Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Łój, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4039-2075

ResearcherID: brak

Scopus: 35078995700

PBN: 901088

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania mechanizmu oddziaływania $PbO$ na proces wiązania i twardnienia cementu
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Grzegorz ŁÓJ
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 693–698
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania odbiorcze betonowych elementów brukowych
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoBrukbiznes. — 2012 nr 4, s. 10–14
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania wytrzymałości betonowej kostki brukowej
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoMagazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe. — 2010 [nr] 6, s. 60–62
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBanalna rzecz – krawężnik?
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoBudownictwo, Technologie, Architektura. — 2008 nr 3, s. 67–69
5
 • [referat, 2007]
 • TytułBetonowa kostka brukowa: produkcja, właściwości, kontrola jakości
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoKruszywa : właściwości i zastosowanie : I sympozjum naukowo-techniczne : Karpacz, 6–7 lipca 2007 / Górażdże Kruszywa. Heidelberg Cement Group. [et al.]. — [Polska : Górażdże Kruszywa], [2007]. — S. 41–52
6
7
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułCement do zastosowań w obniżonych temperaturach
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, PYZALSKI Maurycy, PYZALSKI Michał, ŁÓJ Grzegorz
  DetailsInt.Cl.: C04B 111/76textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407916 A1 ; Opubl. 2015-10-26. — Zgłosz. nr P.407916 z dn. 2014-04-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 22, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407916A1.pdf
8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułCement do zastosowań w obniżonych temperaturach
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Maurycy PYZALSKI, Michał PYZALSKI, Grzegorz ŁÓJ
  DetailsInt.Cl.: C04B 7/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231221 B1 ; Udziel. 2018-10-15 ; Opubl. 2019-02-28. — Zgłosz. nr P.407916 z dn. 2014-04-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231221B1.pdf
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułChodnik po zimie : czyli o kryteriach trwałości betonowej kostki brukowej słów kilka
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoBudownictwo, Technologie, Architektura. — 2014 nr 2, s. 70–73
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułFrakcjonowane popioły lotne w produkcji betonowej kostki brukowej
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoMateriały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo. — 2016 nr 4, s. 22–24
11
 • [referat, 2007]
 • TytułKształtowanie trwałości betonowej kostki brukowej w warunkach cyklicznego zamrażania/rozmrażania
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 49
12
 • [referat, 2008]
 • TytułKształtowanie trwałości betonowej kostki brukowej w warunkach cyklicznego zamrażania/rozmrażania
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 1073–1080
13
 • [referat, 2011]
 • TytułMączki wapienne jako dodatek do cementów
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Grzegorz ŁÓJ
  ŹródłoMATBUD'2011 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : VI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2011 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : [PK], 2011. — S. 271–279
14
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułMetale ciężkie a beton – prawdy i mity
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoBeton przyjazny środowisku / red. wyd. Zdzisław Kohutek. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, 2008. — S. 85–91
15
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułMożliwości stosowania kruszyw z recyklingu budowlanego do wytwarzania betonów wibroprasowanych
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoMonografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — S. 753–766
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMożliwości wykorzystania niechlorkowych środków odladzających do nawierzchni z bruku betonowego
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoBudownictwo, Technologie, Architektura. — 2016 nr 2, s. 54–57
17
 • [referat, 2008]
 • TytułMrozoodporność warstwy licowej betonowej kostki brukowej wykonanej z cementów CEM II z dodatkiem mielonego żużla i popiołu lotnego
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoDni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — S. 697–705
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułNa rynku – nawierzchnie, betonowa kostka brukowa
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoArchitektura Murator. — 2008 [nr] 5, s. 124–127
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułNowoczesne możliwości wykorzystania popiołów lotnych w produkcji betonu wibroprasowanego
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoBrukbiznes. — 2013 nr 1, s. 32–37
20
 • [rozdział w podręczniku, 2015]
 • TytułOcena jakości w przemyśle materiałów wiążących
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Grzegorz ŁÓJ
  ŹródłoCement : metody badań : wybrane kierunki stosowania / pod red. Wiesławy Nocuń-Wczelik. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2015. — S. 282–[293]
21
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2018]
 • TytułPopioły lotne z kotłów fluidalnych jako podstawowy składnik spoiw drogowych
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ, Piotr STĘPIEŃ
  ŹródłoMonografie technologii betonu : X konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 8–10 października 2018, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2018. — S. 639–649
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułUnia normalizuje kostkę : nowe wymagania a jakość betonowej kostki brukowej
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoDrogi : lądowe, powietrzne, wodne. — 2008 [nr] 9, s. 43–49
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWibroprasowanie – sposób na jakość
  AutorzyGrzegorz ŁÓJ
  ŹródłoBeton : pismo branżowe. — 2010 nr 1, s. 18–22
24
 • [referat, 2001]
 • TytułWpływ $PbO$ na proces hydratacji cementu
  AutorzyJan MAŁOLEPSZY, Grzegorz ŁÓJ
  ŹródłoXLVII Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN [Polskiej Akademii Nauk] i Komitetu Nauki PZITB [Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa] „Krynica 2001” : Opole–Krynica 16–21 września 2001 r.. T. 1, Cz. problemowa, Materiały budowlane u progu XXI wieku ; Cz. ogólna, Materiały budowlane. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2001. — S. 363–370
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWpływ reduktorów chromu sześciowartościowego Cr(VI) na barwę tworzyw betonowych
  AutorzyPaulina GOLONKA, Grzegorz ŁÓJ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
  ŹródłoBrukbiznes. — 2013 nr 5, s. 6–13