Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 5e70922b878c28a047391045

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa górniczego – rola, bariery i sposoby ich likwidacjiInnovation in the development of a mining plant – the role, barriers and methods of their liquidation / Paweł BOGACZ, Łukasz Siodłak, Krzysztof Setlak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 4, s. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr, Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, zasoby rzadkie, zarządzanie innowacjami, bariery innowacyjności, rozwój intensywny

  keywords: innovation, scarce resources, intensive development, innovation management, innovation barriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Propozycja selektywnego systemu bezpośredniej dystrybucji i logistyki węgla kamiennego do segmentu odbiorców indywidualnych w PolsceProposition of direct distribution and logistics for hard coal in the segment of individual clients / Paweł BOGACZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4164–4170. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4169–4170, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, popyt, segment klientów indywidualnych, wielkość rynku, dystrybucja bezpośrednia i system logistyczny, selektywana dystrybucja i system logistyczny

  keywords: demand, individual clients segment, market quantity, direct distribution and logistics system, selective distribution and logistics system, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Regional differences in demand for coal as a basis for development of a product distribution model for mining companies in the individual customers segmentRegionalne zróżnicowanie popytu na węgiel kamienny jako podstawa do opracowania modelu dystrybucji produktu przedsiębiorstwa górniczego w segmencie odbiorców indywidualnych / Roman MAGDA, Paweł BOGACZ, Tadeusz FRANIK, Maciej CELEJ, Marcin MIGZA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 761–780. — Bibliogr. s. 779–780. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93651/PDF/10267-Volume59_Issue3-13_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, popyt, segment odbiorców indywidualnych, pojemność rynku, model dystrybucji, marketing relacyjny

  keywords: coal, relationship marketing, demand, market capacity, distribution model, individual customers segment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0053

4
 • Rola innowacyjności w poprawie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa górniczegoThe role of innovation in improving of the economic efficiency of a mining company / Paweł BOGACZ, Łucjan Gajda, Łukasz Siodłak // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 3, s. 169–174. — Bibliogr. s. 174, Summ., Streszcz., Rez.. — Artykuł zredagowano na podstawie referatu na Konferencję Naukową : Innowacje – szansą rozwoju górnictwa : Gliwice, 27 czerwca 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Składowe atrakcyjności rynkowej w analizie energetyki zawodowej dla producenta węgla kamiennegoComponents of market attractiveness in the analysis of the professional energy sector as related to the needs of hard coal producers / Paweł BOGACZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 1, s. 25–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: