Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 5e70922b878c28a047391045

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138, z ogólnej liczby 140 publikacji Autora


1
 • A method for stakeholder mapping in connection with the implementation of a development project
2
 • Analiza efektywności różnych strategii utrzymania ruchu
3
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
4
 • Analiza opłacalności prowadzenia dystrybucji bezpośredniej węgla kamiennego do segmentu odbiorców indywidualnych przez przedsiębiorstwa górnicze w Polsce
5
 • Analiza regionalnego zróżnicowania poziomu wielkości rynku potencjalnego na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce
6
 • Analiza rynku fundamentem zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem górniczym
7
 • Analiza rynku sztucznych kruszyw lekkich w Polsce
8
 • Analysis of the scope for reducing the level of energy consumption of crew transport in an underground mining plant using a conveyor belt system mining plant
9
 • Artykuły laureatów 57. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
10
 • Artykuły laureatów 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
11
 • Artykuły laureatów 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
12
 • Artykuły laureatów 60. Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
13
 • Artykuły laureatów 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
14
 • Artykuły laureatów 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH
15
 • Artykuły laureatów 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH
16
 • Assessing market attractiveness of individual consumers sector for hard coal producers
17
 • Assessing market attractiveness of power generation industry companies for hard coal producers
18
 • Autorska metoda mapowania interesariuszy lokalnych dla wybranego projektu
19
 • Autorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
20
 • Autorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznego
21
 • Badania rynkowe podstawą budowy systemu zarządzania marketingowego dla firmy górniczej w Polsce
22
 • Badanie poziomu atrakcyjności rynkowej jako element segmentacji operacyjnej rynku energetyki zawodowej w Polsce
23
 • Badanie wielkości rynku metodą pomiaru popytu na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce
24
 • Biuletyn Informacyjny / Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
25
 • Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych