Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 909418

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem122821484311
202081331
20194112
201862211
2017101162
2016927
201591341
201410145
20136132
20128152
2011523
201072221
20098134
200881124
200722
2006312
20056231
20045221
2003523
200222
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12295261
2020853
2019422
2018633
20171055
2016963
2015981
201410541
2013642
2012871
201155
201077
200988
2008871
200722
200633
200566
200455
200355
200222
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem12210814
2020871
2019422
201866
20171091
2016972
2015981
20141082
2013642
2012871
201155
201077
200988
2008871
200722
200633
200566
200455
200355
200222
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1223119
202088
201944
2018615
20171010
2016918
201599
20141019
201366
201288
201155
201077
200988
200888
200722
200633
200566
200455
200355
200222
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1225666
2020835
2019431
2018651
20171046
2016963
2015954
20141055
2013633
2012835
201155
2010743
2009853
2008853
200722
200633
200566
200455
200355
200222
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1227052
2020862
2019431
2018651
20171046
2016972
2015954
20141064
2013633
2012862
201155
2010743
2009853
2008862
200722
2006321
2005615
2004514
200355
200222
2001111
2
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza opłacalności prowadzenia dystrybucji bezpośredniej węgla kamiennego do segmentu odbiorców indywidualnych przez przedsiębiorstwa górnicze w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 40–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza regionalnego zróżnicowania poziomu wielkości rynku potencjalnego na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 9, s. 42–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza rynku fundamentem zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem górniczym
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, s. 669–682
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [monografia pokonferencyjna, 2017]
 • TytułArtykuły laureatów 57. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
  Autorzyred. nauk. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 99, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [monografia pokonferencyjna, 2018]
 • TytułArtykuły laureatów 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
  Autorzyred. nauk. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 112 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [monografia pokonferencyjna, 2019]
 • TytułArtykuły laureatów 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
  Autorzyred. nauk. t. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 100 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAssessing market attractiveness of individual consumers sector for hard coal producers
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 55–67. — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20111/4.%20Bogacz%20ZN.pdf
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, marketing, pojemność rynku, atrakcyjność rynkowa, odbiorcy indywidualni

  keywords: mining company, marketing, market attractiveness, individual consumers, capacity of market

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29119/1641-3466.2017.111.4

9
 • [referat, 2008]
 • TytułAssessing market attractiveness of power generation industry companies for hard coal producers
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoInternational Mining Forum 2008 : economic evaluation and risk analysis of mineral projects / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.]: Taylor & Francis Group/Balkema, 2008. — S. 49–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułAutorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
  AutorzyOlga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoRozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych [Dokument elektroniczny] / red. Kamila Talarek, Kamil Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. — S. 330–347
 • słowa kluczowe: analiza, inwentaryzacja, karta inwentaryzacyjna

  keywords: analysis, inventory card, stocktaking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2020]
 • TytułAutorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
  AutorzyOlga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoTYGIEL 2020 [Dokument elektroniczny] : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XII interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 24–27 września 2020 r. : abstrakty / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamila Talarek, Alicja Danielewska. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2020. — S. 158–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania rynkowe podstawą budowy systemu zarządzania marketingowego dla firmy górniczej w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1698. Górnictwo. — 2005 z. 270, s. 369–380
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadanie poziomu atrakcyjności rynkowej jako element segmentacji operacyjnej rynku energetyki zawodowej w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ, Mirosław Pajor, Łukasz Siodłak
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2009 nr 16, s. 197–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie wielkości rynku metodą pomiaru popytu na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 153–166
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, popyt, marketing, wielkość rynku, segment odbiorców indywidualnych

  keywords: demand, marketing, individual customers segment, market size, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [redakcja czasopisma, serii, 2010]
 • TytułBiuletyn Informacyjny / Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
  Redactorsred. nauk. Ireneusz SOLIŃSKI, Paweł BOGACZ, Ewa CISZYŃSKA
  Details[2010]. — [S. l. : s. n.]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBudowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych
  AutorzyPaweł BOGACZ, Marcin MIGZA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 3 dod.: CD nr 2: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5590–5594
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa produkcyjne, analiza reklamacji , jakość obsługi klienta, procesy logistyczne - efektywność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2015]
 • TytułBudowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych
  AutorzyPaweł BOGACZ, Marcin MIGZA
  ŹródłoWSL FORUM 2015 : VI międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna : Poznań, 15.05.2015 : materiały konferencyjne : streszczenia. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2010]
 • TytułBudowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoIII forum branży górniczej [Dokument elektroniczny] : wzrost wartości w strategii nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego : 25 czerwca 2010, Katowice : materiały konferencyjne. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2009]
 • TytułBudowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoII konferencja górnicza T–{U}V NORD Polska 2009 : 1–2 października 2009, Wisła. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 1–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2020]
 • TytułComprehensive overview of Lean Management tools used in the project to build a miniature production line „AGH Lean Line”
  AutorzyK. STYK, P. BOGACZ
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources 2019 : proceedings of the XVtextsuperscript{th} forum-contest of students and young researchers under the auspices of UNESCO : Saint-Petersburg, Russia, 13–17 May 2019, Vol. 2 / ed. Vladimir Litvinenko. — Boca Raton [etc.] : CRC Press/Balkema : Taylor & Francis Group, cop. 2020. — S. 651–667
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/9781003014638-24

21
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • Tytuł{em Corporate identity} jako podstawowy element tworzenia wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 23–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2010]
 • TytułCzynniki rynkowe kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoIII forum branży górniczej [Dokument elektroniczny] : wzrost wartości w strategii nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego : 25 czerwca 2010, Katowice : materiały konferencyjne. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2013]
 • TytułDesign an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company
  AutorzyK. Marszalik, P. BOGACZ
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 24–26 aprelâ 2013 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal'noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel'noe Učreždenie Vysšego Professional'nogo Obrazovaniâ, Nacional'nyj Mineral'no-Syr'evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2013. — S. 85–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2014]
 • TytułDesigning a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland
  AutorzyK. Szymańska, P. BOGACZ
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal'noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel'noe učreždenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ, Nacional'nyj mineral'no-syr'evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional'nyj mineral'no-syr'evoj universitet «Gornyj», cop. 2014. — S. 43–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2017]
 • TytułEfektywne zarządzanie projektem na przykładzie tworzenia trasy edukacyjnej po Staropolskim Okręgu Przemysłowym
  AutorzyKatarzyna Styk, Paweł BOGACZ
  ŹródłoTYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — S. 210–211
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: