Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mocek, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 37045655600

PBN: 900676

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badanie erozji form piaskowych zalewanych żeliwemStudy of the erosion of the sand moulds poured with cast iron / J. MOCEK // W: DOKSEM 2001 : seminár doktorandov : 16.10.–17.10.2001 Súl'ov / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — [Žilina : Žu], [2001]. — S. 132–136. — Bibliogr s. 136, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie zjawiska erozji form piaskowych zalewanych żeliwem szarymErosion of the sand moulds during filling by liquid cast iron / J. MOCEK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 5, s. 100–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: masa formierska, erozja, żeliwo szare

  keywords: erosion, grey cast iron, sandmix

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Erozja form piaskowych ze spoiwami nieorganicznymiErosion of the sand moulds with inorganic binder / J. MOCEK // W: DOKSEM 2003 : medzinárodný seminár doktorandov : Rajecké Teplice, 11.–12. november 2003 / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : ŽU, 2003. — S. 107–111. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gazotwórczość grafitowych powłok ochronnych w zależności od stosowanego rozpuszczalnika i rodzaju atmosferyGas evolution rates of graphite protective coatings in dependence on the applied solvent and kind of atmosphere / A. KMITA, D. DROŻYŃSKI, J. MOCEK, A. ROCZNIAK, J. ZYCH, M. HOLTZER // W: XI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : Kocierz, 1–3 września 2016 r. : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-82-7. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 61, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gazotwórczość mas formierskich i rdzeniowych oraz powłok ochronnych – nowa metoda badań – przykłady wyników[Gas generation properties molding sand and core and protective coatings – new method of research – examples] / ZYCH Jerzy, MOCEK Jan // W: Materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka : V konferencja : 5–8 październik 2016, Lublin / Hüttenes-Albertus Polska. — [Lublin : s. n.], [2016]. — S. 163–183. — Bibliogr. s. 183, Abstr.

 • słowa kluczowe: masy formierskie, powłoki ochronne, gazotwórczość, cold box, spieniony polistyren, kinetyka wydzielania gazów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Gazotwórczość wierzchniej warstwy formy piaskowejGas generation the top layer of sand mould / J. ZYCH, J. MOCEK // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 65–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz.

 • słowa kluczowe: masy formierskie, powłoki ochronne, warstwa wierzchnia, gazotwórczość

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kinetyka wydzielania gazów z rdzeni przy wytwarzaniu odlewów ze stopów metali nieżelaznych, na przykładzie stopu $Al-Si$[The kinetics of gas evolution from cores during casting of non-ferrous metals alloys on example of an $Al-Si$ alloy] / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Jan MOCEK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XXII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [30 maja – 1 czerwca 2019 r.], Bobolice : książka abstraktów / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2019. — ISBN: 978-83-65955-33-3. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Odporność form z mas samoutwardzalnych na erozję ciekłym metalemDestruction of the self-hardening sand moulds by erosion of the liquid metal / J. MOCEK // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická = Metallurgical Series ; ISSN 0474-8484. — 2006 R. [49] č. 1, s. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr., Streszcz.. — Vybrané příspévky z konference SPOLUPRÁCE 2006 / red. Petr Noskievič

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Opracowanie technologii i wykonanie odlewu jelca szabli husarskiejDevelopment of casting technology for hussar sabre hilt / Adam Żołnierek, Jan MOCEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Opracowanie technologii wykonywania odlewów korpusu werbla ze stopu AK11 metodą pełnej formyTechnology of making casts snare drum body using AK11 alloy in full mould technology / Radosław Żelazny, Jan MOCEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 281–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jej otrzymywania[Protective coating for sand foundry moulds and cores and method for obtaining them] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Piasny Sylwester Przedsiębiorstwo Techniczne HARDKOP, Olkusz ; wynalazca: Piasny Sylwester, KMITA Angelika, HOLTZER Mariusz, ZYCH Jerzy, MOCEK Jan. — Int.Cl.: B22C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414126 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414126 z dn. 2015-09-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 7, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414126A1.pdf

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, powłoka ochronna, grafit, masy formierskie i rdzeniowe

  keywords: protective coating, moulds and cores sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jej otrzymywania[Protective coating for sand foundry moulds and cores and method for obtaining them] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Piasny Sylwester Przedsiębiorstwo Techniczne HARDKOP, Olkusz ; wynalazca: Sylwester Piasny, Angelika KMITA, Mariusz HOLTZER, Jerzy ZYCH, Jan MOCEK. — Int.Cl.: B22C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233393 B1 ; Udziel. 2019-05-22 ; Opubl. 2019-10-31. — Zgłosz. nr P.414126 z dn. 2015-09-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233393B1.pdf

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, powłoka ochronna, grafit, masy formierskie i rdzeniowe

  keywords: protective coatings, moulds and cores sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Powłoki ochronne na formy i rdzenie – dodatkowe źródło gazów i potencjalna przyczyna wad powierzchniowychProtective coatings of moulds and cores – additional sources of gases and potential causes of surface defects / Jerzy ZYCH, Jan MOCEK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2017 t. 67 nr 3–4, s. 90–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Proces erozji form piaskowych ze spoiwem – szkłem wodnymThe process of erosion of sand moulds prepared with water glass binding / J. MOCEK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2003 R. 3 nr 10, s. 23–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: szkło wodne, forma piaskowa, odporność erozyjna

  keywords: water glass, sand mould, erosion resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Środek powłokowy na formy, rdzenie oraz modele w technologii pełnej formy[Mould, core and pattern surface coating material for use in whole-mould type production processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zygmunt FALĘCKI, Jan MOCEK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B22C 3/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 182652 B1 ; Udziel. 2001-08-02 ; Opubl. 2002-02-28. — Zgłosz. nr P.320045 z dn. 1997-05-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL182652B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ warunków atmosferycznych na odporność mas ze spoiwami hydrofilowymi na erozyjne działanie ciekłego metalu[Effect of atmospheric conditions on resistance of moulding sands with hydrophilic binders to erosive action of molten metal] / Jerzy ZYCH, Jan MOCEK // W: XXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-60958-03-2. — S. 91–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Wybrane zagadnienia odlewania stopów Al-Si w technologii pełnej formy[Casting of Al-Si alloys in the full mould technology – process conditions] / J. MOCEK, J. ZYCH, Ł. Krubnik // W: Nauka i technologia : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Starachowice, 5–7 czerwca 2014 : monografia / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH, Fundacja „Odlewnictwo”. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-45-2. — S. 73–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Żeliwo sferoidalne do pracy w niskiej temperaturze - wymagania, struktura, właściwości, kontrola procesu wytwarzania[Ductile cast iron for low temperature operation - requirements, structure, properties, control of the manufacturing process] / J. ZYCH, T. Jurga, J. MOCEK, M. MYSZKA, T. SNOPKIEWICZ // W: Współpraca 2020 : XXVI międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 7-9.09.2020 r., Baranów Sandomierski = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa], [2020]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: