Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 5e70922b878c28a047391045

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138, z ogólnej liczby 140 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułA method for stakeholder mapping in connection with the implementation of a development project
  AutorzyKatarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 4 art. no. 1592, s. 1–22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1592/pdf
2
 • [referat, 2023]
 • TytułAnaliza efektywności różnych strategii utrzymania ruchu
  AutorzySzymon Ziaja, Paweł BOGACZ
  ŹródłoKoła naukowe kuźnią talentów zarządzania [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Styk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2023. — S. 39–48
3
 • [książka, 2009]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
  Autorzyoprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.
4
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza opłacalności prowadzenia dystrybucji bezpośredniej węgla kamiennego do segmentu odbiorców indywidualnych przez przedsiębiorstwa górnicze w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 40–43
5
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza regionalnego zróżnicowania poziomu wielkości rynku potencjalnego na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 9, s. 42–45
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza rynku fundamentem zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem górniczym
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, s. 669–682
7
 • [referat, 2023]
 • TytułAnaliza rynku sztucznych kruszyw lekkich w Polsce
  AutorzyOlga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoKoła naukowe kuźnią talentów zarządzania [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Styk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2023. — S. 127–140
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAnalysis of the scope for reducing the level of energy consumption of crew transport in an underground mining plant using a conveyor belt system mining plant
  AutorzyPaweł BOGACZ, Łukasz Cieślik, Dawid Osowski, Paweł Kochaj
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 20 art. no. 7691, s. 1–16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/20/7691/pdf?version=1666095852
9
 • [monografia pokonferencyjna, 2017]
 • TytułArtykuły laureatów 57. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
  Autorzyred. nauk. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 99, [1] s.
10
 • [monografia pokonferencyjna, 2018]
 • TytułArtykuły laureatów 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
  Autorzyred. nauk. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 112 s.
11
 • [monografia pokonferencyjna, 2019]
 • TytułArtykuły laureatów 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
  Autorzyred. nauk. t. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 100 s.
12
 • [monografia pokonferencyjna, 2020]
 • TytułArtykuły laureatów 60. Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
  Autorzyred. nauk. t. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — 132, [1] s.
13
 • [monografia pokonferencyjna, 2021]
 • TytułArtykuły laureatów 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
  Autorzyred. nauk. t. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 156, [1] s.
14
 • [monografia pokonferencyjna, 2022]
 • TytułArtykuły laureatów 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH
  Autorzyred. nauk. t. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 96, [1] s.
15
 • [monografia pokonferencyjna, 2023]
 • TytułArtykuły laureatów 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH
  Autorzyred. nauk. t. Paweł BOGACZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — 248 s.
16
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAssessing market attractiveness of individual consumers sector for hard coal producers
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 55–67. — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20111/4.%20Bogacz%20ZN.pdf
17
 • [referat, 2008]
 • TytułAssessing market attractiveness of power generation industry companies for hard coal producers
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoInternational Mining Forum 2008 : economic evaluation and risk analysis of mineral projects / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.]: Taylor & Francis Group/Balkema, 2008. — S. 49–59
18
 • [referat, 2023]
 • TytułAutorska metoda mapowania interesariuszy lokalnych dla wybranego projektu
  AutorzyKatarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoKoła naukowe kuźnią talentów zarządzania [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Styk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2023. — S. 81–96
19
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułAutorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
  AutorzyOlga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoRozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych [Dokument elektroniczny] / red. Kamila Talarek, Kamil Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. — S. 330–347
20
 • [referat, 2020]
 • TytułAutorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
  AutorzyOlga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ
  ŹródłoTYGIEL 2020 [Dokument elektroniczny] : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XII interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 24–27 września 2020 r. : abstrakty / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamila Talarek, Alicja Danielewska. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2020. — S. 158–159
21
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania rynkowe podstawą budowy systemu zarządzania marketingowego dla firmy górniczej w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1698. Górnictwo. — 2005 z. 270, s. 369–380
22
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadanie poziomu atrakcyjności rynkowej jako element segmentacji operacyjnej rynku energetyki zawodowej w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ, Mirosław Pajor, Łukasz Siodłak
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2009 nr 16, s. 197–214
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie wielkości rynku metodą pomiaru popytu na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce
  AutorzyPaweł BOGACZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 153–166
24
 • [redakcja czasopisma, serii, 2010]
 • TytułBiuletyn Informacyjny / Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
  Redactorsred. nauk. Ireneusz SOLIŃSKI, Paweł BOGACZ, Ewa CISZYŃSKA
  Details[2010]. — [S. l. : s. n.]
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBudowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych
  AutorzyPaweł BOGACZ, Marcin MIGZA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 3 dod.: CD nr 2: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5590–5594