Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 909418

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Autorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznegoAuthor's draft of inventory cards used in the project of revitalization of the Polish historical heritage / Olga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ // W: Rozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych [Dokument elektroniczny] / red. Kamila Talarek, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. — e-ISBN: 978-83-66489-24-0. — S. 330–347. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/437/Rozwi%C4%85zania%20i%20optymalizacje%20techniczne%20jako%20przedmiot%20bada%C5%84%20naukowych.pdf [2020-09-24]. — Bibliogr. s. 346–347, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza, inwentaryzacja, karta inwentaryzacyjna

  keywords: analysis, inventory card, stocktaking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Comprehensive overview of Lean Management tools used in the project to build a miniature production line „AGH Lean Line” / K. STYK, P. BOGACZ // W: Topical issues of rational use of natural resources 2019 : proceedings of the XV\textsuperscript{th} forum-contest of students and young researchers under the auspices of UNESCO : Saint-Petersburg, Russia, 13–17 May 2019, Vol. 2 / ed. Vladimir Litvinenko. — Boca Raton [etc.] : CRC Press/Balkema : Taylor & Francis Group, cop. 2020. — ISBN dla całości: 978-0-367-85713-4. — eISBN dla całości: 978-1-003-01452-2. — ISBN: 978-0-367-85720-2 ; e-ISBN: 978-1-003-01463-8. — S. 651–667. — Bibliogr. s. 666–667, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/9781003014638-24

4
5
 • Knowledge, technology and society : AGH ISC 2018 : monograph / sci. ed. Katarzyna STYSZKO, Paweł BOGACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — 224, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-51-6. — Publikacja zawiera materiały z konferencji: AGH International Student Conference: knowledge, technology and society (AGH ISC) : 10–12 October 2018, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • New forms of education in promotion of industrial tourism on the example of the educational path “Świętokrzyskie in the footsteps of Stanisław Staszic” / Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ // W: Knowledge, technology and society : AGH ISC 2018 : monograph / sci. ed. Katarzyna Styszko, Paweł Bogacz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — Publikacja zawiera materiały z konferencji: AGH International Student Conference: knowledge, technology and society (AGH ISC) : 10–12 October 2018, Kraków. — ISBN: 978-83-66364-51-6. — S. 53–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr.

 • keywords: marketing, industrial tourism, Stanisław Staszic, tourist guide, mobile app

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Optymalizacja procesu produkcji wyrobu X z wykorzystaniem metod Lean Manufacturing i narzędzia informatycznego FlexSimFlexSim as an IT tool for optimising the production process on the example of company X / Kamil Paluch, Paweł BOGACZ // W: Rozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych [Dokument elektroniczny] / red. Kamila Talarek, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. — e-ISBN: 978-83-66489-24-0. — S. 157–172. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/437/Rozwi%C4%85zania%20i%20optymalizacje%20techniczne%20jako%20przedmiot%20bada%C5%84%20naukowych.pdf [2020-09-25]. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Propozycja metodyki prowadzenia procesu logistyki węgla kamiennego w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce. Cz. 1, Kontekst teoretyczny i rynkowy dla proponowanej metodykiMethodology of conducting the hard coal logistics process in the segment of individual customers in Poland. Pt. 1, Theoretical and market context for the proposed methodology / Paweł BOGACZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 vol. 2 no. 2, s. 215-220. — Bibliogr. s. 220, Abstr.. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_n2_v2_full/IM%202-2020-v2-a31.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, logistyka, pojemność rynku, odbiorca indywidualny, dystrybucja bezpośrednia i pośrednia

  keywords: logistics, market capacity, hard coal, individual customer, direct and indirect distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-02-65

9
 • Synergia technologii Blockchain i Low-code próbą zwiększenia elastyczności proklienckiej procesów biznesowych przy zachowaniu ich efektywności kosztowejSynergy of Blockchain and Low-code technologies as an attempt to increase the pro-customer flexibility of business processes while maintaining their cost effectiveness / Paulina TUREK, Paweł BOGACZ, Artur Buła // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2020 nr 9, s. 86–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Abstr.. — P. Turek, P. Bogacz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; P. Turek - dod. afiliacja: BiModal Solutions Sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: procesy biznesowe, Low-code enterprise app, cyfrowa optymalizacja, cyfrowa transformacja, Blockchain

  keywords: business processes, blockchain, digital transformation, low-code enterprise app, digital optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: