Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 909418

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Assessing market attractiveness of power generation industry companies for hard coal producers
2
 • Autorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
3
 • Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych
4
 • Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku
5
 • Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku
6
 • Comprehensive overview of Lean Management tools used in the project to build a miniature production line „AGH Lean Line”
7
 • Czynniki rynkowe kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego
8
 • Design an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company
9
 • Designing a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland
10
 • Efektywne zarządzanie projektem na przykładzie tworzenia trasy edukacyjnej po Staropolskim Okręgu Przemysłowym
11
 • Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of world CSR trends
12
13
 • Geneza form przestrzennych w piaskowcach białego spągowca (Weissliegendes) w złożach miedzi na Monoklinie Przedsudeckiej
14
 • Increasing profitability of enterprises by using raw materials from wastes
15
 • Kompleksowe badania pojemności rynku węgla kamiennego w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce
16
 • Koncepcja budowy programu lojalnościowego z systemem pomiaru czynników satysfakcji klientów w branży górniczej
17
 • Koncepcja memoriałowego rozliczania kosztów prac geologiczno-poszukiwawczych w ujęciu systemu zleceń zewnętrznych na zasadach outsourcingu w KGHM „Polska Miedź” S. A.
18
 • Koncepcja metody wielokryterialnej oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw z sektora energetyki zawodowej na potrzeby budowy systemu zarządzania kontaktami z klientami przez producenta węgla kamiennego
19
 • Koncepcja procedury wprowadzania modelu zleceń zewnętrznych na warunkach outsourcingu kapitałowego w system organizacji prac geologicznych w polskim przemyśle wydobywczym
20
 • Lean thinking in mining industry
21
 • Measurement system analysis for one-sided tolerance
22
 • Metodologia Error Proofing w ujęciu wymagań standardu IATF 16949 oraz CSR wybranych OEM branży automotive
23
 • Możliwości wykorzystania marketingu relacyjnego w tworzeniu przewagi konkurencyjnej producenta węgla kamiennego w sektorze odbiorców indywidualnych
24
 • Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR
25
 • Opcje strategii rynkowych kopalń węgla kamiennego dotyczące ciepłowni oraz elektrociepłowni wykorzystujące segmentację tego sektora w Polsce