Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Adsorptive stripping determination of scandium (III) with mordant blue 9 on silver amalgam film electrode / Robert PIECH // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2010 vol. 22 no. 16, s. 1851–1856. — Bibliogr. s. 1856, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201000176/pdf

 • keywords: scandium, silver amalgam film electrode, stripping voltammetry, mordant blue 9

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.201000176

2
 • Badania zmiany składu membran polimerowych w kontakcie z elektrolitami[The study of membrane composition change after conditioning in different electrolytes] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 229, S05_P8. — Bibliogr. s. 229. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Katodowa woltamperometria stripingowa w oznaczaniu siarki elementarnej w paliwach ropopochodnych[Cathodic stripping voltammetry for determination of elemental sulfur in petroleum fuels] / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 431. — Bibliogr. s. 431

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Odnawialna, cylindryczna elektroda amalgamatowa do elektrochemicznych pomiarów, zwłaszcza woltamperometrycznych, polarograficznych i tensametrycznych[Renewable, cylindrical amalgam electrode for electrochemical measurements, preferably the voltamperometric, polarographic and tensammetric measurements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAŚ Bogusław, PIECH Robert, Baś Sebastian. — Int.Cl.: G01N 27/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390660 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr P.390660 z dn. 2010-03-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 20, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390660A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Oznaczanie śladów toru metodą woltamperometrii stripingowej na elektrodzie błonkowej[Determination of thorium traces by means of the stripping voltammetry method with the use of the film electrode] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 366. — Bibliogr. s. 366

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Porównanie technik mineralizacji surowców roślinnych w analizie wybranych pierwiastków śladowych metodą woltamperometrii stripingowej : [abstrakt][Comparison of plant materials mineralisation techniques in the determination of selected trace elements by stripping voltammetry] / Marek Szlósarczyk, Jan Krzek, Robert PIECH, Włodzimierz Opoka, Marcin Stafin // W: Uroczystość 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Ogólnopolska konferencja naukowa Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych : Poznań, 17–18 czerwca 2010 roku / [red. Marianna Zając, Anna Jelińska] ; Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [etc.]. — [Poznań : Wydawnictwo Naukowe UM], [cop. 2010]. — ISBN: 978-83-7597-077-7. — S. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The determination of molybdenum in selected edible mushrooms by adsorptive stripping voltammetry / R. PIECH, E. NIEWIARA, B. PACZOSA-BATOR, M. Szlósarczyk // W: 15\textsuperscript{th} ICHMET : proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in Environment : Gdańsk, Poland, September 19–23, 2010 / eds. Żaneta Bargańska, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry. Chemical Faculty. Gdańsk University of Technology, [2010]. — ISBN: 978-83-928986-5-8. — S. 198–200. — Biliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The study of metal ion binding to the heparin by use biomimetic materials / B. PACZOSA-BATOR, B. KORONA, R. PIECH, A. LEWENSTAM // W: 15\textsuperscript{th} ICHMET : proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in Environment : Gdańsk, Poland, September 19–23, 2010 / eds. Żaneta Bargańska, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry. Chemical Faculty. Gdańsk University of Technology, [2010]. — ISBN: 978-83-928986-5-8. — S. 195–197. — Bibliogr. s. 197, Abstr.. — A. Lewensam – dod. afiliacja: Process Chemistry Centre c/o Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology “Pro Sens”. Abo Akademi University, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Woltamperometryczne oznaczanie śladów skandu z mordant blue 9 w prostych i złożonych matrycach[Voltammetric determination of trace scandium with mordant blue 9 in simple and complex matrix] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 230, S05_P_10. — Bibliogr. s. 230. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wysokoczułe woltamperometryczne oznaczanie wolframu w układzie catechol-chloran(V)[High sensitive voltammetric determination of tungsten using catechol-chlorate(V) system] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Anna BUGAJNA, Władysław W. KUBIAK, Sebastian Baś // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 365. — Bibliogr. s. 365

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej w analizie toru[The use of adsorptive stripping voltammetry in the determination of thorium] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 230, S05_P11. — Bibliogr. s. 230. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie kwasu chloranilowego w woltamperometrii stripingowej[Application of chloranilic acid in stripping voltammetry] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 230, S05_P9. — Bibliogr. s. 230. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie woltamperometrii stripingowej w oznaczaniu śladów skandu[The use of stripping voltammetry method in determination of scandium traces] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 364. — Bibliogr. s. 364

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: