYCH, Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2017 vol. 170, s. 41–48. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-23. — tekst: https://goo.gl/cNcszl

 • keywords: graphene, copper(II)-selective electrode, high stability potential, high selectivity sensor, Cu(II) nanomolar concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.talanta.2017.03.068

5
 • High sensitive method for determination of the toxic Bisphenol A in food/beverage packaging and thermal paper using glassy carbon electrode modified with carbon black nanoparticles / Martyna ŁAWRYWIANIEC, Joanna SMAJDOR, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // Food Analytical Methods ; ISSN 1936-9751. — 2017 vol. 10 iss. 12, s. 3825–3835. — Bibliogr. s. 3834–3835, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-06. — tekst: https://goo.gl/mz2WXC

 • keywords: voltammetry, carbon black, bisphenol A, modified electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12161-017-0945-8

6
 • Potencjometryczne oznaczanie potasu za pomocą elektrod jonoselektywnych typu all-solid-state[Potentiometric potassium determination with the use of all-solid-state ion-selective electrodes] / Magdalena PIĘK, Joanna SMAJDOR, Joanna Bodziarczyk, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — ISBN: 978-83-63663-90-2. — S. 323–335. — Bibliogr. s. 334–335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Use of the renewable mercury film electrode for sensitive determination of selected hormones : [abstract] / Joanna SMAJDOR, Magdalena PIĘK, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 322

 • keywords: voltammetry, hormones determination, film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Voltammetric determination of trace elements (Cu, Pb, Zn) in peloid-based pharmaceuticals / Marek Szlósarczyk, Iwona Nowakowska, Robert PIECH, Włodzimierz Opoka, Jan Krzek // Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research ; ISSN 0001-6837. — 2017 vol. 74 no. 5, s. 1373–1377. — Bibliogr. s. 1376–1377, Abstr.. — tekst: https://www.ptfarm.pl/download/?file=File%2FActa_Poloniae%2F2017%2F5%2F1373.pdf

 • keywords: trace element, peloids, therapeutic mud, medical muds, muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Woltamperometryczna analiza zawartości substancji aktywnych w popularnych lekach antykoncepcyjnych[Voltammetric determination of selected hormones in popular oral contraceptive pills] / Joanna SMAJDOR, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — ISBN: 978-83-63663-90-2. — S. 401–413. — Bibliogr. s. 412–413

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: