Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 5e70922b878c28a047391045

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 139, z ogólnej liczby 141 publikacji Autora


1
 • A method for stakeholder mapping in connection with the implementation of a development project / Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 4 art. no. 1592, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1592/pdf

  orcid iD
 • keywords: ESG, sustainability policy, stakeholder, sustainability culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15041592

2
 • Analiza efektywności różnych strategii utrzymania ruchuAnalysis of the effectiveness of different maintenance strategies / Szymon Ziaja, Paweł BOGACZ // W: Koła naukowe kuźnią talentów zarządzania [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Styk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2023. — Zawiera materiały z konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Koła Naukowe Kuźnią Talentów Zarządzania” : 23–25.09.2022, Kraków ; VII Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu : 17–18.11.2022, Kraków. — e-ISBN: 978-83-67427-27-2. — S. 39–48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://repo.agh.edu.pl/bitstreams/f97c69e6-cd45-4382-96ae-8572700e9e0a/download [2023-09-04]. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niezawodność, utrzymanie ruchu, TPM, strategie utrzymania ruchu

  keywords: reliability, maintenance, TPM, maintenance strategies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza opłacalności prowadzenia dystrybucji bezpośredniej węgla kamiennego do segmentu odbiorców indywidualnych przez przedsiębiorstwa górnicze w PolsceAnalysis of the profitability of conducting hard coal direct distribution to the segment of individual consumers through mining enterprises in Poland / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(VIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza regionalnego zróżnicowania poziomu wielkości rynku potencjalnego na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w PolsceAnalysis of regional diversity of potential hard coal market size level in individual buyers segment in Poland / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza rynku fundamentem zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem górniczymRule of marketing research in build of marketing management for mines in Poland / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, s. 669–682. — Bibliogr. s. 681, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza rynku sztucznych kruszyw lekkich w PolsceAnalysis of the market of lightweight artificial aggregates in Poland / Olga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ // W: Koła naukowe kuźnią talentów zarządzania [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Styk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2023. — Zawiera materiały z konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Koła Naukowe Kuźnią Talentów Zarządzania” : 23–25.09.2022, Kraków ; VII Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu : 17–18.11.2022, Kraków. — e-ISBN: 978-83-67427-27-2. — S. 127–140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://repo.agh.edu.pl/bitstreams/f97c69e6-cd45-4382-96ae-8572700e9e0a/download [2023-09-04]. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza SWOT, sztuczne kruszywa lekkie, analiza ekonometryczna

  keywords: SWOT analysis, econometric analysis, light artificial aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the scope for reducing the level of energy consumption of crew transport in an underground mining plant using a conveyor belt system mining plant / Paweł BOGACZ, Łukasz Cieślik, Dawid Osowski, Paweł Kochaj // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 20 art. no. 7691, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-18. — Ł. Cieślik, D. Osowski, P. Kochaj - afiliacja: Lubelski Węgiel Bogdanka S. A., Bogdanka, Poland. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/20/7691/pdf?version=1666095852

  orcid iD
 • keywords: energy consumption, conveyor belt, amount of emissions created, underground mining plant, optimization of haulage system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15207691

9
 • Artykuły laureatów 57. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH[Articles of prize winners of the 57 Conference of Students Scientific Circles of the Mining Section at AGH] / red. nauk. Paweł BOGACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 99, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-930-8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Artykuły laureatów 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH[Articles of prize winners of the 58th Conference of Students Scientific Circles of the Mining Section at AGH] / red. nauk. Paweł BOGACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 112 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66016-11-8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Artykuły laureatów 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH[Articles of prize winners of the 59th Conference of Students Scientific Circles of the Mining Section at AGH] / red. nauk. t. Paweł BOGACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 100 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-11-0. — Książka prezentuje artykuły naukowe, które powstały na podstawie referatów laureatów 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH z 6 grudnia 2018 roku.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Artykuły laureatów 60. Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH[Articles of prize winners of the 60th Jubilee Conference of Students Scientific Circles of the Mining Section at AGH] / red. nauk. t. Paweł BOGACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — 132, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 978-83-66364-58-5. — Książka prezentuje artykuły naukowe, które powstały na podstawie referatów laureatów 60. Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH z 5 grudnia 2019 roku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Artykuły laureatów 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH[Articles of prize winners of the 61 Conference of Students Scientific Circles of the Mining Section at AGH] / red. nauk. t. Paweł BOGACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 156, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 978-83-66727-13-7. — Książka prezentuje artykuły naukowe, które powstały na podstawie referatów laureatów 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH z 3 grudnia 2020 roku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Artykuły laureatów 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH[Articles of prize winners of the 62th Conference of Students Scientific Circles AGH] / red. nauk. t. Paweł BOGACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 96, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66727-72-4 ; e-ISBN: 978-83-66727-75-5. — Książka prezentuje artykuły naukowe, które powstały na podstawie referatów laureatów 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH z 9 grudnia 2021 roku

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Artykuły laureatów 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH[Articles of prize winners of the 63th Conference of Students Scientific Circles AGH] / red. nauk. t. Paweł BOGACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — 248 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 978-83-67427-44-9. — Książka prezentuje artykuły naukowe, które powstały na podstawie referatów laureatów 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH z 8 grudnia 2022 roku

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Assessing market attractiveness of individual consumers sector for hard coal producersOcena atrakcyjności rynku odbiorców indywidualnych dla producenta węgla kamiennego / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 55–67. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr., Streszcz.. — 3rd International Scientific Conference MEET 2017 (Management, Economics, Ethics, Technics). — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20111/4.%20Bogacz%20ZN.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, marketing, pojemność rynku, atrakcyjność rynkowa, odbiorcy indywidualni

  keywords: mining company, marketing, market attractiveness, individual consumers, capacity of market

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29119/1641-3466.2017.111.4

17
 • Assessing market attractiveness of power generation industry companies for hard coal producers / Paweł BOGACZ // W: International Mining Forum 2008 : economic evaluation and risk analysis of mineral projects / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.]: Taylor & Francis Group/Balkema, 2008. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — ISBN: 978-0-415-46126-9 ; ISBN10: 0-415-46126-X. — S. 49–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Autorska metoda mapowania interesariuszy lokalnych dla wybranego projektuA proprietary method of mapping local stakeholders for a selected project / Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ // W: Koła naukowe kuźnią talentów zarządzania [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Styk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2023. — Zawiera materiały z konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Koła Naukowe Kuźnią Talentów Zarządzania” : 23–25.09.2022, Kraków ; VII Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu : 17–18.11.2022, Kraków. — e-ISBN: 978-83-67427-27-2. — S. 81–96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://repo.agh.edu.pl/entities/publication/1d1ae7b3-e883-4c56-95c4-11e13d38f141 [2023-09-04]. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, interesariusze, mapowanie, odpowiedzialny biznes

  keywords: sustainability, stakeholders, mapping, responsible business

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Autorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznegoAuthor's draft of inventory cards used in the project of revitalization of the Polish historical heritage / Olga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ // W: Rozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych [Dokument elektroniczny] / red. Kamila Talarek, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. — e-ISBN: 978-83-66489-24-0. — S. 330–347. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/437/Rozwi%C4%85zania%20i%20optymalizacje%20techniczne%20jako%20przedmiot%20bada%C5%84%20naukowych.pdf [2020-09-24]. — Bibliogr. s. 346–347, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza, inwentaryzacja, karta inwentaryzacyjna

  keywords: analysis, inventory card, stocktaking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Badania rynkowe podstawą budowy systemu zarządzania marketingowego dla firmy górniczej w PolsceRule of marketing research in build of marketing management for mines in Poland / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1698. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 270, s. 369–380. — Bibliogr. s. 380, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego i marketing / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badanie poziomu atrakcyjności rynkowej jako element segmentacji operacyjnej rynku energetyki zawodowej w PolsceAssessing of market attractiveness of plants and heating plants methods in Poland for operating segmentation process / Paweł BOGACZ, Mirosław Pajor, Łukasz Siodłak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 16, s. 197–214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Summ.. — Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki = contemporary challenges of theory and practice : [10 międzynarodowa konferencja : 22–24 kwietnia 2009, Międzyzdroje] /red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : USz, 2009. — (Czas na Pieniądz)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badanie wielkości rynku metodą pomiaru popytu na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w PolsceAnalyse of the market size as a method of demand measurement for hard coal in the segment of individual customers in Poland / Paweł BOGACZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 153–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, popyt, marketing, wielkość rynku, segment odbiorców indywidualnych

  keywords: demand, marketing, individual customers segment, market size, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnychThe construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 3 dod.: CD nr 2: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5590–5594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5594, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa produkcyjne, analiza reklamacji, jakość obsługi klienta, procesy logistyczne - efektywność

  cyfrowy identyfikator dokumentu: