Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • All-solid-state selective electrode using platinum nanoparticles for potassium determination / B. PACZOSA-BATOR, L. CABAJ, R. PIECH // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15–19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 297. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 297

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • All-solid-state nitrate-selective electrode using carbon black / B. PACZOSA-BATOR, R. PIECH // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15–19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 293. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 293

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of a partial least squares regression for the determination of nanomolar concentrations of scandium in the presence of nickel by adsorptive stripping voltammetry / Małgorzata JAKUBOWSKA, Robert PIECH, Łukasz GÓRSKI // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2013 vol. 25 iss. 7, s. 1727–1733. — Bibliogr. s. 1733, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300020/pdf

 • keywords: scandium, nickel, DP adsorptive cathodic stripping voltammetry, PLS multivariate calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.201300020

4
 • A potentiometric sensor based on platinum nanoparticles deposited on carbon black as the transducer layer / Leszek CABAJ, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: XVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25–29 August 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polish Chemical Society, cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7798-089-7. — S. 634. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 634

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Deviations from bilinearity in multivariate voltammetric calibration models / Małgorzata JAKUBOWSKA, Łukasz GÓRSKI, Robert PIECH // Analyst ; ISSN 0003-2654. — 2013 vol. 138 iss. 22, s. 6817–6825. — Bibliogr. s. 6825

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c3an01386c

6
 • Odnawialna, cylindryczna elektroda amalgamatowa do elektrochemicznych pomiarów, zwłaszcza woltamperometrycznych, polarograficznych i tensametrycznych[Renewable, cylindrical amalgam electrode for electrochemical measurements, preferably the voltamperometric, polarographic and tensammetric measurements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Robert PIECH, Sebastian Baś. — Int.Cl.: G01N 27/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 213750 B1 ; Udziel. 2012-09-20 ; Opubl. 2013-04-30. — Zgłosz. nr P.390660 z dn. 2010-03-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL213750B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Optimization of method for zinc analysis in several bee products on renewable mercury film silver based electrode / Włodzimierz Opoka, Marek Szlósarczyk, Anna Maślanka, Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Edyta Włodarczyk, Jan Krzek // Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research ; ISSN 0001-6837. — 2013 vol. 70 no. 6, s. 961–965. — Bibliogr. s. 965, Abstr.. — tekst: https://www.ptfarm.pl/download/?file=File%2FActa_Poloniae%2F2013%2F6%2F961.pdf

 • keywords: zinc, stripping voltammetry, mercury film electrodes, bee products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Problem of non-linearity in voltammetric PLS models / Filip CIEPIELA, Łukasz GÓRSKI, Robert PIECH, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: XVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25–29 August 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polish Chemical Society, cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7798-089-7. — S. 316. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 316

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Sensitive voltammetric determination of atorvastatin on multiwalled carbon nanotubes/Nafion glassy carbon modified electrode / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Leszek CABAJ // W: XVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25–29 August 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polish Chemical Society, cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7798-089-7. — S. 632. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 632

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sensitive voltammetric determination of codeine using multiwalled carbon nanotubes/Nafion composite film electrode / R. PIECH, M. RUMIN, B. PACZOSA-BATOR // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15–19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 300. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 300

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sensitive voltammetric determination of molybdenum, uranium and vanadium in chloranilic acid system on renewable mercury film electrode / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15–19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 294. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sensitive voltammetric determination of titanium (IV) in catalytic adsorptive mandelic acid-chlorate (V) system on renewable silver amalgam film electrode / Robert PIECH // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2013 vol. 25 no. 3 spec. iss.: Bioelectrochemistry and Electroanalytical Chemistry in France, s. 716–722. — Bibliogr. s. 721–722, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200350/pdf

 • keywords: catalytic adsorptive stripping voltammetry, renewable mercury film electrode, Ti-mandelic acid-chlorate(V) system, titanium(IV) trace analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.201200350

15
 • Szybkie i wysokoczułe oznaczanie molibdenu, uranu i wanadu z kwasem chloroanilowym na elektrodzie Hg(Ag)FE : [abstrakt][Fast and higly determination of molybdenium, uranium and vanadium using the Hg(Ag)FE electrode : abstract] / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK, Marek Szlósarczyk, Leszek CABAJ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-22-3. — S. 65. — Bibliogr. s. 65. — Robert Piech, Boguław Baś, Beata Paczosa-Bator, Władysław W. Kubiak, Leszek Cabaj – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The study of carbon black-contact ion selective electrodes by electrochemical impedance spectroscopy / B. PACZOSA-BATOR, L. CABAJ, R. PIECH // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15–19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 299. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 299

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Voltammetric determination of thymol on multiwalled carbon nanotubes/Nafion glassy carbon modified electrode / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15–19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 298. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie nanoplatyny jako warstwy pośredniej w czujnikach potencjometrycznych typu solid-contact : [abstrakt][Solid-contact sensors with nanoplatinum nanoparticles interlayer : abstract] / Leszek CABAJ, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Marek Szlósarczyk // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-22-3. — S. 66. — Bibliogr. s. 66. — Leszek Cabaj, Beata Paczosa-Bator, Robert Piech – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: