Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 909418

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2008]
 • TytułAssessing market attractiveness of power generation industry companies for hard coal producers
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoInternational Mining Forum 2008 : economic evaluation and risk analysis of mineral projects / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.]: Taylor & Francis Group/Balkema, 2008. — S. 49–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2020]
 • TytułAutorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
  AutorzyOlga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoTYGIEL 2020 [Dokument elektroniczny] : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XII interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 24–27 września 2020 r. : abstrakty / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamila Talarek, Alicja Danielewska. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2020. — S. 158–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2015]
 • TytułBudowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych
  AutorzyPaweł BOGACZ, Marcin MIGZA
  ŹródłoWSL FORUM 2015 : VI międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna : Poznań, 15.05.2015 : materiały konferencyjne : streszczenia. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2010]
 • TytułBudowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoIII forum branży górniczej [Dokument elektroniczny] : wzrost wartości w strategii nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego : 25 czerwca 2010, Katowice : materiały konferencyjne. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2009]
 • TytułBudowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoII konferencja górnicza T–{U}V NORD Polska 2009 : 1–2 października 2009, Wisła. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 1–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2020]
 • TytułComprehensive overview of Lean Management tools used in the project to build a miniature production line „AGH Lean Line”
  AutorzyK. STYK, P. BOGACZ
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources 2019 : proceedings of the XVtextsuperscript{th} forum-contest of students and young researchers under the auspices of UNESCO : Saint-Petersburg, Russia, 13–17 May 2019, Vol. 2 / ed. Vladimir Litvinenko. — Boca Raton [etc.] : CRC Press/Balkema : Taylor & Francis Group, cop. 2020. — S. 651–667
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/9781003014638-24

7
 • [referat, 2010]
 • TytułCzynniki rynkowe kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoIII forum branży górniczej [Dokument elektroniczny] : wzrost wartości w strategii nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego : 25 czerwca 2010, Katowice : materiały konferencyjne. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2013]
 • TytułDesign an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company
  AutorzyK. Marszalik, P. BOGACZ
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 24–26 aprelâ 2013 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal'noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel'noe Učreždenie Vysšego Professional'nogo Obrazovaniâ, Nacional'nyj Mineral'no-Syr'evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2013. — S. 85–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2014]
 • TytułDesigning a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland
  AutorzyK. Szymańska, P. BOGACZ
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal'noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel'noe učreždenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ, Nacional'nyj mineral'no-syr'evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional'nyj mineral'no-syr'evoj universitet «Gornyj», cop. 2014. — S. 43–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułEfektywne zarządzanie projektem na przykładzie tworzenia trasy edukacyjnej po Staropolskim Okręgu Przemysłowym
  AutorzyKatarzyna Styk, Paweł BOGACZ
  ŹródłoTYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — S. 210–211
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2016]
 • TytułEnvironmental management reporting in Polish mining companies in the context of world CSR trends
  AutorzyPaweł BOGACZ, Marcin MIGZA
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 78
 • keywords: CSR, GRI, environmental management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2020]
 • TytułFlexSim jako narzędzie informatyczne służące optymalizacji procesu produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa X
  AutorzyKamil Paluch, Paweł BOGACZ
  ŹródłoTYGIEL 2020 [Dokument elektroniczny] : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XII interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 24–27 września 2020 r. : abstrakty / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamila Talarek, Alicja Danielewska. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2020. — S. 162
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2002]
 • TytułGeneza form przestrzennych w piaskowcach białego spągowca (Weissliegendes) w złożach miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoStudencki ruch naukowy – wyzwania XXI wieku : materiały międzynarodowej konferencji studenckich kół naukowych : Siedlce 25–26 kwietnia 2002 r. : nauki przyrodnicze / pod red. Kazimierza Jankowskiego. — Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2002. — S. 22–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2012]
 • TytułIncreasing profitability of enterprises by using raw materials from wastes
  AutorzyM. Kubieniec, P. BOGACZ
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 25–27 aprelâ 2012 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal'noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel'noe Učreždenie Vysšego Professional'nogo Obrazovaniâ Nacional'nyj Mineral'no-Syr'evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2012. — S. 74–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2007]
 • TytułKompleksowe badania pojemności rynku węgla kamiennego w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — S. 669–680
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2003]
 • TytułKoncepcja budowy programu lojalnościowego z systemem pomiaru czynników satysfakcji klientów w branży górniczej
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — S. 31–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2003]
 • TytułKoncepcja memoriałowego rozliczania kosztów prac geologiczno-poszukiwawczych w ujęciu systemu zleceń zewnętrznych na zasadach outsourcingu w KGHM „Polska Miedź” S. A.
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : III Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 24–26 stycznia 2003. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2003. — S. 373–382
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2007]
 • TytułKoncepcja metody wielokryterialnej oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw z sektora energetyki zawodowej na potrzeby budowy systemu zarządzania kontaktami z klientami przez producenta węgla kamiennego
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — S. 721–730
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2004]
 • TytułKoncepcja procedury wprowadzania modelu zleceń zewnętrznych na warunkach outsourcingu kapitałowego w system organizacji prac geologicznych w polskim przemyśle wydobywczym
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IV Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dra. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 29–31 stycznia 2004 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2004. — S. 105–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2015]
 • TytułLean thinking in mining industry
  AutorzyM. MIGZA, P. BOGACZ
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal'noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel'noe učreždenie Bysšego Professional'nogo Obrazovaniâ, Nacional'nyj Mineral'no-Syr'evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015. — S. 213–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2017]
 • TytułMeasurement system analysis for one-sided tolerance
  AutorzySZEMIK Kamil, BOGACZ Paweł
  ŹródłoCMES [Dokument elektroniczny] : II international Conference of Computational Methods in Engineering Science : Lublin, 23–25 November 2017 : book of abstracts. — [Lublin : s. n.], [2017]. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2018]
 • TytułMetodologia Error Proofing w ujęciu wymagań standardu IATF 16949 oraz CSR wybranych OEM branży automotive
  AutorzyKamil SZEMIK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoKoła naukowe kuźnią talentów zarządzania - pasja, ludzie, projekty, działanie : materiały z konferencji XXV-lecie Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie AGH : [23-25 listopada 2017 r., Kraków] / pod red. Katarzyny Styk. — Kraków : Fundacja dla AGH ; Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — S. 99-110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2009]
 • TytułMożliwości wykorzystania marketingu relacyjnego w tworzeniu przewagi konkurencyjnej producenta węgla kamiennego w sektorze odbiorców indywidualnych
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — S. 173–183
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2015]
 • TytułOcena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR
  AutorzyPaweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik
  ŹródłoXII Sesja naukowa z cyklu: Wyzwania Zarządzania Jakością : Kraków, 22–24.04.2015 : materiały konferencyjne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2005]
 • TytułOpcje strategii rynkowych kopalń węgla kamiennego dotyczące ciepłowni oraz elektrociepłowni wykorzystujące segmentację tego sektora w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — S. 273–286
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: