Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Piech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9551-0609

ResearcherID: S-7806-2017

Scopus: 6507254095

PBN: 901114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Algorytm oceny działania procedur filtracji cyfrowej i jego zastosowanie w woltamperometrii : [streszczenie][Evaluation algorithm for digital filtration procedures and its application to voltammetric data : abstract] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Robert PIECH, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : V konferencja : Mogilany, 16–17 czerwca 2003 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ocena przydatności metod wygładzania w oznaczaniu toksycznych metali ciężkich w próbkach laboratoryjnych i środowiskowych[Evaluation of signal smoothing method usability in analysis of toxic heavy metals in laboratory and environmental samples] / M. JAKUBOWSKA, W. RECZYŃSKI, R. PIECH, E. Kotula, W. W. KUBIAK // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — ISBN10: 8390184478. — S. 589. — Bibliogr. s. 589

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Optymalizacja warunków transportu w układzie As(III)-Cu(II) w oznaczeniach arsenu metodą CSV[Optimization of transport conditions in As(III)-Cu(II) system for arsenic determination by CSV] / Robert PIECH, Janusz GOŁAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : V konferencja : Mogilany, 16–17 czerwca 2003 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The evaluation method of smoothing algorithms in voltammetry / Małgorzata JAKUBOWSKA, Robert PIECH, Tomasz Dzierwa, Jacek Wcisło, Władysław W. KUBIAK // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2003 vol. 15 no. 22, s. 1729–1736. — Bibliogr. s. 1736, Abstr.

 • keywords: voltammetry, smoothing, calibration curve

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.200302751

5
 • The intelligent system for the noise reduction in voltammetric determinations of toxic heavy metals / M. JAKUBOWSKA, R. PIECH, E. Kotula, W. W. KUBIAK // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3\textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. 1–2. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: