Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 909418

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułAutorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
  AutorzyOlga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoRozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych [Dokument elektroniczny] / red. Kamila Talarek, Kamil Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. — S. 330–347
 • słowa kluczowe: analiza, inwentaryzacja, karta inwentaryzacyjna

  keywords: analysis, inventory card, stocktaking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2020]
 • TytułAutorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
  AutorzyOlga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoTYGIEL 2020 [Dokument elektroniczny] : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XII interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 24–27 września 2020 r. : abstrakty / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamila Talarek, Alicja Danielewska. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2020. — S. 158–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2020]
 • TytułComprehensive overview of Lean Management tools used in the project to build a miniature production line „AGH Lean Line”
  AutorzyK. STYK, P. BOGACZ
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources 2019 : proceedings of the XVtextsuperscript{th} forum-contest of students and young researchers under the auspices of UNESCO : Saint-Petersburg, Russia, 13–17 May 2019, Vol. 2 / ed. Vladimir Litvinenko. — Boca Raton [etc.] : CRC Press/Balkema : Taylor & Francis Group, cop. 2020. — S. 651–667
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/9781003014638-24

4
 • [referat, 2020]
 • TytułFlexSim jako narzędzie informatyczne służące optymalizacji procesu produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa X
  AutorzyKamil Paluch, Paweł BOGACZ
  ŹródłoTYGIEL 2020 [Dokument elektroniczny] : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XII interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 24–27 września 2020 r. : abstrakty / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamila Talarek, Alicja Danielewska. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2020. — S. 162
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [monografia pokonferencyjna, 2020]
 • TytułKnowledge, technology and society : AGH ISC 2018 : monograph
  Autorzysci. ed. Katarzyna STYSZKO, Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — 224, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • TytułNew forms of education in promotion of industrial tourism on the example of the educational path “Świętokrzyskie in the footsteps of Stanisław Staszic”
  AutorzyKatarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoKnowledge, technology and society : AGH ISC 2018 : monograph / sci. ed. Katarzyna Styszko, Paweł Bogacz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — S. 53–65
 • keywords: marketing, industrial tourism, Stanisław Staszic, tourist guide, mobile app

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułOptymalizacja procesu produkcji wyrobu X z wykorzystaniem metod Lean Manufacturing i narzędzia informatycznego FlexSim
  AutorzyKamil Paluch, Paweł BOGACZ
  ŹródłoRozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych [Dokument elektroniczny] / red. Kamila Talarek, Kamil Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. — S. 157–172
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułSynergia technologii Blockchain i Low-code próbą zwiększenia elastyczności proklienckiej procesów biznesowych przy zachowaniu ich efektywności kosztowej
  AutorzyPaulina TUREK, Paweł BOGACZ, Artur Buła
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2020 nr 9, s. 86–91
 • słowa kluczowe: procesy biznesowe, Low-code enterprise app, cyfrowa optymalizacja, cyfrowa transformacja, Blockchain

  keywords: business processes, blockchain, digital transformation, low-code enterprise app, digital optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: