Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 909418

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Assessing market attractiveness of power generation industry companies for hard coal producers
2
 • Autorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
3
 • Autorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
4
 • Badania rynkowe podstawą budowy systemu zarządzania marketingowego dla firmy górniczej w Polsce
5
 • Biuletyn Informacyjny / Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
6
 • Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych
7
 • Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku
8
 • Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku
9
 • Czynniki rynkowe kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego
10
 • Design an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company
11
 • Designing a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland
12
 • Efektywne zarządzanie projektem na przykładzie tworzenia trasy edukacyjnej po Staropolskim Okręgu Przemysłowym
13
 • Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of world CSR trends
14
 • Error susceptibility and imperfection of research procedures – implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF)
15
16
 • Geneza form przestrzennych w piaskowcach białego spągowca (Weissliegendes) w złożach miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej
17
 • Increasing profitability of enterprises by using raw materials from wastes
18
 • Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa – zasady, mechanizmy, dobre praktyki
19
 • Kierunki wykorzystania budżetów marketingowych w firmach początku łańcucha logistycznego na polskim rynku artykułów biurowych i szkolnych
20
 • Kompleksowe badania pojemności rynku węgla kamiennego w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce
21
 • Koncepcja budowy programu lojalnościowego z systemem pomiaru czynników satysfakcji klientów w branży górniczej
22
 • Koncepcja memoriałowego rozliczania kosztów prac geologiczno-poszukiwawczych w ujęciu systemu zleceń zewnętrznych na zasadach outsourcingu w KGHM „Polska Miedź” S. A.
23
 • Koncepcja metody wielokryterialnej oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw z sektora energetyki zawodowej na potrzeby budowy systemu zarządzania kontaktami z klientami przez producenta węgla kamiennego
24
 • Koncepcja procedury wprowadzania modelu zleceń zewnętrznych na warunkach outsourcingu kapitałowego w system organizacji prac geologicznych w polskim przemyśle wydobywczym
25
 • Koncepcja rozliczania nakładów na prace geologiczno-poszukiwawcze z wykorzystaniem zasady memoriału oraz idei kosztu ciągnionego w outsourcingowym modelu ich prowadzenia w KGHM „Polska Miedź” SA