Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania wpływu warstwy mediacyjnej na zmianę składu jonoselektywnych membran w czasie[The study of conducting polymer layer influence on composition ion-selective membranes change] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Heparin determination by cathodic stripping voltammetry method / Władysław W. KUBIAK, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Katarzyna Goleń // W: Book of abstracts of the 9\textsuperscript{th} Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland / International Society of Electrochemistry. — [Finland : s. n.], [2011]. — S. [1], P-023. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Study on simultaneous measurements of trace gallium(III) and germanium(IV) by adsorptive stripping voltammetry using mercury film electrode / Robert PIECH // Journal of Applied Electrochemistry ; ISSN 0021-891X. — 2011 vol. 41 no. 2, s. 207–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10800-010-0225-4.pdf

 • keywords: adsorptive stripping voltammetry, trace analysis, mercury film electrodes, gallium, germanium, catechol

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10800-010-0225-4

5
6
 • Voltammetric determination of zinc, copper, and selenium in selected raw plant material / Marek Szlósarczyk, Robert PIECH, Paweł Paśko, Włodzimierz Opoka, Jan Krzek // Analytical Letters ; ISSN 0003-2719. — 2011 vol. 44 iss. 14, s. 2347–2356. — Bibliogr. s. 2355–2356

 • keywords: copper, selenium, zinc, stripping voltammetry, raw plant material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/00032719.2010.551695

7
 • Wykorzystanie metody spektroskopii impedancyjnej w badaniach funkcjonalności membran polimerowych czujników potencjometrycznych[EIS method as a tool for ion-selective membranes diagnostics] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wysokoczułe oznaczanie śladów tytanu na błonkowej elektrodzie rtęciowej[Sensitive determination of titanium traces mercury film electrode] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie woltamperometrii stripingowej w oznaczaniu śladów heparyny[Application of stripping voltammetry in the determination of heparin traces] / Robert PIECH, Katarzyna Goleń, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 81–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: